Familie

U bevindt zich hier: Homepage > Familie  

Familie

Wanneer een partner, kind, broer, zus, ouder of andere naaste voor een behandeling of opname naar GGZ NHN gaat, is dat vaak een ingrijpende gebeurtenis. In de eerste plaats natuurlijk voor diegene zelf, maar ook voor het gezin, de familie en anderen uit de naaste omgeving.

Samen werken aan herstel

Ons uitgangspunt is om respectvol, zorgvuldig en met aandacht om te gaan met familie en met uw vragen over de zorg voor uw naaste. Door u zo goed mogelijk te informeren en, waar wenselijk, te betrekken bij de behandeling, proberen wij een stabiele situatie te realiseren voor uw naaste en de familie.

De ervaring is dat we, in samenwerking met de familie, de meest optimale zorg en begeleiding kunnen bieden en daarmee het herstel van uw dierbare bevorderen. Omdat u uw familielid kent, zijn uw ervaringen van groot belang. Indien u bij de behandeling betrokken wordt, kijken we samen hoe ieder vanuit zijn eigen positie, een bijdrage kan leveren aan het voorspoedige herstel.

GGZ NHN biedt ondersteuning aan familie en naastbetrokkenen in de vorm van informatiebijeenkomsten, cursussen en de familielotgenotengroep. Daarnaast biedt de familievertrouwenspersoon ondersteuning aan familieleden.

In de brochure: 'Familie & naastbetrokkenen' staat beschreven wat ons familiebeleid inhoudt en wat u van ons kunt verwachten.