Contrast
Onderstrepen

Cliënten- en familieraad

Betrokken, kritisch en enthousiast zet de clienten- en familieraad zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zorg waarbij de cliënt centraal staat. De leden van de cliënten- en familieraad praten namens alle cliënten mee over onderwerpen die voor hen allemaal belangrijk zijn. Wij horen wensen en behoeftes en kunnen signalen aan de orde stellen. Wij spreken ook met de medewerkers in ggz-teams, met expertnetwerken, directie en bestuur. We geven de organisatie advies, bijvoorbeeld over zorgprogramma's, het eten, de huisvesting of de veiligheid. De cliënten- en familieraad onderhoudt ook nauwe contacten met de klachtencommissie en de familie- en patiëntvertrouwenspersoon. Zo zorgen wij dat belangen van cliënten, familie en naastbetrokkenen goed behartigd zijn.

In de raad zitten mensen die uit eigen ervaring weten wat een behandeling bij GGZ NHN kan betekenen: cliënten, ex-cliënten, familieleden en andere naastbetrokkenen met elkaar. Dat is uniek en blijkt goed te werken. Door deze eigen ervaringen voelen wij ons extra betrokken bij de belangen van cliënten van GGZ NHN. De cliënten- en familieraad doet haar werk in het hele werkgebied van GGZ Noord-Holland-Noord.

Card image cap

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

De cliënten- en familieraad en GGZ NHN werken samen in het kader van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Onafhankelijke ondersteuners faciliteren, coachen en adviseren de raad en haar afzonderlijke leden bij hun werk als raadslid. Raadsleden hebben de mogelijkheid om cursussen en trainingen te volgen.

Medezeggenschap op 3 niveaus

Basismedezeggenschap

Op lokaal en regionaal niveau wil de cliënten- en familieraad graag horen wat er leeft en speelt. Raadsleden gaan zoveel mogelijk in gesprek met cliënten.

  • Klinieken, woonvormen, activiteitencentra en andere locaties bezoeken;
  • Inloopspreekuren organiseren;
  • Vergaderen op regionaal niveau om elkaar goed te informeren.

Thematische medezeggenschap

Hier richten wij ons speciaal op doelgroepen en actuele thema’s, zoals autisme, ouderen, forensisch, jeugd, ambulante hulpverlening, familie, acute zorg, herstel, etc.

  • Deelnemen aan werk- of projectgroepen rondom een thema;
  • Kennis vergaren van en informatie delen over het thema;
  • Deelnemen aan bijeenkomsten en vergaderingen namens de cliënten- en familieraad;
  • Bezoeken locaties en bijeenkomsten om inbreng van cliënten op te halen;

Beleidsmedezeggenschap

Bij beleidsmedezeggenschap worden de grote lijnen van de cliënten- en familieraad uitgezet. Er is regelmatig overleg met divisie directies en met de raad van bestuur van GGZ NHN. Op regionaal en ook landelijk niveau houden we het laatste nieuws en de ontwikkelingen in de gaten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

  • Overleg met medewerkers en bestuur over het beleid binnen GGZ NHN;
  • Regionale en landelijke bijeenkomsten bijwonen die relevant zijn voor het werk van de Cliënten- en familieraad en GGZ NHN;
  • Advies uitbrengen aan de organisatie.

Veelgestelde vragen

Om lid te kunnen worden van de cliënten- en familieraad moet je in ieder geval cliënt of ex-cliënt zijn. Of familielid of op een andere manier naastbetrokkene zijn.

Direct aanmelden

Het opkomen voor de belangen van mensen die zorg en ondersteuning ontvangen. Het bundelen van die ervaringen en deze doorgeven aan beleidsmakers bij zorg- en welzijnsorganisaties. Het verhaal van cliënten vertellen, vanuit hun eigen beleving en ervaring. (bron: Movisie)

Dit is de wet die sinds 1996 medezeggenschap regelt voor cliënten in de zorg, de Wet Cliënten Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet is op 21 mei 2019 vervangen voor de WMCZ 2018. Zodra deze is gepubliceerd in de Staatscourant treedt deze in werking.

De cliënten- en familieraad is actief op veel verschillende plaatsen in heel Noord-Holland. Samen met jou kijken we waar jouw kennis en ervaring het meeste kan betekenen voor de raad.

Ik wil lid worden

Een raadslid kan heel veel verschillende dingen doen. Doel is daarbij altijd om de algemene belangen van cliënten en familie te behartigen. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Stel hier je vraag

Ervaringen van raadsleden

Rob

"Nadat ik door een goede vriendin ben gevraagd voor het Familieplatform, ben ik automatisch ook lid geworden van de cliënten- en familieraad. Als gemeentelijk beleidsadviseur had ik vroeger al met de ggz te maken en was ik bekend met medezeggenschap via de ondernemersraad en vakbond. Ik vind het leuk en interessant werk, juist door de vele activiteiten en workshops. Hierdoor merk ik, dat het raadswerk gewaardeerd wordt binnen GGZ NHN. Met elkaar leveren wij een zinvolle bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de zorg en dat is winst voor iedereen binnen de hele instelling."

Esther

"Na mijn opname bij GGZ NHN besloot ik dat ik iets terug wilde doen voor alle cliënten die na mij kwamen. Om ook voor hen te waken voor de juiste zorg en de kwaliteit van de zorg. Maar ook mijn eigen zelfvertrouwen opbouwen door middel van vergaderingen en gesprekken aangaan en de cliënten centraal te laten staan."

Frank

"Als lid van de Cliënten- en familieraad kan ik wat verbeteren voor cliënten en naastbetrokkenen, daarom heb ik die handschoen opgepakt. Naast dat ik mij inzet als belangenbehartiger, zie ik het ook als een mogelijkheid voor zelfontwikkeling en zo te werken aan mijn herstel. Ik krijg veel waardering voor wat ik doe, ik heb het gevoel dat ik echt serieus wordt genomen. Door te praten met medewerkers van GGZ NHN komen we tot verbetering van de hulpverlening bij psychische klachten en ontwikkelingsstoornissen."

Denise

"Sinds mijn zoon, met een geschiedenis van psychoses en verslaving, zich heeft laten behandelen, heb ik mijn leven weer terug. Klinkt heftig, en dat was het ook. Als lid van het Familieplatform kan ik de ervaring die ik heb opgebouwd in de afgelopen jaren gebruiken om me in te zetten voor een groep: familie of naasten van mensen die bij GGZ NHN in behandeling zijn. Een zinvolle en helende bezigheid."

Word lid!

Als lid van de cliënten- en familieraad praat u mee over verschillende onderwerpen; van behandeling tot beleid van GGZ NHN. Ook uw inbreng is waardevol en helpt om de zorg en behandeling van cliënten en familie te verbeteren. Wij zien ons ledental graag groeien met betrokken en enthousiaste mensen. 

Contact

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt via onderstaand contactformulier. Of bel ons op 072 531 2717.

Postadres: Stationsplein 138, 1703 WC Heerhugowaard

Flyers

Cliënten- en familieraad algemeen

Card image cap

Themagroep Familie

Card image cap

Themagroep Kind en Jeugd

Card image cap

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: