Contrast
Onderstrepen

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 oktober 2023.

GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) vindt uw privacy belangrijk en doet er alles aan om persoonlijke gegevens van bezoekers van onze websites te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor dienstverlening, informatieverstrekking, websiteoptimalisatie en relatiebeheer. We bewaren alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor service, websitegebruik en wettelijke verplichtingen. Ingevulde formuliergegevens kunnen we gebruiken om met u in contact te treden. Voor formulieren maken we gebruik van http://www.formulierenserver.nl van Seneca B.V. Deze website is beveiligd via HTTPS.

Uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van:

  • Uw (uitdrukkelijke) toestemming
  • Voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • Behartigen van gerechtvaardigde belangen

U kunt uw toestemming altijd intrekken.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Persoonsgegevens uit contact-, aanmeld- of informatieformulieren slaan we op zolang we die nodig hebben voor een volledig antwoord op uw bericht.

Verspreiding van persoonsgegevens

Wij delen persoonsgegevens verkregen via www.ggz-nhn.nl, subsites en Mijn GGZ NHN  niet voor commerciële doeleinden. We delen uw gegevens alleen intern als dat nodig is om uw vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld met ons Aanmeldpunt, organisatoren van informatiebijeenkomsten, klachtenfunctionaris en familievertrouwenspersoon.

Persoonsgegevens en derden

We kunnen persoonsgegevens vanwege dienstverlening en relatiebeheer delen met derden, zoals verwijzers, ICT-dienstverleners, websitebeheerders, samenwerkingspartners, zorginstellingen, zorgverzekeraars, maatschappelijke organisaties en onderzoekers. Als u in behandeling bent bij GGZ NHN, kijk hiervoor dan ook op https://www.ggz-nhn.nl/gegevensdelen.

Beveiliging persoonsgegevens

We beveiligen onze website met HTTPS en beveiligde SSL-verbindingen tegen misbruik bij het versturen van contactformulieren.

Cliëntportaal Mijn GGZ NHN

Als u op https://www.ggz-nhn.nl/clientportaal klikt op 'Direct inloggen,' verlaat u onze website en gaat u naar Mijn GGZ NHN.

Uitzonderingen: misbruik en verplichtingen

Bij misbruik of oneigenlijk gebruik van onze website en Mijn GGZ NHN kunnen we bepaalde IP-nummers en/of e-mailadressen toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij gegevens delen om die derden te beschermen of om wettelijke verplichtingen na te komen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, of om aangifte te kunnen doen of u rechtelijk te kunnen aanspreken.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Lees meer over het type cookies dat we verzamelen op onze cookie-pagina.

Sociale media

We verwijzen naar LinkedIn, X, Instagram en Facebook via sociale media-knoppen. We zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Deze sociale media bepalen hoe de knoppen werken. Het privacybeleid van deze platforms verandert regelmatig.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U kunt een verzoek m.b.t. onderstaande rechten schriftelijk indienen bij GGZ NHN. De adresgegevens vindt u hieronder bij Contactgegevens.

Recht op inzage

U mag de persoonsgegevens inzien die door GGZ NHN worden verwerkt. Als GGZ NHN u informatie en/of een kopie van uw persoonsgegevens geeft, houden we rekening met de bescherming van persoonsgegevens van andere betrokkenen.

Recht op rectificatie

U mag een wijziging of aanvulling vragen van uw persoonsgegevens als blijkt dat deze niet kloppen, onvolledig zijn, niet noodzakelijk zijn of niet goed verwerkt worden. GGZ NHN verbetert de persoonsgegevens in dat geval zo snel mogelijk.

Recht op verwijdering

U mag vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. GGZ NHN weegt hierbij de belangen af, want wij mogen uw persoonsgegevens niet altijd verwijderen.

Recht op beperking

U mag in bepaalde gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens door GGZ NHN tijdelijk stop te laten zetten. Als u dit vraagt, stopt GGZ NHN de verwerking tijdelijk, totdat een bezwaar of probleem is opgelost.

Dataportabiliteit

U mag in bepaalde gevallen een kopie krijgen van de persoonsgegevens die u aan GGZ NHN heeft gegeven. En u mag deze gegevens aan een andere partij geven. Ook mag u GGZ NHN vragen deze gegevens naar een ander partij te sturen. Dit mag alleen bij gegevens die wij verwerken in het kader van “toestemming” of “uitoefening van een overeenkomst”.

Recht van bezwaar

U mag onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Als de reden van dat verzoek terecht is, stopt GGZ NHN met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Identiteit

GGZ NHN moet u kunnen identificeren voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen. GGZ NHN moet er namelijk voor zorgen dat uw persoonsgegevens niet bij de verkeerde persoon terechtkomen. Stuur GGZ NHN bij het verzoek daarom uw contactgegevens, zodat wij u kunnen identificeren en contact met u kunnen opnemen. Als wij twijfelen over uw identiteit GGZ NHN vragen wij u meer informatie.

Termijnen

GGZ NHN vertelt u zo snel mogelijk (uiterlijk binnen een maand) wat wij doen met uw verzoek. Als het een ingewikkeld verzoek is, of als u heeft veel verzoeken heeft gestuurd, kunnen we de termijn om te antwoorden verlengen tot maximaal 3 maanden. We vertellen u dan binnen een maand waarom we de termijn verlengen.

Kosten

Wij brengen geen kosten voor het behandelen van uw verzoek in rekening, tenzij uw verzoek ongegrond of onredelijk is.

Klachten

Als u denkt dat wij de gegevensbeschermingswetten niet naleven, kunt u een klacht indienen bij GGZ NHN of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De meest recente versie is te vinden op onze website.

Contactgegevens GGZ NHN en Functionaris Gegevensbescherming

Voor vragen, verzoeken of klachten over privacy kunt u contact opnemen met GGZ NHN:

GGZ NHN
Postbus 18
1850 BA Heiloo
Telefoonnummer: 088 65 65 010

Functionaris Gegevensbescherming:

René Wubs
r.wubs@ggz-nhn.nl

Voor vragen of verzoeken kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van GGZ NHN.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: