Contrast
Onderstrepen

Kwaliteit van zorg

Leren en verbeteren op basis van feedback is het uitgangspunt van ons kwaliteitsbeleid. Dit doen wij op verschillende manieren. We nemen regelmatig vragenlijsten af om het herstel van onze cliënten te volgen. Hiermee kan de hulpverlener de behandeling goed afstemmen op het individuele traject. Daarnaast geven de vragenlijsten ons informatie over het herstel van al onze cliënten en daarmee over de kwaliteit van onze zorg. Ook organiseren wij regelmatig bijeenkomsten met cliënten en familie en betrekken wij hen actief bij ontwikkelingen.

Meer weten over hoe wij de kwaliteit van zorg waarborgen?

Behandelevaluatie

Werkt de behandeling die u bij ons volgt? Om daar antwoord op te krijgen, gebruiken we onder andere vragenlijsten. U en/of uw behandelaar vullen op vaste momenten de Herstel in beeld-vragenlijsten in. Zo kunnen we uw behandelvoortgang volgen. Deze vragenlijsten helpen u en uw behandelaar om uw klachten en krachten inzichtelijk te krijgen. En om veranderingen in uw situatie te bespreken.

Cliëntwaardering

Onze hulpverleners willen graag weten hoe u de hulpverlening van GGZ NHN ervaart of hebt ervaren. Wij meten de waardering van cliënten met behulp van de CQ-Index en de Jeugdthermometer. Dit zijn vragenlijsten die gaan over bijvoorbeeld bejegening en of u voldoende informatie over uw behandeling hebt gekregen.

De uitkomsten van de vragenlijsten kunnen tijdens een behandelgesprek of op de woongroepen besproken worden. Met de resultaten van het onderzoek worden gerichte acties ondernomen om de dienstverlening te verbeteren.

Spiegelbijeenkomst

Tijdens een spiegelbijeenkomst kunnen cliënten en familieleden, die deelnemen aan het gesprek, hun mening geven over hoe zij de behandeling ervaren hebben. Dit kan over allerlei zaken gaan; de ontvangst, de manier waarop de cliënten en hun naastbetrokkenen door de verschillende medewerkers (baliemedewerkers, verpleegkundigen, artsen) tegemoet getreden werden, hoe zij geïnformeerd werden, de wachttijden etc.

Het gaat daarbij om wat goed bevallen is èn om kritiek en eventuele tips: van beiden kunnen de medewerkers leren en de behandeling en verzorging verbeteren.

Kwaliteitstatuut

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister.

In het Kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen.

Het model is van kracht sinds 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Downloads

GGZ NHN in verandering

Na twee jaar van voorbereiding is GGZ Noord-Holland-Noord in september 2017 gestart met het project Specialisten Samen in de Wijk (ssiw). In het boek “GGZ NHN in verandering: op weg naar een op herstel gerichte praktijk” beschrijven twintig auteurs de resultaten van Ssiw, en plaatsen deze in de huidige context van de ggz. Ze geven antwoord op de vraag wat de achtergronden waren van de oriëntatie op de wijk. En wat de reden was om de samenwerking tussen specialisten anders te organiseren. Ook verduidelijken ze wat de behaalde resultaten zijn.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: