Contrast
Onderstrepen

Volwassenenpsychiatrie

GGZ NHN biedt een breed aanbod aan behandelingen en begeleiding. Hoewel het hier altijd gaat over ernstige problematiek die het dagelijkse functioneren flink verstoort, is ook hier het uitgangspunt om zorg zo veel als mogelijk in de thuissituatie aan te bieden. Ook heeft u zelf de regie en zijn familie en naasten van grote waarde voor het hersteltraject.

Hoe wij u helpen

U heeft al een belangrijke stap op weg naar herstel gezet: u heeft hulp gezocht bij de huisarts of andere verwijzer en bent bij ons aangemeld. Bij GGZ NHN kunt u terecht als uw psychische klachten het dagelijks functioneren moeilijk maken. Omdat iedereen anders is, verschilt een behandeling bij ons per persoon.

Herstellen van een psychische kwetsbaarheid is geen kwestie van repareren wat stuk is. We kijken samen met u hoe we kunnen helpen om klachten weg te nemen of te verminderen. Daarbij onderzoeken we ook waar de krachten liggen, dus wat er wel goed gaat. Deze zetten we in bij uw herstel. Binnen elke fase van de behandeling maken wij gebruik van digitale middelen.

Behandeling thuis en in de wijk

Online aanbod

Onze organisatie biedt een breed online aanbod aan behandelingen. Samen met uw behandelaar maakt u een keuze in wat het beste bij u past. Op deze manier kunt u ook thuis in uw eigen tijd aan uw herstel werken.

Behandeling dicht bij huis

Onze ggz-teams bieden een totaalpakket van behandeling, gericht op herstel, aan alle mensen met ernstige psychische aandoeningen en met problemen op meerdere levensgebieden. Op basis van uw woonadres krijgt u behandeling bij één van onze ggz-teams. Als er sprake is van een specifieke hulpvraag of problematiek dan schakelt het ggz-team een van onze regioteams of het Intensive Home Treatment-team in. 

Begeleid wonen en 24-uurs verblijf

Wij bieden verschillende vormen van beschermd wonen en 24-uurs verblijf. Richtinggevend voor de woonplek zijn uw wensen en mogelijkheden. 

Behandeling in een kliniek

Wanneer de ernst van uw problemen dit nodig maakt, kan opname in een van de klinieken van GGZ NHN deel uitmaken van de behandeling. Dit vindt bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis plaats. Opname in een kliniek beschouwen wij als een intermezzo tijdens een ambulante behandeling en duurt altijd zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. 

Afbouwen van medicatie

Het doel van elke therapie, en dus ook van medicatie, is een verbetering van kwaliteit van leven. Soms wegen de nadelen van medicatie niet op tegen de voordelen. Medicatie kan bijwerkingen veroorzaken, op korte termijn, maar ook na jaren. Bijvoorbeeld overgewicht of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De Afbouwpoli ondersteunt u bij het afbouwen van medicatie.

Crisis

Soms zijn psychische problemen zo ernstig dat er sprake is van een crisissituatie en is er direct hulp nodig.

Contactgegevens zoeken

Bent u op zoek naar contactgegevens van een locatie of GGZ-team bij u in de buurt? Vul de 4 getallen van uw postcode in.

Card image cap

Samen werken aan herstel

Werken aan herstel

Herstel is voor ieder persoon een uniek proces, met verschillende uitkomsten. Een proces dat je grotendeels zelf moet doen, maar niet alleen. GGZ Noord-Holland-Noord biedt verschillende mogelijkheden om u daarin te ondersteunen.

Familie en naasten

Wij betrekken familie of andere naastbetrokkenen actief bij de behandeling. Dit doen wij onder andere door hen, met uw toestemming, uit te nodigen om deel te nemen aan zorgafstemmingsgesprekken (ZAG).

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: