Over GGZ Noord-Holland-Noord

GGZ NHN is al jaren dé specialist in de regio als het gaat om geestelijke gezondheidszorg bij ernstige psychiatrische klachten. De behandeling is afgestemd op de vraag van onze klanten, mensen van alle leeftijden. Uw mogelijkheden en wensen zijn een belangrijk uitgangspunt in onze hulpverlening. Wij richten ons daarbij op herstel en, waar dat niet of nog niet mogelijk is, op het draaglijk maken van de gevolgen van de psychische kwetsbaarheid.

Onze visie

Beter worden doe je thuis

Al onze inspanningen leiden tot een doelmatige en doeltreffende behandeling van mensen met psychiatrische stoornissen. Wij doen dit samen met de klant en diens betrokkenen, zoveel als mogelijk in de eigen omgeving. Om dit te realiseren werken we samen met relevante partijen om het herstelproces van onze klant optimaal te ondersteunen.

Onze missie

Zichtbaar Beter

Onze ambitie is om een klantgerichte organisatie te zijn, waarvoor al onze medewerkers hun deskundigheid inzetten en daarmee bijdragen aan het maatschappelijk herstel van onze klanten.

Onze kernwaarden

GGZ Noord-Holland- Noord zorgt, werkt en organiseert vanuit haar drie kernwaarden. De belangrijkste kernwaarde gaat over ons bestaansrecht: de klant. De kernwaarden Innovatiekracht en Flexibiliteit zijn een essentieel onderdeel van onze identiteit en dienstbaar aan onze belangrijkste kernwaarde: ambulante topzorg leveren.

Card image cap

Onze flexibiliteit stelt ons in staat om zorg op maat te bieden, te anticiperen op de veranderende omgeving en slimme samenwerking te organiseren. Dit zijn voorwaarden voor ambulante topzorg en innovatie. Onze flexibele en vitale professionals zoeken steeds naar oplossingen om zorg beter te organiseren.

Card image cap

GGZ NHN kent haar oorsprong in 1929 en heeft sindsdien talloze innovatieve bijdragen geleverd aan het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg. Sinds de vroege jaren negentig is onze innovatiekracht gekoppeld aan de ambitie om ambulante topzorg te ontwikkelen en de klinische capaciteit af te bouwen. Hedendaagse en toekomstige innovaties richten zich zonder uitzondering op het leveren en verbeteren van ambulante topzorg en dragen daarmee bij aan onze visie: ‘beter worden doe je thuis’.

Card image cap

Wij leveren ambulante topzorg en stellen alles in het werk om dit te realiseren. Dit is geen opgelegde norm, maar een overtuiging die al jaren is verankerd in onze organisatie. Opname in een kliniek beschouwen wij als een intermezzo tijdens een ambulante behandeling.

Strategisch beleidsplan 2020 - 2022

De 4 strategische thema's

  • Duurzame GGZ
  • Personeelsbeleid & ontwikkeling
  • Preventie en
  • Digitale geestelijke gezondheidszorg

vormen samen met onze missie en de visie de kaders voor de komende jaren.

Card image cap

Onze speerpunten

Card image cap

Digitale GGZ

Technologische ontwikkelingen verder integreren in de zorg en bedrijfsvoering, daar werken wij de komende jaren aan. Goede zorg en een e¬fficiënte bedrijfsvoering staan hierbij centraal.

Card image cap

Duurzame GGZ

Duurzame Geestelijke Gezondheidszorg, kortweg Duurzame GGZ, is een veelomvattend programma. Het is erop gericht om onze geestelijke gezondheidszorg nog meer vanuit de herstelvisie vorm te geven en dit efficiënt -in de wijk- te organiseren.

Card image cap

Preventie

We willen bijdragen aan publieke gezondheidszorg. In de wijk, mét de wijk. Samenwerking met andere partijen is in het belang van burgers. We hebben hier een maatschappelijke rol in.

Card image cap

Personeelsbeleid

Behoud en aantrekken van voldoende medewerkers om goede zorg en ondersteuning te garanderen.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via:

  • het Huisartsen Informatie Systeem (HIS)
  • Zorgdomein
  • de online aanmeldformulieren GGZ NHN op deze website.
  • telefonisch via aanmeldpunten GGZ NHN