Contrast
Onderstrepen

Psychiatrische problemen bij kind en jeugd

Bij kinderen en jongeren komen een aantal psychiatrische problemen vaak voor. Denk aan ADHD, depressie of eetproblemen. We hebben de problemen voor u op een rij gezet en bij sommige problemen ook de behandelingen en groepen die we daarbij aanbieden. 

Als u denkt dat uw kind een psychiatrisch probleem heeft, kunt u contact opnemen met uw huisarts of het wijkteam. Zij verwijzen u naar ons door. 

Informatie voor ouders en verzorgers

Als uw kind al langere tijd last van hoofdpijn, buikpijn of ernstige vermoeidheid heeft dan bent u vast al bij de huisarts geweest. Blijkt bij de huisarts dat er lichamelijk niets mis is, dan kan het zijn dat uw zoon of dochter last heeft van aanhoudende lichamelijke klachten. Een kind heeft dan last van onbegrepen lichamelijke klachten. Naast buikpijn en hoofdpijn kunnen kinderen ook last hebben van verlammingsverschijnselen en bijvoorbeeld een been of arm niet meer bewegen. Tien tot twintig procent van schoolgaande kinderen heeft last van een onbegrepen lichamelijke klacht. Echter in lang niet alle gevallen is er dan sprake van ALK.

Bij aanhoudende lichamelijke klachten lijdt het kind door de klacht en is het ernstig beperkt in bijvoorbeeld het naar school gaan of het maken van vriendjes. Het is belangrijk om hulp te zoeken in de psychiatrie want zonder hulp kunnen de klachten verergeren. Bij onze organisatie werken mensen die uw kind begrijpen en samen naar een oplossing zoeken.

De groepsbehandeling voor aanhoudende lichamelijke klachten voor jongeren is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 19 jaar.

Download de brochure over de groepsbehandeling

Uw kind heeft moeite om zijn of haar aandacht ergens bij te houden en is snel afgeleid en erg vergeetachtig. Ook lijkt hij of zij nooit stil te kunnen zitten, praat veel en bemoeit zich met iedereen. Het kan ook zijn dat uw kind vooral druk in zijn/haar hoofd is en veel problemen heeft om op te letten in de klas. Misschien heeft uw kind een vorm van ADHD. Dit komt voor op alle leeftijden bij vrij veel kinderen en jongeren (3 tot 5%).

Als er gevaar dreigt, zijn wij allemaal bang. Het is iets anders als uw kind door angst niet meer die dingen doet, die hij of zij graag wil doen. Of zich druk maakt om kleine dingen en telkens (door u) gerustgesteld moet worden. Of als u merkt dat uw kind niet kan stoppen met piekeren, daardoor slecht slaapt en bijna elke dag bang is. Bij ons werken mensen die gespecialiseerd zijn in angststoornissen en uw zoon of dochter goed kunnen helpen om van de angsten af te komen.

Uw zoon of dochter heeft moeite om vrienden te maken en begrijpt andere kinderen vaak niet. Het is voor hem of haar moeilijk in te schatten hoe anderen zich voelen of hoe zij gaan reageren. Uw kind vindt het fijn als hij of zij vooraf precies weet wat er gaat gebeuren en dat alles op een vaste wijze gebeurt. Het kan zijn dat uw kind een vorm van autisme heeft. Autisme komt veel voor bij kinderen en jongeren.

Meer weten?

U merkt dat uw kind zich ellendig voelt en nergens zin in heeft. Hij of zij komt ’s ochtends met moeite uit bed en eet slecht. Uit gesprekken maakt u op dat hij of zij niet in zichzelf gelooft en het leven niets waard vindt. Als ouder is het moeilijk om een depressie bij zijn of haar kind te herkennen. Erover praten is lastig en hem of haar opvrolijken lukt ook niet. U twijfelt misschien ook of uw kind zich aanstelt of dat er daadwerkelijk iets aan de hand is. Toch komt een depressie redelijk vaak voor bij kinderen en jongeren. Je kunt een depressie niet zomaar wegpraten. Door hulp te zoeken kom je een stap verder, want gelukkig is een depressie goed te behandelen. Wij weten hoe dat moet.

De interpersoonlijke psychotherapie (IPT)-groep jeugd is bedoeld voor jongeren vanaf 15 jaar met somberheidsklachten passend bij een depressie.

Download de brochure over de IPT-groep

Uw dochter of zoon is de hele dag door met eten bezig en erg ontevreden over zijn of haar gewicht en lijf. Constant lijnen maar zichzelf steeds te dik blijven vinden. Het kan ook zijn dat uw dochter of zoon juist ongecontroleerde eetbuien heeft en dan juist heel veel tegelijk eet. Een eetstoornis kan de gezondheid van uw kind ernstig bedreigen. Het is daarom belangrijk hulp te zoeken. Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van jongeren met een eetstoornis en boeken goede resultaten.

Meer weten?

Het is eigen aan kinderen en jongeren om zich tegen volwassenen te verzetten. Ook liegen, vechten en anderen pesten komen wel eens bij zich normaal ontwikkelende kinderen en jongeren voor. Echter, als uw kind gedurende langere tijd oppositioneel, antisociaal of agressief gedrag vertoont en door dit gedrag steeds weer in de problemen komt, kan er sprake zijn van een gedragsstoornis. Waarschijnlijk heeft uw zoon of dochter er niet zoveel zin in, maar toch is het belangrijk om hulp te zoeken, want het gaat steeds weer fout. Wij hebben veel ervaring en kunnen uw zoon of dochter dergelijke hulp bieden.

Bij kinderen en jeugdigen is het vaststellen van psychotische stoornissen een complexe aangelegenheid, zeker bij een eerste psychose. Vaak is eerst onduidelijk wat er aan de hand is. Uw zoon of dochter kan van zeer verschillende verschijnselen last hebben. Hij of zij kan zich anders gaan gedragen en heel onrustig worden. Erg in de war zijn en stemmen horen die angstig of wantrouwend maken. Soms vertrouwt hij of zij u als ouders zelfs niet meer en trekt zich helemaal terug. U kunt dan slecht contact met hem of haar maken en maakt zich zorgen wat er aan de hand is. Aarzel niet om hulp te zoeken. Onze specialisten leggen u en uw kind uit wat een psychose betekent en kunnen uw kind verder begeleiden.

Heeft uw kind last van wisselende stemmingen? Aan de ene kant last van een depressieve of een geïrriteerde stemming. Slecht eten (weinig of juist heel veel), slecht slapen, slecht kunnen concentreren. En aan de andere kant een zeer uitgelaten stemming: energie voor tien en van alles tegelijk aan willen pakken. Juist door deze wisselingen is het voor u als ouder moeilijk uw kind te begrijpen en wellicht denkt u dat hij of zij zich aanstelt. Dan weer vrolijk, dan weer in de put.

Als de stemmingswisselingen langere tijd aanhouden, dan kan het zijn dat uw zoon of dochter last heeft van een bipolaire (stemmings) stoornis. Voor anderen is het lastig uw kind goed te benaderen. Hierdoor maakt hij of zij moeilijk vrienden. Ook zal het op school niet makkelijk gaan en kan het uitlopen op thuis zitten. Hierdoor kan uw kind zich niet goed ontwikkelen. Gelukkig bestaan er behandelingen die uw kind kunnen helpen zijn of haar leven weer op een zinvolle wijze op te pakken.

Maakt uw kind bewegingen of geluiden, zonder het te willen? Vraagt u zich af of hij of zij zich aanstelt omdat uw kind er de ene dag meer last van heeft dan de andere? We spreken van tics als er sprake is van een plotselinge, snelle, herhaalde, niet-ritmische motorische beweging of geluid. Tics komen vaak voor bij kinderen maar zijn meestal voorbijgaand. Vaak zijn de tics relatief mild en heeft een kind en zijn omgeving er weinig last van. Maar tics kunnen soms zo krachtig en/of frequent zijn, dat ze erg hinderlijk zijn en de dagelijkse activiteiten van uw kind in de weg zitten.

Het is belangrijk om de problemen van uw kind dan niet te ontkennen en hulp te zoeken. Onze zorgprofessionals kunnen uw kind goed leren om de tics te verminderen en er beter en anders mee om te gaan zodat uw kind er veel minder last van heeft.

Terwijl leeftijdsgenoten plannen maken en zich richten op de toekomst, lijkt uw kind vast te zitten in zichzelf. Uw kind heeft problemen met het aangaan en onderhouden van relaties en weet niet goed hoe hij of zij met emoties moet omgaan. Ook op school of werk kan het zijn of haar draai niet vinden. Als uw kind hierdoor steeds vaker vastloopt, dan kan het zijn dat daar een persoonlijkheidsstoornis aan ten grondslag ligt. Het is voor uw kind vaak moeilijk zelf aan te geven dat hij of zij hulp nodig heeft. Als u als ouder zich zorgen maakt, aarzel dan niet om hulp te zoeken voor uw kind. Met de juiste hulp leert uw kind om te gaan met de problemen en zich weer te richten op zijn/haar ontwikkeling en toekomst.

Is uw kind langdurig verdrietig, of heeft hij/zij buikpijn of nachtmerries? Dat kan gebeuren als er iets ergs is gebeurd, bijvoorbeeld een ongeluk, geweld of wanneer er iemand is overleden die belangrijk voor hem/haar was. U ziet dat uw kind er heel vaak aan moet denken, ook als hij/zij dat niet wil. Praten over de gebeurtenis is moeilijk en in je gedachten blijft de gebeurtenis aanwezig. Uw kind wordt er erg verdrietig van en kan er vaak niet van slapen. Ook kan hij/zij minder goed opletten en wordt wel eens erg boos.

Intensieve traumabehandeling voor jongeren

Expose Yourself is een zesdaags intensieve trauma behandelprogramma (ITB) voor jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 25 jaar met een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). In dit programma bij GGZ NHN divisie kinder- en jeugdpsychiatrie worden de specialistische behandeltechnieken Imaginaire Exposure en EMDR toegepast. Het behandelprogramma blijkt haalbaar, veilig en effectief te zijn.

Voorwaarde voor verwijzing naar het behandelprogramma is dat er sprake is van meerdere traumatische herinneringen die de klachten aansturen. Ook jongeren met suïcidaal gedrag kunnen deelnemen aan het behandelprogramma.

Wilt u iemand aanmelden voor dit intensieve trauma behandelprogramma, bel dan met: 072 53 57 620 of stuur een mail aan aanmeldingenITB@ggz-nhn.nl

Download de brochure over ITB

Informatie voor kinderen en jeugd

Soms ben je erg somber, zie je het niet meer zitten en ben je ontevreden over jezelf. Je maakt je druk over je gewicht, doet jezelf pijn, of hebt veel ruzie. Denk je dat jij een psychiatrisch probleem hebt en wil je geholpen worden? Ga eerst naar je huisarts of wijkteam in jouw gemeente. Die verwijzen je naar ons door. Wij hebben veel ervaring en kunnen je helpen. 

Meer informatie over psychische klachten vind je ook op Brainwiki, de website voor jongeren over psychische problemen. 

Ben je bang om te eten of bang om aan te komen, ook al heb je best wel erge trek? Of kan je juist niet stoppen met eten of snoepen en heb je soms zoveel spijt dat je dan wilt overgeven? Iedereen laat wel eens eten staan, of eet juist weleens te veel van zijn of haar lievelingseten. Maar als dit te vaak gebeurt heb je misschien last van een eetstoornis. Ook als je aan het lijnen en afvallen bent, maar jezelf te dik blijft vinden. Ook jonge kinderen kunnen een eetstoornis hebben als ze eten écht niet lekker vinden of helemaal niks willen eten. 

Een eetstoornis kan je gezondheid ernstig bedreigen, je moet daarom wel hulp zoeken. Wij kunnen je helpen weer een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

Als er gevaar dreigt, zijn wij allemaal bang. Het is iets anders als je door angst niet meer die dingen doet, die je graag wil doen. Of als je het piekeren bijna niet meer kan stoppen. Jij bent bijna elke dag wel bang. Je valt ’s avonds pas laat in slaap doordat je steeds piekert. Je wilt iedere dag wel een keer gerustgesteld worden en maakt je druk om kleine dingen. Wij kunnen je goed helpen om van je angsten af te komen.

Je wil vaak niet doen wat er gevraagd wordt en wordt dan erg boos. Ook als je iets niet mag. Om je zin te krijgen ga je schelden, schoppen of slaan. Of je liegt en steelt spullen van anderen. Door je gedrag kom je steeds in de problemen. Je krijgt vaak straf en je hebt misschien al met de politie te maken gehad. Misschien vind je dat de problemen vooral door het gedrag van anderen veroorzaakt worden, maar jij bent diegene die er uiteindelijk het meest op aangesproken wordt. Ook al heb je er misschien niet zoveel zin in, toch heb je hulp nodig want het gaat steeds weer fout. Wij kunnen je dergelijke hulp bieden.

Je voelt je niet lekker, dat kan zijn doordat je buikpijn of hoofdpijn hebt. Onderzoeken bij de huisarts zeggen dat er niets mis is met je lichaam. Meestal gaan de klachten vanzelf over, maar soms niet. Het kunnen aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) zijn. Als het niet over gaat en je gaat er niet mee naar een andere dokter (zoals een psychiater), dan kunnen de klachten erger worden. Steeds meer mensen zullen dan denken dat je je aanstelt, terwijl dat niet het geval is.

Wij bieden een groepsbehandeling voor aanhoudende lichamelijke klachten, die is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 19 jaar.

Download de brochure over de groepsbehandeling

Je hebt moeite om je aandacht ergens bij te houden. Je bent snel afgeleid en vergeetachtig. Ook lijk je nooit stil te kunnen zitten, praat je veel en bemoei je je met iedereen. Het kan ook zijn dat je alleen maar druk bent of dat je vooral problemen hebt met opletten in de klas. Misschien heb je ADHD. Je bent niet de enige. ADHD komt voor op alle leeftijden bij vrij veel kinderen en jongeren (3 tot 5%).

Je vindt het moeilijk om in te schatten hoe anderen zich voelen of hoe zij gaan reageren. Je vindt het fijn als je vooraf precies weet wat er gaat gebeuren en dat alles op een vaste wijze gebeurt. Misschien heb je autisme. Autisme komt best veel voor bij kinderen en jongeren. Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van kinderen en jongeren met autisme.

Misschien ben je verdrietig, of heb je buikpijn of nachtmerries. Dat kan gebeuren als je iets ergs hebt meegemaakt, bijvoorbeeld een ongeluk, geweld of wanneer er iemand is overleden die belangrijk voor je is. Je moet er heel vaak aan denken, ook als je dat niet wilt. Je vindt het moeilijk om erover te praten en in je gedachten beleef je steeds opnieuw wat er gebeurd is. Je wordt erg verdrietig als je eraan denkt en kan er vaak niet van slapen. Ook kan je minder goed opletten en je bent wel eens erg boos. De nare gedachten blijven maar in je hoofd.

Je kunt de bewegingen en geluiden maar kort tegenhouden. Mensen om je heen denken dat je je aanstelt omdat je er de ene dag meer last van hebt dan de andere. Door je tics val je ook veel meer op dan je zou willen. Je ongewilde bewegingen en geluiden kunnen ook irritant zijn voor jou en je omgeving waardoor je weer andere problemen kunt krijgen. Het is belangrijk om je problemen niet te ontkennen en hulp te zoeken. GGZ Noord-Holland-Noord kan je helpen om beter om te gaan met je tics en tips geven hoe je ze kunt verminderen.

Je hebt nergens zin in en je vindt niets meer leuk. Je komt ’s ochtends met moeite je bed uit en eet slecht. Je gelooft niet in jezelf of in anderen. Je voelt je ook de hele dag moe. Eigenlijk vind jij je leven niets waard. Het kan zijn dat je last hebt van een depressie. Depressie komt best vaak voor bij kinderen en jongeren. Je kunt een depressie niet zomaar wegpraten. Gelukkig is een depressie te behandelen. Wij weten hoe dat moet.

Wij bieden een interpersoonlijke psychotherapie (IPT)-groep, die is bedoeld voor jongeren vanaf 15 jaar met somberheidsklachten passend bij een depressie.

Download de brochure over de IPT-groep

Je hoort stemmen of hebt gedachten die je angstig en wantrouwend maken. Je voelt je soms erg in de war en het lijkt alsof je de greep op jezelf kwijt bent. Door dit alles krijg je steeds meer problemen op school. Je hebt steeds minder zin in contacten met anderen en wordt steeds onrustiger. Je bent niet de enige. Er zijn meer jongeren, vooral jongens, die met dergelijke problemen (psychose) te maken krijgen. Wanneer je een psychose doormaakt, kun je erg in de war raken. Je gaat je anders gedragen en de gewone dingen kosten je opeens veel moeite. Naar school gaan is lastig en daarom spijbel je. Je vertrouwt je vrienden niet omdat je denkt dat ze jou bespioneren. Soms vertrouw je zelfs je ouders niet meer. Wat jij hoort, denkt en doet, is voor jou misschien logisch, maar voor anderen niet. Wij kunnen je uitleggen wat een psychose betekent en kan je, als je dat wil, verder begeleiden.

Misschien heb je vaak ruzie, vooral met de mensen die belangrijk voor je zijn. Je merkt dat je emoties moeilijk kunt voelen en uiten of dat je er juist door overspoeld wordt. Je hebt last van grote en plotselinge stemmingsschommelingen en impulsief gedrag of voelt je juist geremd. Vaak zitten daar andere gevoelens onder verborgen. Gevoelens over dingen die je hebt meegemaakt en die je angstig maken. Soms zijn die gevoelens zo sterk dat je jezelf beschadigt door je zelf pijn te doen, je te verdoven met alcohol of drugs, te stoppen met eten of ontstaan er zelfs gedachten om te stoppen met leven. Of je richt je agressie op anderen wat leidt tot conflicten. Allemaal manieren om nare gevoelens kwijt te raken of te vermijden of juist iets te voelen. Terwijl leeftijdsgenoten plannen maken en zich richten op de toekomst, lijk jij vast te zitten in jezelf.

Je hebt vaak en lang last van een depressieve of een geïrriteerde stemming. Je eet slecht, dat wil zeggen te weinig of juist te veel en je slaapt ook slecht. Je voelt je vaak moe en kunt je slecht concentreren. Soms heb je moeite met het nemen van een besluit of voel je je hulpeloos. Maar soms ben je het tegenovergestelde: dan heb je energie voor tien en wil je van alles aanpakken. Als je een bipolaire (stemmings) stoornis hebt, dan heb je last van wisselende buien. Mensen om je heen begrijpen je vaak niet en denken dat je je aanstelt. In ieder geval weten ze vaak niet hoe ze met je om moeten gaan. Bij GGZ Noord-Holland-Noord weten we dat wel. Wij kunnen je helpen.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: