Contrast
Onderstrepen

Wat gebeurt er na mijn aanmelding bij GGZ NHN?

1. Kennismaking vanuit huis

Om u zo goed mogelijk te helpen, leren we u graag kennen en bespreken we waar u last van heeft. We nemen telefonisch of via beeldverbinding contact met u op en vragen u een vragenlijst in te vullen.
Dit zorgt ervoor dat we u zo snel mogelijk en goed kunnen helpen.

2. Keuze behandelteam

Nu bekijken we welk behandelteam, met verschillende soorten zorgverleners u het beste kan behandelen. Ook bespreken we welke online mogelijkheden u tijdens de behandeling kunnen ondersteunen. Het team neemt contact met u op voor een eerste afspraak.

3. Eerste ontmoeting

Eén van uw behandelaren nodigt u uit op één van onze locaties bij u in de buurt. We bespreken dan onder andere de door u ingevulde vragenlijst. U krijgt ook uitgebreid de tijd om vragen te stellen. Vertel ons vooral waar u onze hulp voor nodig heeft en wat u verwacht van een behandeling. Zo kunnen we samenwerken aan wat u graag wilt bereiken.

4. Onderzoek

Om te bepalen hoe u het beste herstelt, is het soms nodig om extra onderzoek te doen. Uw behandelaar verzorgt dit onderzoek dat bijvoorbeeld kan bestaan uit een psychologisch onderzoek.

5. Behandelplan en start

De eerder genoemde stappen hebben al veel inzicht gegeven. Op basis van deze informatie stelt het behandelteam in afstemming met u (en eventueel uw familie of naasten) een plan op. In dit behandelplan staan uw klachten, krachten, doelen, diagnose en afspraken over de behandeling beschreven. Uw persoonlijke doelen zijn een belangrijk onderdeel. Pas als u het eens bent met
dit plan starten we de behandeling.

De Herstelondersteunende intake (HOI)

Herstelondersteunende intake: uw vraag staat centraal

Als u bent aangemeld bij GGZ NHN en u niet in een van onze klinieken behandeld gaat worden, maken we een afspraak met u voor een intakegesprek: de herstelondersteunende intake (HOI).

In dat gesprek proberen we samen te begrijpen wat er aan de hand is. We bespreken wat u nodig heeft om zelf meer grip te krijgen op uw eigen herstelproces. Uw vraag staat hierbij centraal. U en uw naaste hebben het gesprek met een ervaringsdeskundige, een psycholoog en een regiebehandelaar. Daarna kijken we welk vervolg het beste aansluit op uw vraag.

Het gesprek duurt ongeveer 60 minuten.

Veelgestelde vragen over de HOI

Herstelondersteuning is een belangrijk en principieel uitgangspunt voor de hulpverlening vanuit GGZ Noord-Holland-Noord. In alle behandelfasen is de focus gericht op herstel, dit in de volle breedte: persoonlijk, maatschappelijk en symptomatisch herstel. Deze visie vertaalt zich in het handelen en de houding van onze hulpverleners: herstel als grondhouding in alle fasen van behandeling en ondersteuning. Een herstelondersteunende intake sluit daarop aan. Het uitgangspunt is dat intakegesprekken gevoerd worden vanuit het herstelondersteunende gedachtegoed. De ervaringsdeskundige neemt een actieve rol in tijdens de HOI.

Een herstelondersteunende intake is erop gericht om samen met u en uw naastbetrokkene te onderzoeken en te bespreken wat uw hulpvraag  en welke aanpak daar het beste op aansluit. Het volgende komt o.a. aan de orde:

 • Kennismaking
 • Zicht krijgen op de situatie, uw hulpvragen, kwetsbaarheid en weerbaarheid (strengths).
 • Bespreken of u eerder hulpverlening en behandeling heeft gekregen en wat behulpzaam was.
 • Informatie verzamelen over de sociale context waar u mee te maken heeft.
 • Op basis van de verkregen informatie een inschatting maken van de ernst van de situatie en de ernst van de problemen.
 • Bespreken welke ondersteuning en behandeling u wenselijk vindt en nodig heeft gezien zijn vragen en klachten en ‘strengths’ (eigen kracht).
 • Bespreken wat GGZ NHN daarin te bieden heeft, wat andere hulpverleners of organisaties u kunnen bieden, wat de herstelacademie zou kunnen bieden, wat u en uw naastbetrokkenen zelf kunnen doen.
 • Indicatiestelling (of een voorlopige indicatiestelling).
 • Besluit over de behandeling en afspraken over het vervolg.

In elke herstelondersteunende intake wordt een vaste reeks van vragen besproken:

 • Wat is er met u gebeurd?
 • Wat is uw kwetsbaarheid en uw weerbaarheid?
 • Waar wilt u naartoe?
 • Wat heeft u nodig en van wie?

U wordt open bevraagd, zonder vooropgestelde meningen over de gewenste behandelroute. Zo ontstaat er ruimte voor u en uw naastbetrokkenen om zich uit te spreken over de gewenste behandeling. De intakers geven aan dat er naast de behandeling vanuit een GGZ-(regio)team ook andere mogelijkheden bestaan, zoals online-behandeling of deelname aan het aanbod van de herstelacademie. U kunt  zelf kiezen uit meerdere opties. 

Naar het aanbod van de Herstelacademie

Volwassenen van 18 tot 67 jaar met een specialistische ggz-hulpvraag en die aangemeld worden voor behandeling in de eigen omgeving, worden via het aanmeldpunt van GGZ NHN aangemeld voor een herstelondersteunende intake.

Ouderen boven de 67 jaar of mensen met een persoonlijkheidsstoornis kunnen rechtstreeks aangemeld worden bij de betreffende regioteams. Wanneer u direct hulp nodig heeft (crisis) bent en direct hulp nodig heeft krijgt wordt u aangemeld voor een crisiscontact.

Direct hulp nodig

Het intakegesprek vindt plaats op de herstelacademie of online via beeldbellen. Een ervaringsdeskundige neemt deel aan het gesprek. Deze geeft uitleg over de activiteiten van de herstelwerkplaats en kan aanvullende informatie geven of aanvullende vragen stellen.

Bij voorkeur neemt u altijd iemand mee naar het gesprek. Op die manier komt de sociale context nadrukkelijker in beeld. Ook kan een tweede persoon u steun bieden.

Voor het gesprek wordt 45-60 minuten tijd uitgetrokken. Na afloop van het gesprek kan de ervaringsdeskundige aanbieden om u rond te leiden of te introduceren op de Herstelacademie. Eventueel kan hiervoor een aparte afspraak gemaakt worden. 

Een ervaringsdeskundige is nadrukkelijk geen behandelaar maar kan een belangrijke rol vervullen voor u, met name als ‘bondgenoot’.

De ervaringsdeskundige heeft net als u ervaring opgedaan met de gevolgen van psychiatrische problemen. Het gaat niet zozeer om de klachten zelf als wel de gevolgen ervan: persoonlijk, maatschappelijk, psychisch en lichamelijk. Dikwijls ontstaat er daardoor (h)erkenning tussen u en ervaringsdeskundige.

Tijdens de HOI is er voor u vooral veel ruimte voor wat u zelf wilt vertellen. Een ervaringsdeskundige kan dit stimuleren en zal u ook kort vertellen over de activiteiten van de Herstelacademie en u uitnodigen om daaraan deel te nemen.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: