Contrast
Onderstrepen

Algemene leveringsvoorwaarden

Als u bij GGZ NHN in zorg komt, maken we afspraken over de behandeling en het eventuele verblijf. Daarbij horen ook de algemene leveringsvoorwaarden GGZ.

In deze algemene leveringsvoorwaarden staat niet welke behandeling u krijgt, maar zijn afspraken vastgelegd over rechten en plichten van u als cliënt en de zorginstelling. Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, privacy, dossier en kwaliteit van zorg.
De voorwaarden geven met name aan cliënten en hun familie duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten van GGZ NHN bij het aangaan van een behandelovereenkomst.

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door Mind (Landelijk Platform GGZ), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en de Nederlandse ggz.

Bent u aangemeld na 6 maart 2017?

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden GGZ
(In 2022 aangepast i.v.m. wijziging van de wet Bopz naar Wvggz en de wijziging van Landelijk Platform GGZ in Mind).

Bent u aangemeld vóór 6 maart 2017?

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden GGZ of de samenvatting

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: