Veelgestelde vragen van verwijzers

Veelgestelde vragen en antwoorden van verwijzers. Heeft u zelf een vraag?

Is uw patiënt al in behandeling bij GGZ NHN?

Indien uw patiënt bij ons in behandeling is neem dan contact op met het behandelend team via het teamsecretariaat of 088 65 65 010. Indien u het behandelend team niet kunt bereiken, belt u de Crisisdienst GGZ NHN op telefoonnummer 088 65 65 099.

Is uw patiënt nog niet in behandeling bij GGZ NHN?

Wanneer uw patiënt nog niet bij ons in behandeling is kunt u deze persoon direct bij onze Crisisdienst aanmelden via 088 65 65 099. De Crisisdienst GGZ NHN is 24 uur per dag / 7 dagen per week bereikbaar.

Meer weten?

Via Zorgdomein, het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) of beveiligde e-mail kunt u uw patiënt aanmelden bij GGZ NHN. Hierin kunt u aangeven dat uw patiënt graag gebruik wilt maken van internetbehandeling.

Er vindt altijd een intakegesprek plaats. Op basis van de klachten spreekt onze behandelaar vervolgens met de cliënt af of internetbehandeling een passende interventie is.

GGZ NHN maakt het voor cliënten mogelijk om ook via internetbehandeling aan diverse psychische klachten te werken. Deze online hulp, bestaande uit informatie, opdrachten en oefeningen, wordt altijd geboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. Door behandeling met online middelen te ondersteunen, krijgen mensen meer regie over hun herstel.

Uw patiënt aanmelden voor behandeling bij GGZ NHN is mogelijk via:

Indien u op Zorgring bent aangesloten kunt u een patiënt eenvoudig digitaal doorverwijzen via uw HIS. Bijlagen bij een aanmelding kunt u alleen via uw Zorgring of iZorg mailaccount beveiligd versturen.

Er is voor aanmelding via het HIS een handleiding beschikbaar. Deze handleiding geeft een korte toelichting op onder meer de verwijscriteria en de vervolgprocedure na aanmelding.

Indien u gebruik maakt van ZorgDomein kunt u verwijzen via dit portaal. Binnen ZorgDomein kunt u de GGZ NHN-domeinen selecteren: SGGZ, Amici Zorgt, DiSofa of Kind en Jeugd.

GGZ NHN is er voor mensen met psychiatrische stoornissen die specialistische behandeling of begeleiding nodig hebben.

Er zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk. Samen met de klant kijken wij welke behandeling, of combinatie hiervan, geschikt is voor bij de hulpvraag en situatie.

Heeft u behoefte aan intercollegiaal overleg met een psychiater over verwijzing, medicatie of behandeling van uw patiënt?

Neemt u dan gerust contact op met een van de aanmeldpunten GGZ NHN. U kunt met alle vragen bij ons terecht. Wij zoeken naar een passend antwoord op een zo efficiënt mogelijke manier!

Bent u verwijzer en heeft u vragen?

Aanmeldpunt GGZ NHN & Geriant

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur
Telefoonnummer

088 65 65 050

Keuzemenu optie 1: Jeugd
Keuzemenu optie 2: Volwassenen
Keuzemenu optie 3: Ouderen en Geriant

Contactgegevens ggz- of regioteam

Direct contact met het ggz- of regioteam waar uw patiënt in behandeling is? Vul de 4 getallen van de postcode van uw patiënt in.

Heeft u een vraag?

Bekijk onze veelgestelde vragen voor verwijzers of vul het contactformulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord.