Contrast
Onderstrepen

Arbeidsvoorwaarden ggz

De arbeidsvoorwaarden volgens de CAO GGZ zijn van toepassing. Onderstaand een korte weergave van onze arbeidsvoorwaarden.

De arbeidsvoorwaarden volgens de CAO GGZ zijn van toepassing. Onderstaand een korte weergave van onze arbeidsvoorwaarden.

Salaris

Onze functies worden ingedeeld volgens de FWG-systematiek. Je wordt ingeschaald op basis van kennis en ervaring volgens de CAO GGZ. Jaarlijks krijg je een periodieke verhoging tot het maximum van de schaal is bereikt.

Vakantietoeslag

De vakantietoeslag bedraagt 8% van het jaarsalaris. Als je niet het volledige jaar in dienst bent geweest wordt de vakantietoeslag verhoudingsgewijs berekend.

Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van het jaarsalaris en wordt in december uitbetaald. Als je niet het volledige jaar in dienst bent geweest wordt de eindejaarsuitkering verhoudingsgewijs berekend.

Kostenvergoedingen

De reiskosten woon-werkverkeer worden vergoed conform de CAO GGZ. Voor het gebruik van de privé-auto voor zakelijk verkeer bieden wij een ruime vergoeding, dienstreizen met het openbaar vervoer worden volledig vergoed.
Daarnaast hebben wij een regeling voor studiekosten en verlof, een budget persoonlijke kosten voor medisch specialisten, klinisch (neuro)psychologen en verpleegkundig specialisten en een regeling voor de vergoeding van de (her)registratiekosten in het kader van de Wet BIG.

Arbeidsduur

In veel functies is het mogelijk om parttime te werken. Bij een volledig dienstverband bestaat de werkweek uit gemiddeld 36 uur. In overleg kan een afwijkende arbeidsduur worden overeengekomen, waarbij een maximale arbeidsduur geldt van gemiddeld 40 uur per week. Je werkt volgens een werktijdenregeling of volgens een rooster. Het gebruik van de jaarurensystematiek en de dienstroosterplanning is gericht op een optimale ontwikkeling en inzetbaarheid.

Vakantie-uren en verlof

Als je fulltime werkt, krijg je 166 vakantie-uren. Daarbij ontvang je levensfasebudget uren (35 uur per jaar bij een fulltime dienstverband). Bij een parttime dienstverband wordt deze aantallen verhoudingsgewijs aangepast. . Vrij nemen gaat altijd in overleg. Bij bepaalde gebeurtenissen krijg je betaald verlof. Bijvoorbeeld wanneer je in het huwelijk treedt of bij bepaalde jubilea.

Wet Arbeid en Zorg

De Wet Arbeid en Zorg regelt dat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is (betaald of onbetaald) verlof op te nemen in bijzondere situaties. Wij kennen regelingen voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, kraamverlof, calamiteiten- en ander kort verzuimverlof en kortdurend of langdurend zorgverlof.

Opleidingen en bij- en nascholing

We leiden medewerkers op voor diverse beroepen: verpleegkundige, SPV, verpleegkundig specialist, GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog en psychiater. 
Medewerkers hebben toegang tot de FIT-academy: dit is onze eigen opleidingsorganisatie waarmee wij een passend scholings- en trainingsaanbod aanbieden en waar medewerkers onbeperkt kunnen leren en zich blijven ontwikkelen. Daar wordt ook (inter)nationaal gebruik van gemaakt. Een voorbeeld daarvan is onze FACT-opleiding. Ook zijn er ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld vaardigheidstrainingen. E-academy en Goodhabitz geven je onbeperkt toegang tot een groot aanbod aan vakinhoudelijke en persoonlijke online trainingen

Verzekeringen

Je kunt gebruik maken van collectiviteitsvoordelen op verschillende soorten verzekeringen.

Pensioenvoorziening

Pensioenfonds Zorg en Welzijn is het pensioenfonds voor de sector Zorg en Welzijn. Het pensioenfonds biedt naast het ouderdomspensioen een arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook kun je zelf keuzes maken en daarmee je eigen pensioensituatie beïnvloeden.

Flexibele arbeidsvoorwaarden

Wij bieden verschillende regelingen zoals extra pensioen, het (ver)kopen van extra verlofuren en sparen voor langdurend verlof.

Fiets- en sportregeling

Met deelname aan de fietsregeling en/of sportregeling kun je fiscaal voordelig een (elektrische) fiets kopen of gebruik maken van fiscaal voordeel op een sportabonnement.

Vergoeding lidmaatschap Beroepsvereniging

De contributie voor het lidmaatschap van een erkende beroepsvereniging wordt belastingvrij vergoed.

Vergoeding Vakbondslidmaatschap

De kosten van het vakbondslidmaatschap worden belastingvrij vergoed. Je kunt daar verlofuren of geldbronnen voor uitruilen.

Personeelsvereniging

De personeelsvereniging organiseert allerlei activiteiten, o.a. reisjes naar mooie steden, workshops op gebied van bloemen en planten of lekkernijen. Of excursies in één van de natuurgebieden in Noord-Holland, stadswandelingen etc. Daarnaast proberen we toegangskaarten tegen een gereduceerde prijs aan te bieden. Te denken valt aan speelparken, Sprookjeswonderland, dierentuinen, ijsbanen etc.

Vragen over werken bij GGZ NHN?

Vraag het onze recruiters

Heb je een vraag over een van onze vacatures of staat er momenteel geen interessante vacature voor jou tussen, maar heb je wel interesse om bij GGZ NHN te werken? Bel, mail of whatsapp met een van onze recruiters:

Charis Nieuwenhuis recruiter Charis Nieuwenhuis 
tel: 06 33 05 23 25 of mail
Sebastiaan van Bruggen recruiter Sebastiaan van Bruggen
tel: 06 30 66 23 42 of mail

Of vul onderstaand contactformulier in. 

P&O Servicedesk

Heb je een vraag over je sollicitatie of over de sollicitatieprocedure, neem contact op met onze P&O Servicedesk op:

Telefoonnummer
072 531 27 77

Leuke vacature gezien en heb je er inhoudelijk vragen over? Je kunt de contactpersoon die genoemd staat in de vacature altijd bellen!