Contrast
Onderstrepen

Behandeling bij Kindcentrum De Klim

Bij Kindcentrum De Klim in Alkmaar bieden we kinderen van 0 tot 12 jaar met een (vermoeden van een) psychiatrische kwetsbaarheid diagnostiek en (kortdurende) behandeling. Naast (dag)klinische zorg, zijn er ook vormen van ambulante zorg.

Wij behandelen complexe hulpvragen zoals:

 • emotieregulatieproblemen
 • problemen binnen het autisme spectrum
 • ADHD
 • hechtingsproblematiek

Hulpvraag

De eerste stap is inzicht krijgen in de hulpvraag van het kind en de ouders (diagnostiek). Het functioneren van het kind staat hierbij centraal. Wat gaat goed en wat gaat niet goed? Ook kijken we naar de gezins- en omgevingsfactoren (zoals school). Aan het eind van het diagnostisch traject geven we antwoord op de vraag óf er sprake is van een psychiatrische kwetsbaarheid en zo ja van welke aandoening, welke behandeling hiervoor geschikt is en waar de behandeling het beste kan plaatsvinden.

De behandeling is erop gericht om:

 • de symptomen van de psychiatrische problemen bij het kind te verminderen,
 • om vaardigheden van het kind en ouders te vergroten en
 • een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen.

Doel hierbij is om ervoor te zorgen dat het kind beter kan functioneren in het leven van alle dag.

Behandelmethodieken Kindcentrum

 Binnen het kindcentrum wordt er gewerkt met de volgende behandelmethodieken:

 • Infant Mental Health (IMH)
 • Schematherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen (IGT-K)
 • EMDR en overige traumatherapie
 • Hechtingsgerichte gezinstherapie
 • Hondentherapie
 • Non-verbale therapie als muziektherapie, beeldende therapie en PMT
 • Ergotherapie
 • Farmacotherapie

Ons aanbod

Kinderen van 6-12 jaar verblijven op de afdeling Petteflet van zondagmiddag tot en met zaterdagochtend. Afhankelijk van de hulpvraag en in overleg met de ambulante verwijzer plaatsen we kinderen die bij ons worden aangemeld naar de Petteflet. De nadruk ligt bij de Petteflet op diagnostiek, behandeling en crisisinterventie. Regelmatig bespreken we met jou en je ouders hoe het gaat, of de klachten verminderen en of de behandeling naar wens verloopt. Onze insteek is dat de opname niet langer duurt dan nodig en dat er afgeschaald wordt naar dagklinische, dan wel ambulante zorg zodra dit weer mogelijk is. Iedere 10 weken is er een evaluatiemoment. De maximale opnameduur is 3 tot 6 maanden.

Natuurlijk is er voor jou een eigen slaapkamer die je met je persoonlijke spullen mag inrichten. Ook is er wasgelegenheid op je kamer; toilet en douche/bad zijn op de gang. Ook is er een gezellige woonkamer inclusief keuken en eetgelegenheid.

Tijdens je verblijf kun je gebruik maken van onderwijs als je niet naar jouw eigen school kunt. Indien dit bijvoorbeeld door de afstand niet mogelijk is, volg je enkele uren in de ochtend school op de groep van de Petteflet. Het onderwijs wordt begeleid door leerkrachten die onderdeel zijn van het team. Je werkt volgens de methoden en planning van jouw eigen school om de overgang zo makkelijk mogelijk te maken. Gedurende het verblijf zal er (bij toestemming) regelmatig contact zijn tussen de leerkrachten van de eigen school en de leerkrachten van de groep om het werk zo goed mogelijk af te stemmen.

Een aantal keer per jaar geven wij de diagnostiekgroep. Tijdens deze groep komen ongeveer vier kinderen zes weken lang twee dagdelen per week naar de groep. In die tijd wordt middels een vast programma door meerdere behandelaren diagnostiek uitgevoerd. Dit is inclusief twee systeemgesprekken en een psychiatrisch onderzoek. Het traject wordt afgesloten met een zorgafstemmingsgesprek (ZAG) inclusief een advies voor het vervolg.

Het ambulante team van kindcentrum De Klim is inzetbaar indien er vanuit de behandellocatie de wens is om in de eigen omgeving van het kind meer intensieve en ambulante zorg in te zetten. Dit kan vanwege een diagnostiekvraag, maar ook behandeling is mogelijk.

De ambulante behandelaar kan bij jou thuis of op school komen. De behandellocatie houdt hierbij de regie en de ambulante collega schuift tijdelijk aan. Naar aanleiding van een gezamenlijk startgesprek zal er doelgericht gewerkt en regelmatig geëvalueerd worden.  

Ook zijn wij bij kindcentrum De Klim hard aan het werk om een gezinskliniek te openen. Binnen de kliniek wordt het gehele gezin opgenomen voor maximaal 6 weken. De behandeling is gericht op trauma en hechtingsvraagstukken volgens het KINGS-model. Elk gezinslid ontvangt zijn of haar eigen behandeling. Het doel is dat een disfunctionerend gezin weer beter kan gaan functioneren en bij elkaar kan blijven.

Alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar komen bij het IMH-team in behandeling. Op indicatie kunnen jonge kinderen uit andere regio’s ook door dit team worden behandeld. De regie over de behandeling ligt bij het IMH-team. 

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: