Contrast
Onderstrepen

Feestelijke overhandiging publicatie aan collega Michiel Bahler

donderdag 1 september 2022 13:33 uur

Michiel Bahler ontvangt publicatie 'GGZ Noord-Holland-Noord in verandering: op weg naar een op herstel gerichte organisatie'

Vandaag staat collega Michiel Bahler in het zonnetje. Hij ontving als 1e medewerker van GGZ Noord-Holland-Noord het boek “GGZ NHN in verandering: op weg naar een op herstel gerichte praktijk”. In deze publicatie beschrijven een twintigtal auteurs de resultaten van een belangrijke ontwikkeling van de afgelopen 5 jaar: Specialisten Samen in de Wijk (SSIW).

Gedachtengoed
Michiel is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het gedachtengoed van SSIW. Zowel in de conceptuele fase als bij de implementatie was hij een factor van belang. Al eerder had hij zijn sporen verdiend bij GGZ NHN. Als beleidsadviseur zorgontwikkeling speelde hij een grote rol bij het tot stand komen van het inhoudelijk concept en de implementatie van F-ACT bij GGZ NHN en in de rest van Nederland. F-ACT is in Nederland uitgegroeid tot een standaardwerkwijze, met een goed beschreven en uitgewerkt model, die terug te vinden zijn in de handboeken F-ACT. Daarnaast is Michiel nauw betrokken geweest bij de implementatie van IPS en herstelgericht werken bij GGZ NHN, met nadruk op de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Eerste exemplaar voor Michiel
Voor al dat werk verdient Michiel veel waardering. Dat is ook de reden om hem vandaag het eerste exemplaar van de publicatie “GGZ NHN in verandering: op weg naar een op herstel gerichte praktijk” te overhandigen.

Resultaten SSIW
In deze publicatie beschrijven we de resultaten van de invoering van SSIW in 2017. Als lerende organisatie wilden we graag volgen wat de resultaten waren van deze transitie. Vanaf de start is daarom intern onderzoek verricht. Deze publicatie laat zien dat er veel is bereikt en tegelijkertijd dat er nog veel te doen is. Het geeft ons inzicht en input voor verdere aanpassingen.

Met de tijd mee
GGZ Noord-Holland Noord (NHN) heeft in de afgelopen 15 jaar belangrijke veranderingen doorgemaakt. De manier waarop de zorg is georganiseerd en wordt uitgevoerd gaat mee met nieuwe inzichten. Of dit nu gebeurde door nieuwe inzichten op het gebied van herstel of het besef dat de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen drastisch moest worden verbeterd. Daarbij is het herstel van een psychische aandoening niet alleen verbonden met vermindering van ziekteverschijnselen, maar ook met herstel van identiteit, zelfbeeld en zelfvertrouwen en met herstel van sociale relaties en rollen.

De publicatie is online beschikbaar

Meer weten?

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: