Contrast
Onderstrepen

Thuisbehandeling voor ouderen

Onze regio-teams bieden een totaalpakket van behandeling, gericht op herstel, aan alle mensen met ernstige psychische aandoeningen en met problemen op meerdere levensgebieden.

Cliënten die thuis wonen ontvangen hun behandeling van één ggz- of regioteam waarin alle benodigde disciplines zijn vertegenwoordigd. Voordeel hiervan is dat cliënten in hun vertrouwde omgeving verblijven en dat zij vanuit één team alle benodigde hulp kunnen krijgen. Als er andere kennis, expertise of ervaring nodig is, dan wordt dit zolang als noodzakelijk toegevoegd aan het behandelteam. Bijvoorbeeld door kennis op te halen bij een van de expertnetwerken van GGZ NHN.

Het doel van onze ambulante behandeling is om mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen met behulp van de eigen omgeving te ondersteunen bij hun hersteltraject. Waar mogelijk en gewenst bieden wij online behandelingen of ondersteuningsmogelijkheden.

Een ggz-team kan verschillende behandelingen bieden. Daarnaast bieden wij 24 uur per dag ondersteuning via het Digiteam en staat het IHT-team (Intensive Home Treatment-teams) klaar in geval van crisis. Zij bieden kortdurende crisiszorg ter voorkoming of vervanging van klinische opname als de ggz- of regioteams dit niet meer kunnen bieden. Het is altijd een tijdelijke interventie. Het ggz- of regioteam blijft betrokken bij de cliënt.

Contactgegevens zoeken

Bent u op zoek naar contactgegevens van uw behandellocatie, uw GGZ-team, uw Herstelacademie of dagbesteding? Vul de 4 getallen van uw postcode in. 

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: