Contrast
Onderstrepen

Aangemeld voor forensische zorg

Forensische zorg kan verplicht en vrijwillig zijn. De aanmelding voor forensische zorg gebeurt dan ook op 2 manieren.

Als er sprake is van een strafrechtelijke titel verloopt de aanmelding via justitie. Dat is het geval als u verblijft in een Penitentiaire Inrichting, een forensische kliniek of als u verplicht reclasseringstoezicht heeft. Als de behandeling vrijwillig is, dan is een verwijzing van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts nodig. Een verwijzing is nodig voor vergoeding van de kosten van de behandeling door de zorgverzekeraar. Bij een vrijwillige behandeling betaalt u wél zelf de kosten van het eigen risico van uw zorgverzekering.

Forensische zorg kan gegeven worden vanuit de forensische polikliniek, bij u thuis of in een forensische kliniek. De aanmeldingen komen binnen bij een aanmeldcoördinator van de forensische psychiatrie en worden besproken in het aanmeldoverleg. Als de aanmelding passend is, volgt een intakegesprek. Als er sprake is van toezicht van de reclassering, dan wordt er een driepartijenovereenkomst opgesteld. Hierin worden de rechten en plichten van alle partijen vastgelegd.

Aangemeld voor behandeling forensische polikliniek

Na de aanmelding wordt u uitgenodigd voor kennismaking en intake. Tijdens de intake worden uw problemen in kaart gebracht door middel van gesprekken en soms door het invullen van een aantal vragenlijsten. De intake vindt doorgaans in twee gesprekken plaats, op één van onze locaties. Als u niet in staat bent om naar de polikliniek te komen (bijvoorbeeld bij detentie), dan wordt de intake op een andere wijze georganiseerd. Vervolgens wordt in een adviesgesprek een voorstel voor behandeling met u besproken. Wanneer u en uw behandelaar het eens zijn over de behandeldoelen, dan wordt dit in een behandelplan vastgelegd. In uw elektronisch patiëntendossier wordt vervolgens alles vastgelegd wat met uw behandeling te maken heeft. Hoe lang u bij ons in behandeling zult zijn, hangt af van de reden van uw behandeling en de voortgang.

Aangemeld voor behandeling thuis

Zodra u bent aangemeld, wordt besproken of u in aanmerking komt voor forensische zorg thuis en of het ForACT team daarvoor het meest geschikt is. Na aanmelding ontvangt uw verwijzer binnen een week bericht daarover. Als u bij het ForACT team bent aangemeld, neemt het ForACT team contact met u en/of uw verwijzer op. Er wordt dan een intakegesprek gepland met een teamlid van het ForACT team. De bevindingen uit dit gesprek worden vervolgens eerst in het ForACT team besproken, daarna ontvangt u bericht of u bij het ForACT team in zorg wordt genomen en per wanneer. Indien het ForACT team u niet in zorg neemt, ontvangt u een advies waar u terecht kunt. Indien dat binnen onze mogelijkheden ligt, bemiddelen wij daarin.

Aangemeld voor behandeling forensische kliniek

In het aanmeld- en intake-overleg wordt besloten in welke forensische kliniek u het beste behandeld kunt worden. Bij sommige aanmeldingen vindt voor opname eerst een intakegesprek met u plaats. Als er sprake is van toezicht van de reclassering, dan wordt er een driepartijenovereenkomst opgesteld. Hierin worden alle rechten en plichten van alle partijen vastgelegd.

Contactgegevens zoeken

Bent u op zoek naar contactgegevens van uw behandellocatie, uw GGZ-team, uw Herstelacademie of dagbesteding? Vul de 4 getallen van uw postcode in. 

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: