VIP-groep (Alkmaar)

U bevindt zich hier: Homepage > De Herstelwerkplaatsen > VIP-groep (Alkmaar)  

VIP-groep (Alkmaar)

Iedereen heeft wel eens psychotische ervaringen. Bijvoorbeeld als je net een enge film hebt gezien en je loopt daarna buiten kan je het idee krijgen dat er iemand achter je loopt terwijl er niemand is. Of je hebt de indruk dat een groepje lachende mensen waar je langs loopt op straat het over je heeft, terwijl iemand gewoon net een grap heeft gemaakt.

Meestal zijn deze ervaringen tijdelijk en waaien ze over. Maar ze kunnen erger worden en steeds meer de overhand krijgen in hoe je denkt, voelt en doet. Je kan steeds angstiger en achterdochtiger worden en/of stemmen gaan horen of dingen zien die anderen niet waarnemen. Het contact met de wereld om je heen kan verstoord raken. Dan spreken we van een psychose.

Iedereen kan een psychose krijgen. De wisselwerking tussen omstandigheden en persoonlijke kwetsbaarheid bepalen of mensen daadwerkelijk een psychose ontwikkelen. We weten dat onder andere het meemaken van traumatische gebeurtenissen, stress en middelengebruik een rol spelen.

Voor wie is de VIP-groep

De VIP-groep is voor mensen die voor het eerst een psychose hebben meegemaakt. Maar ook mensen die al meerdere psychoses hebben meegemaakt zijn welkom. Meestal treedt de eerste psychose op in de leeftijd van 18-25 jaar, maar ook op latere leeftijd komt dit voor. Je hoeft niet helemaal klachtenvrij te zijn en de groep is niet leeftijdsgebonden.

Wie begeleiden de VIP-groep

Er zijn verschillende professionals bij betrokken. Op de eerste plaats ervaringsdeskundigen. Dit zijn mensen die zelf ervaring hebben met psychose en herstel, en getraind zijn hun eigen ervaringen op een gelijkwaardige en steunende manier te delen. Daarnaast komen er andere professionals langs zoals bijv. een psycholoog, psychiater, jobcoach, etc. om een aantal thema’s toe te lichten.

Wat doen we tijdens de VIP-bijeenkomsten

We behandelen een aantal thema’s waarvan we uit ervaring weten dat de meeste mensen na een psychose hier meer over willen weten. Bij elke bijeenkomst is er veel ruimte om eigen ervaringen te delen. Lotgenotencontact helpt bij het verwerken van wat je hebt meegemaakt en je kan van elkaar leren. We maken verder gebruik van filmmateriaal en presentaties van verschillende deskundigen. Daarnaast is er ook ruimte om zelf een onderwerp in te brengen.

Thema’s die sowieso aan bod komen

- Herstellen van psychose
- Wat doet medicatie, werking en bijwerkingen
- Psychische en fysieke gezondheid/leefstijl (o.a. voeding, beweging, ontspanning)
- Verslaving en herstel
- Gedachtes uitpluizen(Cognitieve gedragstherapie bij bijv. achterdocht, angst)
- Vriendschappen, relaties en intimiteit
- Vrijwilligerswerk, werk en opleiding

Praktische informatie

In Alkmaar (locatie Oude Hoeverweg 10) is de groep wekelijks van 13:00 uur tot 16:00 uur en duurt 10 à 12 weken. We streven naar 8 à 10 deelnemers. Er is altijd een half uur pauze. Tijden op andere locaties kunnen anders zijn.