Familie en naasten

Wanneer een partner, kind, broer, zus, ouder of andere naaste voor een behandeling of opname naar GGZ Noord-Holland-Noord gaat, is dat vaak een ingrijpende gebeurtenis. In de eerste plaats natuurlijk voor diegene zelf, maar ook voor het gezin, de familie en anderen uit de naaste omgeving.

Wij zijn er ook voor familie en naasten

Voor familieleden en naastbetrokkenen organiseert GGZ Noord-Holland-Noord regelmatig webinars, informatiebijeenkomsten en online cursussen. 

Card image cap

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon is er speciaal voor u. Zij ondersteunt familieleden en naastbetrokkenen van cliënten die bij GGZ NHN in behandeling zijn.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over uw familie of naaste? Via dit formulier kunt u contact met ons opnemen.

Medezeggenschap voor familie

De leden van de Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad) van GGZ NHN bieden een luisterend oor en verwoorden uw mening. De Themagroep Familie van deze raad maakt zich sterk voor de algemene belangenbehartiging van familie en andere naastbetrokkenen. 

Mijn naaste heeft een klacht

GGZ Noord-Holland-Noord zet zich altijd in uw naaste zo goed mogelijk te helpen. Ondanks onze inspanningen kunnen er situaties ontstaan waar uw naaste het niet mee eens is. Onze patientenvertrouwenspersoon en het Klachtenbureau kan uw naaste helpen.

Floor vertelt over...

Marja vertelt over het belang van familie

Nanette vertelt over haar eigen ervaring

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via:

  • het Huisartsen Informatie Systeem (HIS)
  • Zorgdomein
  • telefonisch via aanmeldpunten GGZ NHN