Contrast
Onderstrepen

Forensisch beschermd wonen

In de forensisch beschermde woonvormen verblijft u kleinschalig, waar u op verschillende niveaus begeleiding en ondersteuning ontvangt. Het verblijf in een beschermde woonvorm is tijdelijk. Het doel is om u te leren zo zelfstandig mogelijk te wonen, zodat u op een veilige manier kunt terugkeren naar de maatschappij.

U komt in aanmerking voor de forensisch beschermde woonvorm in Heiloo wanneer u uitstroomt uit een van de forensische klinieken van GGZ NHN, of indien u over een geldige justitiële indicatie voor forensisch wonen beschikt. De begeleiding is erop gericht u verder voor te bereiden op zelfstandig wonen. Uw strafrechtelijke titel moet zodanig zijn dat forensisch wonen tot de indicatiemogelijkheid behoort. Daarnaast moet er sprake zijn van grote behoefte aan ondersteuning en training in woonvaardigheden.

Een stap naar zelfstandigheid

In de woonvorm staat het bieden van structuur en perspectief in een veilige woonomgeving centraal. U wordt begeleid en getraind in het ontwikkelen van benodigde woonvaardigheden als het organiseren en uitvoeren van huishoudelijk werk, boodschappen doen en koken, de financiën (deels) organiseren en beheren en het zorgdragen voor persoonlijke verzorging. Vaardigheden op meerdere levensgebieden als relaties, werk of dagbesteding opbouwen en onderhouden, maken er vaak ook deel van uit.

U heeft bij voorkeur dagbesteding of werk. Dit is onder andere mogelijk bij een van de activiteitencentra van GGZ NHN. U kunt ritme en werkervaring opdoen bij bijvoorbeeld de kwekerij, de groenvoorziening, de drukkerij of in de werkplaats. Uiteindelijk bouwt u steeds meer vaardigheden op en krijgt u steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheid. Na de behandeling bent u beter voorbereid op zelfstandig wonen, werken en leven in de maatschappij.

De indicatiestelling vindt plaats door de reclassering of het NIFP of door de divisie forensische psychiatrie van GGZ NHN.

Contactgegevens zoeken

Bent u op zoek naar contactgegevens van uw behandellocatie, uw GGZ-team, uw Herstelacademie of dagbesteding? Vul de 4 getallen van uw postcode in. 

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: