Contrast
Onderstrepen

Familie en naasten

Wanneer een partner, kind, broer, zus, ouder of andere naaste voor een behandeling of opname naar GGZ Noord-Holland-Noord gaat, is dat vaak een ingrijpende gebeurtenis. In de eerste plaats natuurlijk voor diegene zelf, maar ook voor het gezin, de familie en anderen uit de naaste omgeving.

Samen werken aan herstel

Op grond van onze visie: ‘Beter worden doe je thuis’, behandelen en begeleiden we mensen met psychische problemen zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving. Dit betekent dat we ook een beroep doen op de mensen om de cliënt heen, zoals familie, naasten en hulpverlening.

De ervaring is dat we, door samenwerking met de familie, optimale zorg en begeleiding kunnen bieden. Dat bevordert het herstel van uw dierbare. Omdat u uw familielid kent, zijn uw ervaringen van groot belang.

Indien u bij de behandeling betrokken wordt, kijken we samen hoe ieder vanuit zijn eigen positie een bijdrage kan leveren aan het voorspoedige herstel.

Ondersteuningsaanbod

Voor familieleden en naastbetrokkenen biedt GGZ Noord-Holland-Noord ondersteuning in de vorm van zelfhulp, (online) informatiebijeenkomsten, cursussen en de familielotgenotengroep. 

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon is er speciaal voor u. Zij ondersteunt familieleden en naastbetrokkenen van cliënten die bij GGZ NHN in behandeling zijn.

U kunt direct contact opnemen met Myrna Seekles:

Familievertrouwenspersoon GGZ NHN Myrna Seekles Myrna Seekles
tel: 06 516 397 37 of mail

Familieorganisaties

Verschillende familieorganisaties richten zich op familieleden en naasten van cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid. Deze familieorganisaties organiseren bijeenkomsten voor lotgenoten om informatie over de kwetsbaarheid te geven en uit te wisselen. Vaak is er de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning: telefonische hulp of individuele belangenbehartiging.

Heeft u een vraag over uw familie of naaste?

Bekijk onze veelgestelde vragen voor familie of vul het contactformulier in.

Familie-ervaringsdeskundige Marja over het belang van familie

In gesprek met Marja?

Betrokkenheid van familie en naasten kan bijdragen aan herstel. Maar psychische klachten hebben vaak ook op hen veel impact. Zij kunnen over hun ervaringen of praktische zaken praten met de familie-ervaringsdeskundige.

Marja Hasert helpt familie en naasten na te denken over het op peil houden van de eigen energie. Veel cliënten vinden het fijn om te horen dat er ook aandacht is voor de mensen die betrokken zijn.

Bel of mail Marja:

Floor vertelt over...

Medezeggenschap voor familie

De leden van de Cliënten- en familieraad van GGZ NHN bieden een luisterend oor en verwoorden uw mening. De Themagroep Familie van deze raad maakt zich sterk voor de algemene belangenbehartiging van familie en andere naastbetrokkenen. 

Nanette vertelt over haar eigen ervaring

Mijn naaste heeft een klacht

GGZ Noord-Holland-Noord zet zich altijd in uw naaste zo goed mogelijk te helpen. Ondanks onze inspanningen kunnen er situaties ontstaan waar uw naaste het niet mee eens is. Onze patientenvertrouwenspersoon en het Klachtenbureau kan uw naaste helpen.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: