Contrast
Onderstrepen

Ik heb een verbeterpunt, onvrede of klacht

GGZ Noord-Holland-Noord zet zich altijd in u zo goed mogelijk te helpen. Ondanks onze inspanningen kunnen er situaties ontstaan waar u het niet mee eens bent. Uw wensen en mening nemen wij zeer serieus. Verbeterpunten, onvrede of klachten zijn een waardevolle bijdrage aan de verbetering van onze dienstverlening.

Vertrouwenspersonen

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) helpt clienten die zijn opgenomen of met verplichte zorg bij vragen en klachten over hun rechten in de geestelijke gezondheidszorg.

De familievertrouwenspersoon ondersteunt familieleden en naasten van cliënten die bij GGZ NHN in behandeling zijn.

Klachtenbureau

Wij proberen in de zorg die wij verlenen zo goed mogelijk aan de wensen en verwachtingen van onze cliënten en patiënten te voldoen. Onbedoeld kan het toch voorkomen dat we mensen teleurstellen in de manier waarop wij ons werk doen. We gaan ervan uit dat u dit eerst bespreekt met de betrokken medewerker(s). Ook kunt u terecht bij een andere medewerker of een teamleider/manager. Vaak leidt dit gesprek tot een oplossing. Misschien bent u niet zelf cliënt maar naastbetrokkene. Ook dan kunt u melding maken van uw onvrede.

Uw mening, klacht, compliment is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Wij willen graag van u leren.

Heeft een gesprek met de betrokken medewerker(s) of andere medewerker danwel teamleider/manager niet tot een passende oplossing geleid? Dan kunt u contact opnemen met het klachtenbureau en de klachtenfunctionarissen die daar werken.

Klachtencommissie

De onafhankelijke klachtencommissie behandelt klachten over (verplichte) Wvggz-zorg en Jeugdzorg.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: