Aanbod Herstelacademie op een locatie

Naast ons digitaal aanbod bieden wij ook mogelijkheden op onze Herstelacademie locaties aan. 

Voor volwassenen

Wanneer en waar?

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Donderdag 13:50 - 16:00 uur Schagen Meld u hier aan

Inhoud

Wandelen in de natuur: ontspant, verbetert de stemming, maakt fitter, geeft rust, vermindert stress én inspireert tot nieuwe ideeën.

Samen wandelen en delen
Delen kan veel helderheid, opluchting en een gevoel van her- en erkenning geven. Maar ookkan het gevoelens van angst, schuld en schaamte doorbreken. Wij spiegelen en triggeren elkaar. Door te delen wat je hebt meegemaakt en nu meemaakt kunnen gevoelens en ervaringen een andere betekenis krijgen.

Eigen verantwoordelijkheid
In deze groep ga je zelf met je herstelproces aan de gang, maar niet alleen! Om de beurtbepaalt een tweetal welk thema er aan de orde komt maar ook waar we gaan wandelen* (en waar we wat gaan drinken)!

Ervaringsdeskundigheid en hoop
Wij als ervaringsdeskundigen faciliteren deze groep en doen mee. Dat wil zeggen dat wij ervaring hebben met een herstelproces. Vanuit onze ervaringskennis bieden wij hoop, perspectief en inspiratie. Herstel is mogelijk!

Praktisch

Koffie/thee aan het eind van de middag is voor eigen rekening (indien genuttigd bij horeca)

Dag Tijd Locatie  Aanmelden
 Maandag  10:00 - 11:30 uur Alkmaar Meld u hier aan

Wanneer en waar?

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Maandag

13:30- 15:00 uur

Start 23 september

Alkmaar  Meld u hier aan

 

Voor wie? 

De training Terugvalpreventie is bedoeld voor mensen, die zijn gestopt met middelengebruik (incl alcohol) of zeer gemotiveerd zijn om bij aanvang van de groep te stoppen en niet willen terugvallen.

Inhoud

Terugvalpreventie wordt gegeven in groepsverband. De deelnemers delen hetzelfde probleem en hebben een gemeenschappelijk doel. Vanuit die er- en herkenning vindt er steun en herstel plaats en heeft men het gevoel er niet alleen voor te staan. Bij terugvalpreventie staat het delen en leren van elkaars ervaringen voorop, maar er wordt ook gewerkt met inzicht gevende opdrachten.

Praktisch

Het is een gesloten groep van 6 bijeenkomsten, waarin kennis over de ziekte verslaving middels psycho-educatie wordt verkregen en we een aantal thema’s in volgorde bespreken.

Voorwaarden

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van terugvalpreventie:

 • Het middelengebruik is gestopt, of je hebt het verlangen om helemaal te stoppen
 • Je beseft dat het risico op terugval nog heel lange tijd blijft bestaan
 • Je wil actief meedoen aan de cursus en (huiswerk)opdrachten uitvoeren
 • Je hebt respect voor de groepsgenoten en bent bereid ook je eigen ervaringen te delen

Wanneer en waar?

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Woensdag 11:45 - 13:45 uur Hoorn Meld u hier aan 

Voor wie?

Jong volwassenen 18 t/m 30 jaar

Inhoud

Elke woensdag is er de “community” -middag voor jongeren van 18 t/m 30 jaar! Een groep individuen van ongeveer dezelfde leeftijd, ieder met eigen interesses en kwaliteiten, maar ook met veel overeenkomsten.

De groep is elke week van 11:45-13:45 en aangezien dit rond lunchtijd is, beginnen we op een informele manier met een lunch. Daarna is er ruimte om te praten over dingen die je bezighouden, waarbij je zelf bepaalt wat je met de groep wil delen en wat niet. Vaak komen dingen aan bod die bij deze leeftijd horen, zoals het zoeken van een eigen woning, school en/of baantjes, relaties, maar ook het beeld dat we van onszelf hebben en dat soms helemaal niet overeenkomt met hoe de wereld er op Instagram en Tik-Tok uitziet.Daarnaast mag er in deze groep ook veel gelachen worden met elkaar.

Vaak is er daarna ook ruimte voor ontspanning, door bijvoorbeeld een spelletje te doen, muziek te luisteren of te wandelen en als je zelf leuke ideeën hebt, staan we daar ook voor open! Het doel van elke bijeenkomst is in elk geval, dat iedereen met een goed gevoel naar huis gaat.

Kosten

Elke week delen we de kosten van de lunch, reken op zo’n 1,50 tot 2 euro!

Corona

In verband met de corona-maatregelen vindt deze lunch momenteel niet plaats. In plaats daarvan kun je je eigen lunch meenemen.

Wanneer en waar?

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Maandag 11:00 - 12:00 uur Online Meld u hier aan
Woensdag 10:00 - 11:30 uur Alkmaar Meld u hier aan 
Dinsdag (even weken) 10:30 - 11:30 uur  Online Meld u hier aan

Voor wie?

Iedereen die graag op een opbouwende manier in gesprek wil gaan met lotgenoten? Bij de 'delen is helen' bijeenkomst delen we ervaringen onder het genot van een kopje thee/koffie.

Een half woord is genoeg en het maakt niet uit hoe je je voelt. Wil je graag je verhaal delen, of liever alleen luisteren? Iedereen is welkom!

Leuk als je ook komt!

Wanneer je een psychische kwetsbaarheid hebt, kan dat heel verwarrend zijn. Je hebt misschien het idee dat je er met niemand over kan praten of je schaamt je. Door het zoeken van lotgenoten kun je uit dit isolement komen. In onze online lotgenotencontactgroep komen wij bij elkaar om ervaringen te delen, herkenning bij elkaar te vinden en het niet meer alleen te hoeven doen. Wij bieden een veilige omgeving, waar iedereen zichzelf mag zijn en we aan verschillende herstelthema’s werken. Onze bijeenkomsten zijn vaak luchtig en gezellig en je ontmoet gelijkgestemde mensen. Deelname is gratis.

Dag Tijd  Locatie
Woensdag 10:30 - 12:00 uur  Herstelacademie Hoorn
Wanneer? Tijd Waar? Aanmelden
Wordt bij aanmelding bepaald   Alkmaar Meld u aan
Wordt bij aanmelding bepaald   Hoorn

Meld u aan

Mensen zullen altijd emoties hebben en emoties zijn ook nuttig. Het gaat erom dat we zo om kunnen gaan met onze emoties, dat we er meer plezier van hebben en er minder onder lijden. Er bestaan vier primaire emoties: boosheid, verdriet, blijdschap en angst. Mensen worden geboren met het potentieel of de biologische toerusting voor deze emoties. Alle andere emoties zijn aangeleerd en bestaan doorgaans uit combinaties van de basisemoties.

Sommige emotionele ervaringen zijn in de eerste plaats reacties op gebeurtenissen in je omgeving. Je bent bijvoorbeeld boos op iemand omdat hij of zij kritiek heeft. Of je voelt je gelukkig omdat iemand van wie je houdt op bezoek komt of je bent blij omdat het mooi weer is, terwijl er regen voorspeld was.

Andere emotionele ervaringen zijn in de eerste plaats reacties op je eigen gedachten, handelingen en gevoelens. Je voelt je bijvoorbeeld schuldig omdat je eigenlijk heel boos bent op iemand. Je bent boos op jezelf, omdat je iets bent vergeten, je schaamt je omdat je je opdracht niet hebt uitgevoerd of je bent trots op jezelf, omdat je iets gedaan hebt waar je tegenop zag.

Emoties komen en gaan, als de golven van de zee. De meeste emoties duren slechts enkele seconden tot minuten. Wat wij vinden van emoties en van emotioneel zijn, komt voort uit de overtuigingen en veronderstellingen, die we gaandeweg van anderen en onszelf geleerd hebben.

Zo leren sommige mensen van hun opvoeders dat het slecht is om kwaad te zijn en haatgevoelens te hebben. Een dergelijke gedachtegang brengt met zich mee dat schuldgevoel aangewakkerd wordt als we ons boos voelen. Dit maakt het moeilijker om met onze emotionaliteit om te gaan.

Doelstelling van de training

Aandacht hebben voor je emoties, om kunnen gaan met wat je voelt, vindt en hoe je reageert is belangrijk. Niet meer bang zijn voor je emoties en jezelf niet veroordelen om wat je voelt is een eerste stap. Je leert voldoende afstand te nemen om je emoties te onderzoeken en na te denken over wat je er mee wilt doen. Onderkennen wat de functie is van je emoties helpt om beter met jezelf om te kunnen gaan. Emoties leren gebruiken, bijvoorbeeld om je doorzettingsvermogen te versterken en je energie geven. Tegelijkertijd is het belangrijk naar anderen uit te kunnen spreken wat je voelt en wat je nodig hebt, waarbij je ook leert je grenzen te kunnen stellen.

Deze training is opgezet om de volgende doelen te bereiken:

 • Je leert aandacht te hebben voor je emoties
 • Je leert emoties te herkennen en benoemen
 • Je onderzoekt je emotie en leert functioneel gedrag hier op af te stemmen
 • Je leert om te gaan met moeilijke emoties zoals boosheid, agressie, schuld en schaamte
 • zodat emoties niet negatief naar binnen of naar buiten doorslaan
 • Je leert je emotionele kwetsbaarheid te verminderen
 • Je oefent in de groep rollenspelen met eigen leerdoelen

De groep

De werkwijze is een afwisseling van onderlinge gesprekken, blokjes theorie, korte oefeningen.
De begeleiding, die bestaat uit een GGZ hulpverlener en een ervaringsdeskundige, streven naar een werksfeer die veilig, vertrouwd en respectvol is.

“Ik schrijf omdat ik niet weet wat ik denk totdat ik lees wat ik wil zeggen.”

In dit programmaonderdeel gaan wij – door middel van opdrachten – schrijven over onderwerpen die de acht levensgebieden ondersteunen. Schrijven geeft inzicht; stelt je in staat om anders te kijken. Als je je verhaal met anderen deelt en daarover in gesprek gaat, kan dat helend werken.

Martijn: “Pas laat in mijn leven ben ik in contact gekomen met schrijven en dat ervaar ik als een gemiste kans. Schrijven heeft mij geholpen om mijn gedachten te ordenen, maar ook om zaken uit mijn verleden te verwerken.”

Friso: “Schrijven is voor mij stilstaan bij mijn gevoel; het helpt me om af te dalen in mezelf en om in alle vrijheid te luisteren naar wat mijn innerlijke stilte te melden heeft. Het geeft me inzichten en als ik schrijf mag alles er zijn.”

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Maandag 10:00 - 12:00 uur Schagen Meld u hier aan
Dag Tijd Locatie Aanmelden
Nog niet bekend   Alkmaar Meld u aan
Nog niet bekend   Hoorn Meld u aan

Omgaan met mensen doe je iedere dag. Thuis, op je werk of op school, in je vrije tijd, altijd heb je met anderen te maken. Je kijkt naar mensen, luistert naar hen en reageert op wat er gebeurt, meestal zonder er bij na te denken. Iedereen heeft daarin zijn eigen manier ontwikkeld, met eigen voorkeuren en eigenaardigheden. Daarom verloopt de omgang met de één vaak soepeler dan met de ander. Er zijn mensen met wie je beter kunt praten, die je beter begrijpen en door wie je ook beter begrepen wordt.

Wanneer je een tijdje te maken hebt met psychische klachten, kan het zijn dat je meer spanning ervaart tijdens sociaal contact dan voorheen. Misschien ben je sociale contacten niet meer gewend omdat je ze zo lang uit de weg bent gegaan. Het kan zijn dat je daardoor niet meer goed weet hoe je jezelf moet gedragen om prettig contact te hebben. Andere mensen kunnen ook minder positief op je reageren.

Welke vaardigheden zijn er zoal:   

 • Actief luisteren
 • Contact maken
 • Een gesprek aangaan
 • Rol oppakken  
 • Onderhandelen

en de meer assertieve vaardigheden:

 • Je gevoelens uiten
 • Hulp vragen
 • Nee zeggen
 • Je grens aangeven aan jezelf
 • Je grens
 • Het geven en ontvangen van complimenten aangeven aan een ander
 • Het geven en ontvangen van kritiek

Doelstelling van de training

Vertrouwen hebben in je eigen sociale vaardigheden is erg belangrijk. Sociale vaardigheden stellen je in staat goede relaties met anderen op te bouwen en andere sociale contacten positief te laten verlopen. Ze helpen je om je gedachten en gevoelens te uiten en voor jezelf op te komen. Het delen van je gedachten en gevoelens is een voorwaarde voor het hebben van relaties met anderen.

In de cursus wordt aandacht besteed aan het analyseren van problemen tussen mensen en het vervolgens oplossen ervan. Het doel is te leren op een effectieve wijze met relaties om te gaan en op een sociale manier je wensen te uiten, grenzen aan te geven en op een redelijke manier in te gaan op verzoeken.

Deze training is opgezet om de volgende doelen te bereiken:

 • Je krijgt inzicht in je sterke en minder sterke sociale vaardigheden
 • Je oefent in de groep rollenspelen met eigen leerdoelen
 • Je past je aangeleerde vaardigheden toe in omgang met betekenisvolle anderen
 • Je leert gedachten, gevoelens en wensen te delen

De groep

De werkwijze is een afwisseling van onderlinge gesprekken, blokjes theorie, korte oefeningen.
De begeleiding, die bestaat uit een GGZ hulpverlener en een ervaringsdeskundige, streven naar een werksfeer die veilig, vertrouwd en respectvol is.
De training bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. De eerste bijeenkomst is om verwachtingen uit te wisselen, informatie te delen, werkboek te bekijken, elkaar te leren kennen en definitief te besluiten tot deelname.

De training is practice based, het gaat hierbij om de ervaring van individuele cliënten en van de zorgverlener die aangeven dat de interventie werkt. Tegelijkertijd wordt er gebruik gemaakt van Minddistrict, ons internet behandel platform, gericht op het aanleren van specifieke sociale vaardigheden. Dit zijn evidence based behandel onderdelen.

Kosten

€ 5,00 voor het werkboek.

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Maandag  10:00 - 12:00 uur

Alkmaar

Meld u hier aan

Je hebt een grotere kans op eenzaamheid wanneer je een psychische kwetsbaarheid hebt. Voor iedereen die hiermee te maken heeft is deze cursus ontwikkeld. De cursus is luchtig van opzet en maakt gebruik van creativiteit en speelsheid. Laat je inspireren en stimuleren om nieuwe contacten te leggen en om bestaande contacten te verdiepen.Je hebt een grotere kans op eenzaamheid wanneer je een psychische kwetsbaarheid hebt. Voor iedereen die hiermee te maken heeft is deze cursus ontwikkeld. De cursus is luchtig van opzet en maakt gebruik van creativiteit en speelsheid. Laat je inspireren en stimuleren om nieuwe contacten te leggen en om bestaande contacten te verdiepen.

In deze cursus over vriendschap

 • Houd je je bezig met het beeld en de verwachtingen die je hebt van vriendschap;
 • Leer je genuanceerder kijken naar intermenselijke relaties en maak je een inventarisatie van je huidige contacten;
 • Ga je oefenen met het maken van contact, van een eerste kennismaking tot het verdiepen van een contact;
 • Ga je aan de slag met het verkennen van je eigen grenzen binnen vriendschap;
 • Krijg je inzicht in wat je zelf bijdraagt aan een relatie en wat je kunt verwachten als je een ander mens ‘vriend’ noemt

Doordat je bewust nadenkt over vriendschap en daarover in gesprek gaat met anderen, krijg je handvatten aangereikt waardoor je doeltreffender en zelfbewuster je rol als vriend of vriendin kunt innemen.

Praktische informatie

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van 2,5 uur. De groep bestaat ten hoogste uit tien deelnemers. Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus.

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Nog niet bekend, de training start bij voldoende aanmeldingen  

Hoorn 

Meld u hier aan

Nog niet bekend, de training start bij voldoende aanmeldingen   Alkmaar Meld u hier aan
Nog niet bekend, de training start bij voldoende aanmeldingen   Schagen Meld u hier aan
Nog niet bekend, de training start bij voldoende aanmeldingen   Den Helder Meld u hier aan

Hoe werkt WRAP en wat kan WRAP voor je betekenen?

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is in feite een groot plan, dat jij in stappen gaat samenstellen en dat jij leert toepassen in jouw eigen leven. Het biedt een manier om meer grip op jouw leven te krijgen. Daarmee wordt jij (weer) de baas over jouw eigen bestaan. U krijgt een steuntje om jouw eigen welbevinden te ontwikkelen en te behouden. Je doet dat op basis van die ervaringen, waarvan jij hebt gemerkt dat ze een goed effect hebben.

Het maken van zo'n plan is niet een klusje dat je even doet. We trekken er tijd voor uit om bij elke stap stil te staan, ideeën uit te wisselen en een eerste versie te maken. Hiermee ga jij verder aan de slag. Hoe langer je met jouw WRAP leeft, des te beter het gaat passen.

We werken vanuit vijf kernbegrippen van herstel: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Ze helpen ons om de blik te verleggen van 'klacht naar kracht'.

Om mensen te ondersteunen die een WRAP willen maken, worden WRAP-groepen opgezet. Met ondersteuning door ervaringsdeskundigen, die het proces bewaken. Een ervaringsdeskundige is dus niet ‘iemand die het beter weet’! We leren allemaal van elkaar.

Inmiddels leven wereldwijd duizenden mensen met hun WRAP en is ook uit onderzoek gebleken dat het mensen echt helpt bij het realiseren van hun wensen.
Heb je vragen over WRAP of wil je je aanmelden? De ervaringswerker van jouw team weet meer!

Dag Tijd Locatie  Aanmelden
Maandag

13:30 - 15:00 uur (groep 1) en
15:30 - 17:00 uur (groep 2)

Alkmaar Meld u hier aan
Woensdag

14:30 - 15:30 uur (groep 1) en
16:00 - 17:00 uur (groep 2)

Hoorn Meld u hier aan

In yoga kun je non-verbaal veel herstelthema’s voor jezelf onderzoeken. Wil je bijvoorbeeld werken aan je zelfvertrouwen of zelfbeeld? Wil je leren beter je grenzen te bewaken of aan te geven? Of wil je leren ondersteuning te vragen of accepteren?

Door yoga te doen, kun je hierin krachtiger worden en situaties vanaf yogamat vertalen naar je eigen leven buiten de yogastudio. Ook helpt yoga om uit je hoofd, in je lijf te komen. Dus zit je veel in je hoofd of heb je bijvoorbeeld last van piekeren, slecht slapen of moeilijk kunnen ontspannen? Dan zou yoga je hierin mogelijk kunnen ondersteunen.

We werken met lesblokken van 10 weken. Door de maatregelen rondom corona kunnen we maar een beperkt aantal mensen kwijt in de zaal. We willen zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid bieden om yogalessen te volgen, dus werken we met aanmeldlijsten. De mensen boven aan de lijst kunnen 10 weken deelnemen aan de lessen. Daarna komen de andere mensen op de aanmeldlijst aan de beurt. Mocht je na 10 weken nog graag een blok mee willen doen, kan je je opnieuw aanmelden via de website van de Herstelacedemie. Je komt dan onderaan de lijst en krijgt bericht van ons wanneer er weer plek is.

