Forensische psychiatrie

Soms leidt een psychische kwetsbaarheid tot het plegen van een strafbaar feit. GGZ NHN levert forensische zorg in klinieken, poliklinieken, forensische woon-trainingshuizen (RIBW) en in de thuisomgeving aan mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag hebben vertoond. 

Hoe wij u helpen

Om in aanmerking te komen voor forensische zorg is aanmelding noodzakelijk. Forensische zorg is zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag hebben vertoond. U heeft een (voorwaardelijke) strafrechtelijke titel of u wilt zich vrijwillig aanmelden. De behandeling heeft dan vaak een meer preventief karakter. Omdat iedereen anders is, verschilt een behandeling bij ons per persoon. Hoe gaat aanmelden voor forensische zorg in zijn werk?

Behandeling thuis of in de wijk

Polikliniek

In de forensische poliklinieken van GGZ NHN in Alkmaar, Den Helder en Hoorn bieden wij hulp aan mensen die grensoverschrijdend (strafbaar) gedrag dreigen te vertonen of hebben vertoond. 

Thuis

U kunt thuis uw behandeling ontvangen van het Forensisch Assertive Community Treatment team (For ACT-team). Dit team levert intensieve, outreachende (bemoei)zorg aan forensisch-psychiatrische cliënten in een groot werkgebied in Noord-Holland-Noord

Kliniek

De forensische klinieken zijn gelegen op Landgoed Willibrordus in Heiloo. In de klinieken bieden we gespecialiseerde psychiatrische zorg aan mensen met strafbaar grensoverschrijdend gedrag.

Wonen

In de forensische woontrainingshuizen verblijft u in een kleinschalige woonvorm, waar u op verschillende niveaus begeleiding en ondersteuning ontvangt. Het verblijf in een woontrainingshuis is tijdelijk.

Zoek contactgegevens

Contactgegevens zoeken

Bent u op zoek naar contactgegevens van een locatie of GGZ-team bij u in de buurt? Vul de 4 getallen van uw postcode in.

Samen werken aan herstel

Werken aan herstel

Herstel is voor ieder persoon een uniek proces, met verschillende uitkomsten. Een proces dat je grotendeels zelf moet doen, maar niet alleen. GGZ Noord-Holland-Noord biedt verschillende mogelijkheden om u daarin te ondersteunen.

Familie en naasten

Wij betrekken familie of andere naastbetrokkenen actief bij de behandeling. Dit doen wij onder andere door hen, met uw toestemming, uit te nodigen om deel te nemen aan zorgafstemmingsgesprekken (ZAG).

Samenwerkingspartners

Cliënten in de forensische psychiatrie hebben naast psychiatrische problematiek vaak problemen op meerdere gebieden en voor langere tijd zoals met relaties, verslaving, werk, huisvesting en financiën.

Een goed antwoord op deze diverse problematiek bestaat uit samenwerking met daarvoor aangewezen partijen. Samenwerken gedurende en, wanneer nodig, na de forensische behandeling vinden wij daarom belangrijk.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via:

  • het Huisartsen Informatie Systeem (HIS)
  • Zorgdomein
  • de online aanmeldformulieren GGZ NHN op deze website.
  • telefonisch via aanmeldpunten GGZ NHN