Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg is voor ons erg belangrijk, om die reden willen we leren en verbeteren op basis van feedback. We leren van wat goed gaat én van wat beter kan. Dit doen wij op verschillende manieren. Aan het begin van uw behandeling, bij een tussentijdse behandelplan-evaluatie en bij het afronden van uw behandeling monitoren wij de voortgang door het regelmatig afnemen van vragenlijsten. Ook gaan we met cliënten en familie in gesprek, betrekken hen actief bij ontwikkelingen en we organiseren regelmatig bijeenkomsten met cliënten, naasten en professionals om met elkaar in gesprek te gaan.

Behandelevaluatie

Werkt de behandeling die u bij ons volgt? Om daar antwoord op te krijgen maken we gebruik van ROM (Routine Outcome Monitoring). U en/of uw behandelaar vullen op vaste momenten vragenlijsten in om uw behandelvoortgang te volgen. ROM helpt u en uw behandelaar om uw klachten en krachten in kaart te brengen en om samen veranderingen hierin te evalueren.

Cliëntwaardering

Onze hulpverleners willen graag weten hoe u de hulpverlening van GGZ NHN ervaart of hebt ervaren. Wij meten de waardering van cliënten met behulp van de CQ-Index en de Jeugdthermometer. Dit zijn vragenlijsten die gaan over bijvoorbeeld bejegening en of u voldoende informatie over uw behandeling hebt gekregen.

De uitkomsten van de vragenlijsten kunnen tijdens een behandelgesprek of op de woongroepen besproken worden. Met de resultaten van het onderzoek worden gerichte acties ondernomen om de dienstverlening te verbeteren.

Spiegelbijeenkomst

Tijdens een spiegelbijeenkomst kunnen cliënten en familieleden, die deelnemen aan het gesprek, hun mening geven over hoe zij de behandeling ervaren hebben. Dit kan over allerlei zaken gaan; de ontvangst, de manier waarop de cliënten en hun naastbetrokkenen door de verschillende medewerkers (baliemedewerkers, verpleegkundigen, artsen) tegemoet getreden werden, hoe zij geïnformeerd werden, de wachttijden etc.

Het gaat daarbij om wat goed bevallen is èn om kritiek en eventuele tips: van beiden kunnen de medewerkers leren en de behandeling en verzorging verbeteren.

Kwaliteitstatuut

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister.

In het Kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen.

Het model is van kracht sinds 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Downloads

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van ma t/m vrij van 08:30 - 17:00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via:

  • het Huisartsen Informatie Systeem (HIS)
  • Zorgdomein
  • de online aanmeldformulieren GGZ NHN op deze website.
  • telefonisch via aanmeldpunten GGZ NHN