Ik heb een verbeterpunt, onvrede of klacht

GGZ Noord-Holland-Noord zet zich altijd in u zo goed mogelijk te helpen. Ondanks onze inspanningen kunnen er situaties ontstaan waar u het niet mee eens bent. Uw wensen en mening nemen wij zeer serieus. Verbeterpunten, onvrede of klachten zijn een waardevolle bijdrage aan de verbetering van onze dienstverlening.

Klachten klacht klachtenbureau klachtencommissie

Vertrouwenspersonen

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) helpt clienten die zijn opgenomen of met verplichte zorg bij vragen en klachten over je rechten in de geestelijke gezondheidszorg.

De Familievertrouwenspersoon ondersteunt familieleden en naastbetrokkenen van cliënten die bij GGZ NHN in behandeling zijn.

Klachtenbureau

Het Klachtenbureau van GGZ Noord-Holland-Noord bestaat uit:

  • Klachtenfunctionaris; behandelt klachten in het kader van de Wkkgz en is  laagdrempelig voor cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers en familie en naasten. De klachtenfunctionaris zorgt voor opvang, ondersteuning en advies aan de persoon die de klacht indient.

  • Klachtencommissie (Wvggz): behandelt klachten over dwang en drang en bestaat uit personen die niet in dienst zijn van GGZ Noord-Holland-Noord. Het idee daarachter is dat hierdoor een onafhankelijke klachtbehandeling beter gewaarborgd is.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via:

  • het Huisartsen Informatie Systeem (HIS)
  • Zorgdomein
  • de online aanmeldformulieren GGZ NHN op deze website.
  • telefonisch via aanmeldpunten GGZ NHN