Werken en wonen op Landgoed Willibrordus in Heiloo

Landgoed Willibrordus is een bijzondere wijk in Heiloo. Hier wonen mensen, werken mensen, wordt er gelachen en gehuild en is er ruimte voor sport en cultuur. Dit gebeurt in groot aantal verschillende gebouwen, van plantenkas tot restaurant, van appartementencomplex tot Cultuurkoepel.

Er worden verschillende vormen van zorg verleend. Specialistische gezondheidszorg door GGZ Noord-Holland-Noord, maar bijvoorbeeld ook huisartsenzorg, fysiotherapie en tandzorg. Door de combinatie van wonen, werken én het aanbod van zorg is Landgoed Willibrordus een gewone wijk met een bijzonder verhaal.

Een aantal van de gebouwen van GGZ Noord-Holland-Noord voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom gaat er nieuwbouw plaatsvinden.

De schaarste aan mankracht en materialen, de daarmee gepaard gaande hogere bouwkosten en de stikstofregels maken dat het moeilijk is om een planning af te geven voor de nieuwbouw. Wij kunnen op dit moment dan ook nog geen data geven waarop de nieuwbouw gaat plaatsvinden.

Card image cap

Nieuwbouw op Landgoed Willibrordus

Vanaf 2022 gaat GGZ NHN het Landgoed verder ontwikkelen en de volgende stappen zetten in de ‘omgekeerde integratie’. Doel is om van het Landgoed nog meer een plek te maken, die bijdraagt aan het herstel van onze cliënten én nog meer een fijne wijk wordt om te wonen en te werken. Dit komt terug in de gebouwen én in de omgeving. Werken en wonen op Landgoed Willibrordus, wie wil dat nu niet? Zeker als je de nieuwste plannen hebt gezien.

Aanbouw forensische kliniek

GGZ NHN biedt nu forensische zorg op twee plekken in Heiloo: op De Hooge Venne en op De Strandwal. De gebouwen aan De Strandwal 2 en 8 dateren uit de jaren ’70. Daarom verhuizen zij naar een moderne plek: de nieuwe aanbouw aan De Hooge Venne. Het aantal cliënten dat zorg ontvangt blijft gelijk; er zijn 76 plaatsen. In het ontwerp is te zien dat er 1 gebouw ontstaat waarin op een optimale manier zorg kan worden geboden.

Card image cap
Card image cap

Ontwerp: Mecanoo

Nieuwe High Intensive Care

De nieuwe HIC komt te liggen aan de huidige Strandwal 38 en biedt plek aan cliënten vanaf 12 jaar. Er zijn 60 plaatsen: 6 clusters van 10 bedden met een eigen keuken, diverse gemeenschappelijke ruimtes, een comfortroom, een spreekkamer en ruimtes voor ontspanning en therapie.

Nieuwbouw appartementen

Op een deel van het Landgoed, op de hoek van de Kennemerstraatweg en de Kanaalweg, ontstaat de mogelijkheid om appartementen te bouwen. Appartementen voor cliënten en reguliere woningzoekenden. Het gaat om ca. 60 nieuwbouwappartementen.

Card image cap
Card image cap

Nieuwbouw hoek Kennemerstraatweg - Kanaalweg

Vanaf de hoek van de Kennemerstraatweg en de Kanaalweg liggen een aantal voorzieningen die zullen worden vernieuwd en uitgebreid.

Bouw energiegebouw

Op het terrein komt ook een klein, noodzakelijk nieuw gebouwtje, het energiegebouw. Dit gebouw is nodig om de omliggende panden van energie te voorzien. Om het gebouw zoveel mogelijk op te laten gaan in de omgeving, is gekozen voor een groene baksteen en een groen, duurzaam dak. De aanvraag voor de bouwvergunning is inmiddels ingediend.

Card image cap

Een omgeving die herstel bevordert

Herstelgerichte zorg

Een verblijf in de kliniek betekent weg van huis, weg uit de vertrouwde omgeving en weg van de plaats waar de problemen zich manifesteren. Een omgeving die bijdraagt aan het herstel van de cliënt is daarom extra belangrijk. De bouw en inrichting van de gebouwen van GGZ NHN zijn gebaseerd op de principes van een ‘healing environment’, ook wel helende omgeving genoemd. 

Card image cap

Ontwerp: Mecanoo

Duurzaam bouwen

Card image cap

GGZ NHN bouwt CO2-neutraal. Met de klimaatdoelstelling van 2050 in gedachten, is de duurzaamheid van onze gebouwen een belangrijke pijler van ons bouwbeleid. De nieuwbouw zal een grote bijdrage leveren aan deze doelstelling, met name omdat oude panden worden gesloopt.

Vragen over de Nieuwbouw in Heiloo?

Heeft u een vraag over een van de nieuwbouw-projecten op het Landgoed Willibrordus in Heiloo? Wij beantwoorden deze graag!