Ondersteuningsaanbod voor familie en naasten

Voor familieleden en naastbetrokkenen organiseert GGZ Noord-Holland-Noord regelmatig webinars, informatiebijeenkomsten en online cursussen.

Cursussen ‘omgaan met…’

Wij bieden verschillende cursussen die u leren omgaan met een familielid of naaste met psychische klachten. De cursussen bieden u herkenning en praktische handvatten. Aan de orde komen:

  • informatie over psychische stoornissen en mogelijke oorzaken;
  • herkennen van verschijnselen;
  • vaardigheden om ermee om te gaan;
  • omgaan met eigen emoties;
  • aandacht voor uzelf.

Voor kinderen van ouders met psychiatrische klachten

Voor kinderen is het een grote belasting wanneer een ouder psychiatrische of verslavingsproblemen heeft. Kinderen weten vaak al op jonge leeftijd dat er iets met hun vader of moeder aan de hand is. Pas op latere leeftijd wordt duidelijk wat de reden voor het onvoorspelbare gedrag van de ouders is. 

Webinars en informatiebijeenkomsten

Regelmatig zijn er verschillende webinars en informatiebijeenkomsten waarin steeds een ander psychiatrisch ziektebeeld centraal staat. Een psychiater of een preventiemedewerker en een ervaringsdeskundige geven informatie over de betreffende ziekte, wat het betekent om die ziekte te hebben, de gevolgen voor u en de verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

Online zelfhulp

De online training 'Betrokken omgeving' is speciaal ontwikkeld voor familie en betrokkenen van mensen met psychiatrische klachten. Leer via de module ‘Betrokken omgeving’ kennis en vaardigheden die u kunt inzetten om overbelasting te voorkomen. U leert bijvoorbeeld anders omgaan met uw naaste en meer balans aanbrengen in de zorg voor de ander en de zorg voor uzelf. De module richt zich echter ook op het feit dat deze balans niet altijd mogelijk is.

Familielotgenotengroep

Het is voor omstanders veelal niet te begrijpen en voor familie soms moeilijk uit te leggen wat zij doormaken. Familie kan alleen komen te staan en dat kan een zware belasting zijn. Tijdens de familielotgenotengroep krijgt u meer erkenning en herkenning voor wat u meemaakt als familielid of naastbetrokkenen. U kunt uw verhaal kwijt aan mensen die begrijpen waar u over spreekt.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via:

  • het Huisartsen Informatie Systeem (HIS)
  • Zorgdomein
  • de online aanmeldformulieren GGZ NHN op deze website.
  • telefonisch via aanmeldpunten GGZ NHN