Contrast
Onderstrepen

Medewerkersverhalen

Card image cap

Mirjam

ambulant hulpverlener

Mirjam werkt voor het multidisciplinaire ambulante team-eetstoornissen als ggz-agoog/ambulant hulpverlener. GGZ NHN is de enige in Noord-Holland-Noord die zo’n ambulante behandeling thuis (ABT) bij eetstoornissen aanbiedt. Mirjam vertelt over haar functie!

Card image cap

Patric

agoog flexpool

Mensen die niet bij GGZ NHN werken, denken nog wel eens dat op het Landgoed Willibrordus in Heiloo een tbs-kliniek zit. Dat klopt niet: in Heiloo staat onze forensisch-psychiatrische afdeling (FPA). Maar wat is het verschil tussen een tbs-kliniek en een FPA? Patric legt dit uit.

Card image cap

Raphael

psychiater en oud-voorzitter geneesmiddelencommissie

“Het was onze taak om kritisch te kijken welke geneesmiddelen we gingen gebruiken. Ook nodigden we vervolgens de farmaceuten uit om hen te ondervragen waarom hún geneesmiddel het beste was. Uit verhalen weet ik dat zij niet zonder zenuwen over de drempel stapten."

Card image cap

Senna

ggz-agoog HIC

“We hebben een multidisciplinair team met 35 collega’s en werken intensief samen met elkaar. Het is echt een gemengde groep met zowel hele ervaren collega’s die het werk al lang doen als jonge collega’s die met een frisse blik naar de zorg kijken."

Card image cap

Leen

stagiaire HIC

"Ik ben volwaardig lid van het team en ik krijg de kans om op mijn eigen manier zorg te verlenen, met mensen in contact te komen en hen te bieden wat nodig is."

Card image cap

Diana

ervaringsdeskundige

“Het is voor mij zo waardevol dat ik iets kan betekenen voor mensen die het mentaal moeilijk hebben."

Card image cap

Nataliia

helpende HIC-jeugd

“Toen ik zes maanden in Nederland was en de Nederlandse taal al aardig begreep en kon spreken, stuurde ik mijn cv en motivatiebrief naar verschillende zorgorganisaties. Ik mocht op gesprek bij GGZ NHN!"

Card image cap

Ivar

vertrouwenspersoon

"Ik wil graag dat mensen zich veilig voelen op werk, prettig op hun plek zitten en op een goede manier met elkaar omgaan."

Card image cap

Lotte

GZ-psycholoog

"Ons motto is: wat je gedaan hebt is fout, maar we gaan op zoek naar waar dit vandaan komt. Pak het aan."

Card image cap

Tjeerd

psychiater en CMIO

“Het valt mij al mijn hele leven op dat er bij het opzetten van IT-systemen vaak zo weinig inhoudelijke kennis wordt betrokken. Ik hoop dat over een paar jaar de tijd die we achter onze apparaten besteden, zodanig is verminderd, dat we meer tijd hebben voor cliënten.”

Card image cap

William

trainer/coördinator weerbaarheid

“De combinatie van werken in de nachtdienst en als trainer is ideaal. Zo sta ik met mijn voeten in de klei en kan ik ook eigen voorbeelden uit de praktijk inzetten tijdens mijn trainingen. Ik weet wat er speelt en ik kan ook mezelf blijven voeden.”

Card image cap

Bahar

GZ-psycholoog bij de forensische divisie

“Ik beteken als behandelaar het liefst iets voor groepen die te maken hebben met sociale uitsluiting, zoals mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en ex-gedetineerden die een negatief label hebben gekregen.”

Card image cap

Renata

GGZ-verpleegkundige op de forensisch-psychiatrische afdeling

“Op mijn 44e weer naar school gaan, dat was wel spannend. Kan ik dat nog? En weer onderaan beginnen, daar zag ik ook wel tegenop. Maar er is hier amper hiërarchie. Ik ben zo blij dat ik het gedaan heb, het is de beste stap die ik had kunnen nemen.”

Card image cap

Tjarda

psychiater ziekenhuispsychiatrie

"Veel van onze bestuurders en directeuren staan zelf ook nog met de voeten in de klei als psychiater, dat maakt dat ze weten wat ik doe. Er is een laagdrempelige manier van communiceren.”

Card image cap

William

verpleegkundige in de nachtzorg

"Ik ga tevreden naar huis als het een rustige nacht is geweest en cliënten dus een goede nachtrust hebben gehad. Als cliënten goed slapen draagt dat namelijk bij aan hun herstel.”

Card image cap

Sarah

ggz-agoog bij de Online polikliniek jeugd & gezin

“Vaak vinden mijn cliënten het fijn om nog even voor school af te spreken. Door het tijdsverschil kan ik extra flexibel werken. Ik zit meestal al om 8 uur Nederlandse tijd met een cliënt in gesprek, terwijl de poli op locatie dan bijvoorbeeld nog niet open is.”

Card image cap

Artikel IZZ Magazine

"Ook zijn we, toen de coronacrisis uitbrak, met onze medewerkers in gesprek gegaan over hun wensen en behoeftes om hun werk goed en gezond te blijven doen. Medewerkers van GGZ NHN aan het woord in het IZZ magazine De Zorg. Hoe ervaren zij het werken sinds de coronacrisis? Hoe zorgen ze dat collega's toch betrokken en vitaal blijven?

Card image cap

Sanne

ggz-agoog bij team Zaanstreek Waterland

"We ontvangen niet alleen mensen op de polikliniek, maar gaan ook naar gezinnen toe en naar andere instellingen zoals de gemeente, scholen of jeugdteams. Afhankelijk van de casus houd ik me bijvoorbeeld bezig met ouderbegeleiding, psycho-educatie en crisismanagement. Dat maakt mijn werk heel dynamisch.”

Card image cap

Rene

manager Digitaal voorop

"Veel organisaties hebben tijdens de coronapandemie een inhaalslag gemaakt wat betreft digitale innovaties, waardoor wij geen koploper meer zijn. Vanuit mijn nieuwe functie kan ik er voor zorgen dat digitalisering hoog op de agenda blijft."

Card image cap

Monique

administratie IHT-team Alkmaar

“Ik ben bewust op zoek gegaan naar een baan bij een maatschappelijk relevante organisatie. Ik zag een leuke functie bij GGZ NHN, maar tot mijn verbazing boden ze me na het sollicitatiegesprek een andere functie aan. “We denken dat dit beter bij je past,” was het argument. “En ik kan ze geen ongelijk geven. Ik werk hier nu 1,5 jaar met heel veel plezier.”

Card image cap

Remco

verpleegkundig specialist

"Door deze veelzijdigheid voel ik me thuis bij Amici. Ik werk zelfstandig, ik ben bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen en kan mijn functie bij Amici Basis GGZ ook echt zo uitoefenen. Als Verpleegkundig Specialist kan ik hier écht meer mogelijk maken.”

Card image cap

Freddie

adviseur vastgoed en duurzaamheid

“Vier jaar geleden is de werkwijze van de ggz-teams veranderd. Welk vastgoed past bij die nieuwe werkwijze? Welke aanpassingen moeten we doen? Zo kijk ik naar deze ontwikkeling in de organisatie.”

Card image cap

Els

adviseur verkoop/accountmanager

“Ik kom uit de kop van Noord-Holland, dit is mijn thuisbasis. Ik vind het mooi dat ik mij kan inzetten voor de jeugd van deze regio. Wat ik een mooie ontwikkeling vind is de afname van het aantal bedden op de jeugdklinieken en de verkorte opnameduur van jongeren. En dat we meer intensieve ambulante zorg in de thuissituatie bieden. Daar ben ik trots op. We maken onze visie ‘Beter worden doe je thuis’ op deze manier echt waar. Dan doe je wat je zegt!"

Card image cap

Helen

sociaal psychiatrisch verpleegkundige en projectleider het Duurzame GGZ-project Vroegdetectie

De telefoon horen rinkelen, terwijl er niemand belt. Het gevoel hebben dat er iemand bij je in de buurt is zonder dat je iemand ziet. “Bijna iedereen heeft bijzondere ervaringen”, vertelt Helen“De vraag is hoe je daar mee omgaat, welke betekenis je daar aan geeft en of je er last van hebt. In het project Vroegdetectie gaat alle aandacht daar naar uit.”

Card image cap

Gaby

ouderenpsychiater

"Wat ons werk bijzonder maakt is dat de doelgroep zo divers is, qua leeftijd, levensfase, aandoening, achtergrond, ook de levensverhalen zijn zeer divers. Hier kan ik mijn bevlogenheid en passie kwijt voor de meest kwetsbare groep."

Card image cap

Dirkje

psychotherapeut

“Groepstherapie is heel krachtig. De interactie tussen jongeren is helpend en werkt heel motiverend. De relatie, het omgaan met elkaar, dat intrigeert me”.

Card image cap

Mark

sociotherapeut bij HIC-Jeugd

"Werken met jongeren is het leukste wat er is. Hoewel het ook zwaar is, geeft het veel hoop wanneer je een jongere ziet opknappen”.

Card image cap

Wiljo

triagist

“Triagisten zijn de poortwachter van de psychiatrie. Je bent het visitekaartje. Je hebt te maken met veel partijen die allemaal contact opnemen in een crisissituatie: ziekenhuizen, meldkamer, politie, huisartsen, crisisdienst jeugd… Zij doen allemaal een beroep op jou.”

Card image cap

Susan

klinisch neuropsycholoog

"Het mooie aan de cursus Psycho-educatie is dat de partner (of een andere naastbetrokkene) bij elke sessie aanwezig is. De cursus is dus een belangrijke stap in het herstelproces”.

Card image cap

Henk

raadslid cliënten- en familieraad

“Ik weet uit ervaring hoe fijn het is dat je ergens terecht kan met je vragen. En als lid van de Cliënten- en familieraad geeft het me een tevreden gevoel dat we zoveel kunnen bereiken.”

Card image cap

Marieke

sociaal psychiatrisch verpleegkundige ggz-team en digicoach

“Aan het begin van de coronacrisis heb ik mijn cliënten die nog geen digitale middelen hadden voorzien van Ipads en uitleg gegeven. Bij sommigen werkt het fantastisch. Mensen met autisme spectrumstoornis willen soms niet anders meer."

Card image cap

Selene

psychiater

“Bij GGZ NHN word je gestimuleerd om jezelf verder te ontwikkelen. Er heerst een sfeer van vertrouwen, waardoor eigen initiatieven worden verwelkomd.”

Card image cap

Marianne

preventiewerker jeugd

“Voorkomen is beter dan genezen. Het is daarom van groot belang in een vroeg stadium psychische klachten te herkennen en hulp te bieden. Hiermee voorkom je dat jongeren stagneren in hun ontwikkeling."

Card image cap

Krista

informatie-analist

"GGZ NHN was en is een voorloper op ICT-gebied. Alles is goed op orde. Al jaren bieden we online behandelingen en beeldbellen aan. Natuurlijk speelt de maatschappelijke relevantie van GGZ NHN mee in mijn keuze om hier te blijven, maar ik werk vooral graag bij een organisatie die een voorloper wil zijn, zowel in de zorg als in de ondersteuning."

Card image cap

Karin en Raphael

sociaal psychiatrisch verpleegkundige

“Groepsleden misten elkaar, op deze manier kwamen we toch bijeen”.

Card image cap

Marjolein

klinisch psycholoog

"Het vraagt om improvisatie, dingen gaan niet in 1x goed. Samen kijken we hoe er het beste uit kunnen halen." 

Card image cap

Marc

geestelijk verzorger

"In mijn beroep wil je soms graag dichtbij iemand zijn, iemand kunnen aanraken. Online is daarom niet altijd een vervanging, maar wel het beste dat er is”.

Card image cap

Andre

manager vastgoed en huisvesting

“Het is een grote rekensom. We gaan uit van 1 persoon op 10 m2. We hebben locaties van Texel tot Hoofddorp, van Heiloo tot Enkhuizen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen straks weer veilig kunnen werken op locatie?”

Card image cap

Mieke

behandelaar kliniek autisme

"Het voordeel is dat de meeste mensen met autisme de maatregelen heel goed begrijpen. Ze zijn plichtsgetrouw en leven de regels goed na. Ze vinden elkaar in ‘lotgenotencontact’. Ze zitten in hetzelfde schuitje en dat helpt hen erdoorheen.”

Card image cap

Yvette

teamleider en ergotherapeut bij Maatwerk

“Het gaat niet eens zozeer om de activiteit, maar om het lijntje met ons, de vaste begeleiders”

Card image cap

Cynthia

teamleider ouderenkliniek Westfriesland

"Bezoek is uit den boze. Gelukkig krijgen we ondersteuning van de activiteitenbegeleiding van de groepsbehandeling van Frailty Westfriesland. Zij springen bij op de afdeling zodat er in kleine groepen activiteiten geboden kunnen worden."

Card image cap

Marcel

psychiater en geneesheer directeur

"Zelfs het contact met de huisarts staat op een laag pitje. Hierdoor worden er ook bijna geen nieuwe cliënten aangemeld. Het is een vreemde tijd”.

Card image cap

Moos

teamleider en spv bij spoedeisende psychiatrische hulp

"We hebben altijd een hecht team gehad, maar ik merk dat de cohesie nu nog meer toeneemt. Iedereen is erg betrokken en zorgt voor elkaar."

Card image cap

Nanette

ervaringsdeskundige

“Als ervaringsdeskundige kan ik vanuit eigen ervaring mensen steun bieden. Het kan voor een cliënt heel fijn zijn om te praten met iemand die weet wat je doormaakt. Dat je voelt dat je niet de enige bent en ziet dat herstel mogelijk is. Dit biedt hoop en stimuleert cliënten ook om eigen mogelijkheden te verkennen.”

Card image cap

Irene

forensisch psychiatrisch werker

“Wat maakt dat ik hier als hulpverlener zit en jij als client? Dit intrigeert mij. Wat is er in jouw leven gebeurd dat jij tot een delict bent gekomen? Met deze open houding ga ik in gesprek met een cliënt, in plaats van met een belerend vingertje te wijzen."

Card image cap

Twa

ervaringsdeskundige

“Ik denk dat meer diversiteit op de werkvloer zou kunnen bijdragen om deze mensen beter te bereiken. In gesprek gaan met iemand met dezelfde culturele achtergrond voelt veiliger."

Card image cap

Aziz

GGZ-arts

“In mijn rol als ggz-arts moet ik ook culturele verschillen overbruggen. Bijvoorbeeld in de communicatie met de cliënt. In Afghanistan is een arts zeer bepalend. De patiënt heeft nauwelijks inspraak en verwacht dat de arts hem iets opdraagt. In Nederland is dat gelukkig totaal anders, je werkt meer samen met de cliënt. Cliënten hebben eigen ideeën en inbreng.”

Card image cap

Henk

manager klinieken kinder- en jeugdpsychiatrie

“De open bedrijfscultuur, de drang om te blijven ontwikkelen en innoveren past bij mij. Ik vind dat een enorme kracht van deze organisatie en het is belangrijk dit te blijven waarborgen!”

Card image cap

Remco

IPS-jobcoach

“Ik zie mensen echt opbloeien als ze een fijne en passende werkplek hebben. Werk zorgt voor structuur en zingeving, maar ook je nuttig voelen en het geeft een gevoel van eigenwaarde”.

Card image cap

Frank

kind- en jeugdpsychiater

"What you see is what you get. Het is een transparante organisatie, zonder sterke hiërarchie waar collegialiteit hoog in het vaandel staat. Daar voel ik mij prettig bij.”

Card image cap

Laura

4e jaars student verpleegkunde

"Doordat er een open sfeer is en collega’s erg toegankelijk zijn, voel ik me ook vrij om hulp te vragen en het te delen als ik iets lastig vind of iets me raakt. Er wordt altijd meegedacht."

Card image cap

Remy

accountmanager

"Ik vind het een mooi resultaat dat we een meerjarige alliantie met VGZ zijn aangegaan. Daar ben ik echt trots op! Dat de goede zorg die wij aan cliënten willen bieden gewaarborgd kan blijven. En dat we kunnen blijven innoveren."

Card image cap

Dick

ervaringsdeskundige

"Dat cliënten voelen dat ze er niet alleen in staan en herstel mogelijk is, dat is hoopvol!"

Card image cap

Raymond

bewegingsagoog forensische psychiatrie

"Ik probeer iedereen oprechte aandacht te geven en de mens achter de problemen te zien. Ik vind het mooi te ervaren dat sport echt kan verbroederen."

Card image cap

Moos

teamleider en spv bij spoedeisende psychiatrische hulp

"Ik vind het mooi als ik mensen toch een beetje hoop kan bieden. Als een cliënt met een depressie, die geen hulp wilde accepteren, toch besluit de hulpverlening een kans te geven."

Card image cap

Lotte

psychomotorisch therapeut

"Ik vind het mooi dat ik deze mensen het gevoel kan geven dat ze gezien worden, dat ze er nog toe doen en nog een toekomst hebben."

Card image cap

Ton

kok en activiteitenbegeleider

"Ik probeer altijd de mens achter de verhalen te zien. Ik vind het mooi om deze mensen in de forensische psychiatrie een zetje op de weg terug te geven." 

Card image cap

Martien

muziektherapeut

"Je voelt binnen GGZ NHN echt een openheid om nieuwe dingen binnen te laten komen. Dat is heel leuk werken als je ergens nieuw aan de slag gaat, het geeft een heel welkom gevoel."

Card image cap

Wendy

klinisch psycholoog

'Vanaf de eerste dag bij GGZ NHN voelde ik de klantvriendelijkheid.'

Card image cap

Charel

praktijkopleider Maatwerk Grafisch

'Het geeft me voldoening dat ik mensen kan ondersteunen die door hun kwetsbaarheid een achterstand hebben op de arbeidsmarkt.'

Card image cap

Tim

stagiair Vastgoed

'Ik merkte al snel dat de kwaliteit van de zorg en de cliënt centraal staat.'

Card image cap

Rosalie

stagiair Marketing en communicatie

'Het unieke bij het werken voor GGZ NHN is dat je alle vrijheid hebt om je eigen inbreng te leveren en dat ze open staan voor je ideeën en creativiteit.'

Card image cap

Arnold

sociaal psychiatrisch verpleegkundige

'Werken in de GGZ is alsof je in een spiegel kijkt. Weliswaar een sterk vergrote spiegel, maar desalniettemin een weerspiegeling van jezelf. Regelmatig word ik geraakt door wat cliënten mij vertellen, simpelweg omdat ik het me kan voorstellen hoe het voor de ander moet zijn.'

Card image cap

Jeroen

psychiatrisch verpleegkundige

'Dat ik cliënten mag begeleiden in hun harde werk naar herstel en dat we samen de creativiteit waarderen is voor mij de grootste beloning.'

Card image cap

Clara

psycholoog

'Het heeft een hele tijd geduurd voordat ik besloot zelf als psycholoog open te zijn over mijn eigen psychische kwetsbaarheid.'

Rozemarijn

SPV

'Ik beleefde echt een gevoel van samenzijn, van verbintenis en contact. Ik vind het bewonderenswaardig en prijs mij gelukkig dat ik het werk van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige mag doen.'

Wijnanda

vrijwilliger

'Het werk dat ik doe is zinvol, leerzaam en het verrijkt mijn leven. Het is heerlijk om voor andere mensen iets te kunnen betekenen.'

Mandy

vrijwilliger

'Na mijn opleiding had ik veel tijd over en ik wilde graag iets nuttigs doen. Ik wilde mijn tijd graag goed benutten en anderen helpen waar mogelijk. Hierdoor ben ik terecht gekomen bij het maatjes project.'

Danny

ervaringsdeskundige

'Dit was een dag met een sprankeltje hoop’, kreeg ik terug. Een voldaan en trots gevoel is mij bijgebleven.'

Bessie

digiteam en kliniek Noord-Kennemerland

'De combinatie werken in een team bij kliniek Noord-Kennemerland en bij het Digiteam maakt het voor mij heel prettig!'

Wim

teamleider Maatwerk

'Ik waardeer de hoeveelheid mogelijkheden en het vertrouwen dat mij is gegeven. Daar ben ik GGZ NHN zeer dankbaar voor.'

Vragen over werken bij GGZ NHN?

Vraag het onze recruiters

Heb je een vraag over een van onze vacatures of staat er momenteel geen interessante vacature voor jou tussen, maar heb je wel interesse om bij GGZ NHN te werken? Bel, mail of whatsapp met een van onze recruiters:

Charis Nieuwenhuis recruiter Charis Nieuwenhuis 
tel: 06 33 05 23 25 of mail
Sebastiaan van Bruggen recruiter Sebastiaan van Bruggen
tel: 06 30 66 23 42 of mail

Of vul onderstaand contactformulier in. 

P&O Servicedesk

Heb je een vraag over je sollicitatie of over de sollicitatieprocedure, neem contact op met onze P&O Servicedesk op:

Telefoonnummer
072 531 27 77

Leuke vacature gezien en heb je er inhoudelijk vragen over? Je kunt de contactpersoon die genoemd staat in de vacature altijd bellen!