Contrast
Onderstrepen

Wat is specialistische GGZ?

De specialistische ggz (SGGZ) wordt ingezet bij ernstige psychische of psychiatrische klachten. Dit wordt ook wel tweedelijnszorg genoemd. GGZ NHN levert specialistische geestelijke gezondheidszorg aan mensen met deze klachten en heeft allerlei specialisten in dienst. 

De specialistische ggz bestaat uit een breed aanbod aan behandelingen. De behandelaar bekijkt samen met de cliënt welke behandeling het beste aansluit. Dit kan een individuele behandeling zijn, (in combinatie met) een groepsbehandeling of online behandelingen. Ook komt ter sprake of medicatie kan helpen.

Om voor deze zorg in aanmerking te komen, is een verwijzing van de huisarts nodig. 

Onze visie op herstel

Al onze inspanningen zijn er op gericht om de gezondheid en veerkracht van onze cliënten te bevorderen. Daarbij werken we herstelgericht.

Bij herstel gaat het om het (her)vinden van de persoonlijke drijfveren en het oppakken van betekenisvolle rollen en activiteiten. De behandeling – in al zijn dimensies - is hierop gericht.

Uitgangspunt voor de behandeling is het versterken van de zelfregie van de cliënt. De cliënt bepaalt  zijn eigen doelen. Het formuleren van de behandeldoelen, het prioriteren van de doelen met bijpassende behandelinterventies en expliciete evaluatiepunten, vindt altijd plaats in overleg tussen cliënt en naastbetrokkenen en behandelaren.

De herstelvisie krijgt vorm in de herstelondersteunende intake (HOI) en de activiteiten van de Herstelacademie. Ervaringsdeskundigen spelen hier een grote rol in.

Wij bieden specialistische GGZ voor

Card image cap

Jeugd & gezin

Soms heb je problemen waar je zelf niet uitkomt. Je bent somber, ontevreden over jezelf, maakt je druk over je gewicht, doet jezelf pijn, of hebt veel ruzie. Misschien heb je psychische problemen. Het kan zijn dat jij onze hulp nodig hebt.

Card image cap

Volwassenen

Vier op de tien mensen krijgt ooit met psychische klachten te maken. Zo hebben jaarlijks bijna 800.000 Nederlanders last van depressie. En acht procent van de volwassenen in ons land heeft wel eens last van psychotische belevingen. U bent dus niet de enige, ook al kan dat soms zo voelen.

Card image cap

Forensisch

Soms leidt een psychische kwetsbaarheid tot het plegen van een strafbaar feit. GGZ NHN levert forensische zorg in klinieken, poliklinieken, forensische woon-trainingshuizen en in de thuisomgeving aan mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag hebben vertoond. 

Card image cap

Ouderen

Bij het ouder worden doen zich ontwikkelingen voor die psychische problemen kunnen versterken, bijvoorbeeld als u een naaste verliest, eenzaam bent, uw sociale netwerk verandert, minder vitaal bent of lichamelijke klachten heeft. Wij zijn er voor mensen van 67 jaar en ouder met psychische problemen.

GGZ NHN biedt ook basis GGZ

Een behandeling van lichte tot matige psychische problemen gebeurt in de basis GGZ. Deze zorg is vaak diepgaand, kortdurend en klachtgericht en wordt vooral gegeven door psychologen. 

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: