Contrast
Onderstrepen

Over de FIT-academy

De FIT-academy is ontstaan door de overtuiging dat er nog veel te leren is in de geestelijke gezondheidszorg, in Nederland en daarbuiten.

De FIT-academy biedt advies en trainingen, voor en door mensen in de geestelijke gezondheidszorg, die bijdragen aan herstel en participatie van mensen met psychische aandoeningen.

FIT staat voor Flexibel, Innovatief en Topambulant.

  • Flexibel: Wij maken de training op maat afgestemd op de leerbehoeftes van uw team.
  • Innovatief: Wij zijn bedreven in vernieuwing van de ggz en kunnen u ondersteunen dat ook bij uw organisatie te zijn.
  • Topambulant: Wij staan voor ambulante topzorg. De klinische zorg valt onder het ambulante zorgnetwerk. Wij zijn er voor alle professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

Leren en ontwikkelen

Alles wat GGZ NHN doet, doet zij ten goede van de zorg voor cliënten en hun omgeving. Het herstelproces van de cliënt beschouwen we als een leerproces wat we samen met de cliënt doorlopen. De cliënt leert van ons en wij leren van de cliënt, haar netwerk en van elkaar. Ons uitgangspunt hierbij is dat alle benodigde expertise al in de organisatie aanwezig is, of samen met netwerkpartners ontwikkeld kan worden. Sinds 2017 heeft GGZ NHN een eigen opleidingscentrum binnen de organisatie, de FIT-academy. Wij hebben de overtuiging dat ieder mens en dus ook iedere professional, zich wil blijven ontwikkelen. Wij geloven in een leven lang leren en de FIT-academy faciliteert deze behoefte aan ontwikkeling. Dit staat ook beschreven in onze visie op leren.  

Samenwerken

Naast het proces van intern kennis delen en het bevorderen van expertise, beweegt de FIT-academy zich actief naar buiten. We hechten niet alleen grote waarde aan de uitwisseling met collega’s van andere organisaties, maar we zijn er ook van overtuigd dat je elkaar als netwerkpartners nodig hebt om de beste zorg te kunnen bieden. Zowel regionaal, nationaal als internationaal werken we samen met diverse organisaties en netwerken in projecten omtrent preventie, scholing en kennisuitwisseling. Zo kunnen we uitdagingen ook gezamenlijk aanpakken. Wij leren namelijk ook van alle partners die training, scholing en werkbezoeken van ons afnemen. Wil je de mogelijkheid verkennen om samen te werken? Neem contact op met ons op via het formulier of bel met het secretariaat op 06 10 11 69 05.

Kernteam

Het kernteam van de FIT-academy is de motor van de lerende organisatie, waar alle medewerkers van GGZ NHN een bijdrage aan kunnen leveren. Wij faciliteren het proces van kennis delen, leren en continu verbeteren, en vormen de gesprekspartner voor alle lagen van de organisatie waar het gaat om ontwikkeling en deskundigheidsbevordering. We verkennen leervragen, geven advies en ondersteunen in het ontwerpen van leermomenten of leerproducten.

Contactgegevens FIT-academy

Stel uw vraag aan de FIT-academy

Wilt u een vraag aan ons stellen of een email naar ons sturen? Maak dan gebruik van dit formulier.

Telefoonnummer

Het secretariaat is iedere werkdag telefonisch bereikbaar. 

06 10 11 69 05