Contrast
Onderstrepen

Nieuw expertnetwerk ‘verstandelijke beperking en psychiatrie’

donderdag 16 februari 2023 10:51 uur

Cliënten met aandoeningen op verschillende terreinen kunnen beter geholpen worden. Met een soepeler samenwerking kunnen wij adequater inspelen op complexe hulpvragen van cliënten.

D., een jongeman met een verstandelijke beperking en depressieve klachten, heeft hulp nodig. Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat hij de beste zorg krijgt? Dat is een van de vele vragen die aan de orde komt bij het nieuwe expertnetwerk ‘Verstandelijke beperkingen en psychiatrie’.

Cliënten met aandoeningen op verschillende terreinen kunnen beter geholpen worden. De psychiatrie, de verstandelijk-gehandicaptenzorg en de verslavingszorg zijn aparte sectoren en weten elkaar niet altijd goed te vinden. Dat is belemmerend voor zowel de mensen met een zorgvraag als de professionals. Met een soepeler samenwerking kunnen wij adequater inspelen op complexe hulpvragen van cliënten. Daarom is GGZ Noord-Holland-Noord een van de initiatiefnemers in het expertnetwerk ‘Verstandelijke beperking en psychiatrie’.

Samenwerken en kennisdelen in plaats van doorverwijzen

Eind 2021 startten meerdere organisaties uit de VG-sector, GGZ- en verslavingszorg in de regio Noord-Holland-Noord de samenwerking en tekenden een intentieverklaring die de gemeenschappelijke visie verwoordt: passende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen in Noord-Holland-Noord.

Samenwerken en kennisdelen is kenmerkend voor de aanpak. Dat doet het netwerk in regelmatig overleg met de directeuren van de deelnemende instellingen, maar ook en vooral door tweemaandelijkse expert-overleggen. Deelnemers aan deze expert-overleggen zijn 15 professionals, de zogenaamde ‘leadexperts verstandelijke beperking/psychiatrie’. Zij werken aan de speerpunten uit het jaarplan en zetten een sociale kaart op. Zij zijn de brug tussen het netwerk en hun organisatie. Zij geven voorlichting en verspreiden kennis onder hun collega’s.

Deelnemende organisaties

De deelnemende organisaties vertegenwoordigen een breed spectrum van het zorgdomein: GGZ Noord-Holland-Noord, de Raphaëlstichting, WilgaerdenLeekerweideGroep, Esdégé Reigersdaal, ʼs Heeren Loo, Brijder en Philadelphia Zorg. Ook de Prinsenstichting zal binnenkort gaan deelnemen aan het expertnetwerk.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: