Contrast
Onderstrepen

Over GGZ Noord-Holland-Noord

GGZ Noord-Holland-Noord is al jaren dé specialist in de regio als het gaat om geestelijke gezondheidszorg bij ernstige psychiatrische klachten. Bij GGZ Noord-Holland-Noord kunnen mensen van alle leeftijden terecht met psychische klachten die het dagelijks functioneren moeilijk maken. Omdat iedereen anders is, verschilt een behandeling bij ons per persoon.

De behandeling is afgestemd op de vraag van onze cliënten. We kijken samen hoe we kunnen helpen om klachten weg te nemen of te verminderen. Daarbij onderzoeken we ook waar iemands krachten liggen, dus wat er wel goed gaat. Daar zetten we op in bij het herstel. 

Hun mogelijkheden en wensen zijn een belangrijk uitgangspunt in onze hulpverlening. Wij richten ons daarbij op herstel en, waar dat niet of nog niet mogelijk is, op het draaglijk maken van de gevolgen van de psychische kwetsbaarheid. En we ondersteunen bij het bepalen waarmee iemand aan de slag gaat. Zo heeft iemand een actieve rol in uw eigen herstel. En dat werkt!

Onze visie

Beter worden doe je thuis

Vanuit onze visie behandelen wij mensen waar mogelijk in de eigen omgeving. Al onze inspanningen leiden tot een doelmatige en doeltreffende behandeling van mensen met psychiatrische stoornissen. Wij doen dit samen met de klant en diens betrokkenen, zoveel als mogelijk in de eigen omgeving. Om dit te realiseren werken we samen met relevante partijen om het herstelproces van onze klant optimaal te ondersteunen.

Als het nodig is, kunnen mensen voor korte of langere tijd worden opgenomen in een kliniek. Ook kunnen zij begeleiding krijgen bij het zelfstandig wonen.

Onze missie

Zichtbaar Beter

Onze ambitie is om een klantgerichte organisatie te zijn, waarvoor al onze medewerkers hun deskundigheid inzetten en daarmee bijdragen aan het maatschappelijk herstel van onze klanten.

Onze kernwaarden

GGZ Noord-Holland-Noord zorgt, werkt en organiseert vanuit haar drie kernwaarden. De belangrijkste kernwaarde gaat over ons bestaansrecht: de klant. De kernwaarden Innovatiekracht en Flexibiliteit zijn een essentieel onderdeel van onze identiteit en dienstbaar aan onze belangrijkste kernwaarde: ambulante topzorg leveren.

Card image cap

Onze flexibiliteit stelt ons in staat om zorg op maat te bieden, te anticiperen op de veranderende omgeving en slimme samenwerking te organiseren. Dit zijn voorwaarden voor ambulante topzorg en innovatie. Onze flexibele en vitale professionals zoeken steeds naar oplossingen om zorg beter te organiseren.

Card image cap

GGZ NHN kent haar oorsprong in 1929 en heeft sindsdien talloze innovatieve bijdragen geleverd aan het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg. Sinds de vroege jaren negentig is onze innovatiekracht gekoppeld aan de ambitie om ambulante topzorg te ontwikkelen en de klinische capaciteit af te bouwen. Hedendaagse en toekomstige innovaties richten zich zonder uitzondering op het leveren en verbeteren van ambulante topzorg en dragen daarmee bij aan onze visie: ‘beter worden doe je thuis’.

Card image cap

Wij leveren ambulante topzorg en stellen alles in het werk om dit te realiseren. Dit is geen opgelegde norm, maar een overtuiging die al jaren is verankerd in onze organisatie. Opname in een kliniek beschouwen wij als een intermezzo tijdens een ambulante behandeling.

Strategisch beleidsplan 2023 - 2025

De 4 strategische thema's

  • Samenwerken in netwerken
  • Personeel & ontwikkeling
  • Digitale focus
  • Duurzaamheid

vormen samen met onze missie en de visie de kaders voor de komende jaren.

Card image cap

Onze speerpunten

Card image cap

Samenwerken in netwerken

“Mentale gezondheid is van ons allemaal”, vindt het kabinet. Daarmee blijft het domein van de mentale gezondheid niet langer beperkt tot de ggz, maar wordt het steeds meer een thema dat vele partijen raakt.

Card image cap

Personeel en ontwikkeling

De komende periode ligt de focus op het behoud van onze huidige collega’s en op de instroom van nieuwe medewerkers.

Card image cap

Digitale focus

De komende jaren zetten we nieuwe stappen in digitalisering. We geloven dat het inzetten van digitale toepassingen de behandeling van de cliënt beter maakt.

Card image cap

Duurzaamheid

We bouwen onze activiteiten aan een duurzame beweging de komende jaren uit. We hebben hier de afgelopen jaren veel ervaring mee opgedaan en gaan in 2023-2025 een stap verder. 

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: