Contrast
Onderstrepen

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is dé methode om mensen met een ernstige psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen en behouden van betaald werk of, en dat geldt vooral bij jongeren, bij het oppakken van een studie. IPS werkt voor hen beter dan andere re-integratiemethoden.

Mensen met een ernstige psychische aandoening die behandeling krijgen en aan het werk willen, kunnen hiervoor begeleiding krijgen met de methode Individuele Plaatsing en Steun. Een IPS-trajectbegeleider helpt dan met werk zoeken, vinden en behouden. Ook mensen die op het werk problemen hebben vanwege hun psychische aandoening kunnen gebruikmaken van een IPS-traject om hun werk te behouden.

Werk hebben helpt mensen met een psychische aandoening bij hun herstel. Werk brengt inkomen en financiële zelfstandigheid, sociale contacten, voldoening, persoonlijke waardering en nieuwe ervaringen met zich mee. Het kan een belangrijke ondersteuning betekenen van de eigenwaarde, structuur en routine in het dagelijks leven.

Wat is IPS?

Werk kan een belangrijke factor zijn om een gevoel van waardering te ervaren. Het brengt regelmaat in uw leven en helpt u aan sociale contacten. Ook is het waardevol om een deel van uw eigen inkomen te verdienen.

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is dé re-integratiemethode die mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunt bij het vinden en behouden van betaald werk. IPS richt zich op reguliere banen die aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van u als werkzoekende. IPS werkt voor deze doelgroep beter dan andere re-integratiemethoden.

Met een goede samenwerking tussen de werkzoekende, de werkgever en onze IPS-trajectbegeleider uit de geestelijke gezondheidszorg kan een succesvol IPS-traject tot stand komen. Onze gecertificeerde IPS-trajectbegeleider ondersteunt en adviseert hierbij zowel u als werkzoekende als de werkgever.

Waarom IPS werkt

Een gewone baan, waarop iedereen kan solliciteren, is bereikbaar voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Iedere werkzoekende met een psychische kwetsbaarheid (ongeacht diagnose, ernst van de symptomen of beperking, opname) die de wens heeft om te gaan werken in het reguliere arbeidstraject, kan aan het IPS-traject deelnemen.

IPS-trajectbegeleiders nemen deel aan en stemmen af met het GGZ-team dat de zorg of behandeling biedt.

Keuzes rond werk of opleiding worden gebaseerd op de eigen voorkeuren, kwaliteiten en ervaringen van u als werkzoekende.

IPS-trajectbegeleiders helpen deelnemers aan goede, begrijpelijke informatie over de gevolgen van betaald werk voor inkomen, uitkering of toeslagen.

Geen training of werkervaring opdoen vooraf. Zo nodig volgt training op de werk- of opleidingsplek.

IPS-trajectbegeleiders onderhouden systematisch een netwerk van werkgevers en opleidingsinstellingen die mensen met een psychische kwetsbaarheid willen aannemen. Zij kennen de bedrijven en de vaardigheden waarnaar de werkgevers bij de werknemers op zoek zijn.

Na plaatsing is individuele begeleiding beschikbaar zo lang als nodig en gewenst. Ook werkgevers kunnen worden begeleid.

Werkgeversinformatie IPS

UWV, gemeente en de IPS-trajectbegeleider helpen mee door u zo veel mogelijk te ontzorgen. Werkbegeleiding en ggz-behandeling staan naast elkaar. IPS-trajectbegeleiders combineren kennis van (lokale)bedrijven en arbeidsreïntegratie met expertise in het ondersteunen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Wij begeleiden tevens de werkgever waar nodig en adviseren over diverse voorzieningen voor werkgevers. Heeft u vragen of advies nodig?

De juiste ondersteuning

Een baan of het volgen van een opleiding brengt veel voordelen met zich mee, zoals structuur, inkomen, sociale contacten, zingeving en toekomstperspectief. Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is het doorgaans niet gemakkelijk om hun wensen op dat gebied te realiseren. De juiste ondersteuning bij het realiseren van doelen op het gebied van werk en studie is daarom van groot belang.

Heeft u een vraag?

Heeft u interesse? Geef dat dan aan bij uw behandelaar. U kunt dan kennismaken met een IPS-trajectbegeleider en samen kijken of IPS iets voor u is.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: