Het verhaal van Remco (verpleegkundig specialist GGZ)

“De meeste mensen associëren de basis-GGZ met basispsychologen en GZ-psychologen,” vertelt Remco Boerman, verpleegkundig specialist GGZ (VS GGZ) bij Amici Zorgt. “Maar juist voor verpleegkundig specialisten is er een mooie rol weggelegd in de basis-GGZ. Bij Amici Zorgt werken geen psychiaters en is de VS, naast de reguliere behandeling zoals CGT, ACT en eventueel EMDR verantwoordelijk voor medicatie, medische diagnostiek en bloedonderzoek.”

Remco Boerman is enthousiast en vol ambitie over zijn werk bij GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN). Zijn functie bij Amici is niet de eerste die hij hier vervult. Nadat Remco eind jaren ’90 startte op de splinternieuwe locatie Geestercogge in Schagen, is hij niet meer weggegaan. “Het begon als een tijdelijk baan”, vertelt hij. “Maar het warme bad waarin ik terecht kwam heeft me geen seconde doen aarzelen toen ik een vaste baan aangeboden kreeg.”

Onderzoek

Met zijn HBO-verpleegkunde op zak wilde hij graag aan de slag in de vernieuwende psychiatrie die in Schagen geboden werd. Na een paar jaar mocht hij starten met de opleiding tot nurse practitioner, de voorloper van de verpleegkundig specialisten opleiding, die toen in opkomst was. Zijn afstudeeronderzoek leidde hem naar psychiater Dan Cohen, die net als hij onderzoek deed naar de lichamelijke bijwerkingen van psychofarmaca. Samen zetten zij een poli voor metabole stoornissen op, die binnen de gehele organisatie is uitgerold.

Invloed

“Er kan veel bij GGZ NHN”, vertelt Remco. “Als je wilt is er ontzettend veel mogelijk. Het wordt je niet altijd aangeboden, maar als je zelf ergens mee komt… Ik heb veel verschillende dingen gedaan, daar valt mijn overstap van de SGGZ naar de basis-GGZ ook onder. En nu ik hier werk zou ik graag zien dat psychiaters in opleiding ook een deel van hun tijd bij Amici doorbrengen. Ik hoop dat dat plan komend jaar verwezenlijkt wordt. De basis-GGZ is namelijk een vak apart."

Resultaat

"Mijn overstap naar Amici Zorgt vond ik best spannend. In de basis-GGZ krijgt een cliënt 10 behandelingen en dan moet er voor een groot deel resultaat geboekt zijn. We werken veelal vanuit de cognitieve gedragstherapie en daar heb ik onlangs de opleiding van afgerond. Dankzij goede monitoring kunnen we écht aantonen dat iemand door de behandeling vooruit is gegaan. Dat geeft veel voldoening."

SGGZ ontlasten

"Naast deze relatief korte, tijdelijke, contacten met cliënten draag ik ook zorg voor een groep cliënten met een bipolaire problematiek die lithium gebruikt. Deze cliënten zijn stabiel en hebben niet de intensieve zorg van de SGGZ nodig. In overleg met de huisartsen in Noord-Holland-Noord heeft GGZ NHN afgesproken dat stabiele patiënten met een bipolaire stoornis en lithium in de basis-GGZ worden behandeld. Daarom draag ik zorg voor de kwartaalcontroles, bespreek ik met de cliënt hoe het gaat en wat de labuitslagen zijn en geef ik nieuwe recepten mee. We willen dit ook voor andere stabiele cliënten uit de SGGZ mogelijk maken. Dat is een mooie stap om de multidisciplinaire teams van GGZ NHN die SGGZ bieden, te ontlasten."

AD(H)D

Amici Zorgt is specialist in AD(H)D in de basis-GGZ. Ook hierin is een mooie rol voor de verpleegkundig specialist weggelegd, zoals naast de diagnostiek en behandeling ook de medicatieconsulten voor cliënten met ADHD. Bij de groepsbehandeling hoort ook een sessie over medicatie en daar geeft de VS invulling aan.

Ik werk als regiebehandelaar en binnenkort krijg ik twee nieuwe SPV onder mijn hoede. Door deze veelzijdigheid voel ik me thuis bij Amici Zorgt. Ik werk zelfstandig, ik ben bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen en kan mijn functie hier ook echt zo uitoefenen. Als VS kan ik hier écht meer mogelijk maken.”

Vragen over werken bij GGZ NHN?

P&O Servicedesk

Heb je een vraag over je sollicitatie of over de sollicitatieprocedure, neem contact op met onze P&O Servicedesk op:

Telefoonnummer
072 53 12 777

Leuke vacature gezien en heb je er inhoudelijk vragen over? Je kunt de contactpersoon die genoemd staat in de vacature altijd bellen!