We gaan op de maandagmiddag elke week 2 groepen geven zodat we meer mensen op 1,5 meter afstand kwijt kunnen op die dag (6 deelnemers per groep) Je kan je voor 1 van die groepen inschrijven.

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Nog niet bekend, de training start bij voldoende aanmeldingen   Alkmaar Meld u hier aan
Nog niet bekend, de training start bij voldoende aanmeldingen   Hoorn Meld u hier aan 
Nog niet bekend, de training start bij voldoende aanmeldingen    Schagen Meld u hier aan 
Nog niet bekend, de training start bij voldoende aanmeldingen    Den Helder Meld u hier aan

Bijna de helft van mensen met een psychische aandoening lijdt onder zelfstigma. Je vindt zelf dat je geen knip voor de neus waard bent vanwege je aandoening. Of je vindt vooroordelen van anderen over jou terecht. Deze module levert vooral bewustwording op over hoe je jezelf ziet en je zult er achter komen hoe een ander jou ziet. Als je, je bewust bent van je eigen stigma’s kun je hieraan werken om dat te verbeteren en er minder last van te hebben. Het kan je zelfbeeld in gunstige zin bevorderen.

De groep

De werkwijze is een afwisseling van onderlinge gesprekken, blokjes theorie, korte oefeningen. De begeleiding, die bestaat uit een GGZ-psycholoog en een ervaringsdeskundige, streven naar een werksfeer die veilig, vertrouwd en respectvol is. De module bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur.

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Woensdag 09:30 - 11:30 uur Heerhugowaard  

In de zelfhulpgroep Bipolaire Stoornis komen wij bij elkaar om ervaringen te delen, herkenning bij elkaar te vinden om ‘het niet alleen te hoeven doen’. In deze veilige omgeving, waar iedereen zichzelf mag zijn, leren van we van elkaar en werken we samen aan verschillende herstelthema’s. Je kan dan denken aan structuur, invullen van je dag, (zelf)acceptatie, sociale contacten en alles wat op dat moment in je leven speelt. De ervaring leert dat het fijn is te ervaren dat je niet de enige bent.

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Dinsdag (om de week, start op 31 augustus) 13:00 uur - 14:30 uur Alkmaar Meld u hier aan 
Dinsdag 11:00 uur - 13:00 uur  Schagen Meld u hier aan 
Elke tweede woensdag van de maand 09:30 - 11:30 uur Heerhugowaard  
Donderdag 16 september - 25 november 10:00 - 11:30 Hoorn Meld u hier aan

Mensen zijn heel verschillend in hun houding ten opzichte van het leven en zij hebben ook allemaal een andere geschiedenis.

 • Wat helpt jou om je leven te leven?
 • Waar haal je kracht vandaan?
 • Hoe bewaar je de kalmte?
 • En hoe doen anderen dat?

Over krachtbronnen, verhalen en tips & tricks om toe te passen in het leven van alledag

Voorlichtingen

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Nog niet bekend   Online  

Om jezelf ervaringsdeskundige te noemen is méér nodig dan alleen het hebben van ervaringen met een psychische kwetsbaarheid en/of een verslavingsachtergrond en het herstellen daarvan. Tijdens deze interactieve voorlichting gaan twee ervaringsdeskundigen uitgebreid in op alle stappen die nodig zijn om te komen van ervaring tot ervaringsdeskundigheid. En vervolgens op de manieren waarop je als ervaringsdeskundige aan het werk kunt.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a.:

 • Wat is ervaring?
 • Wat is ervaringskennis?
 • Wat is ervaringsdeskundigheid?
 • Wat is herstel?
 • Welke cursussen, trainingen en opleidingen kun je doen?
 • Welke rollen kun je hebben als ervaringsdeskundige?
Dag Tijd Locatie Aanmelden
16 september 15:30 - 16:30 uur Online Meld u hier aan
13 oktober 15:30 - 16:30 uur Online Meld u hier aan
16 november 15:30 - 16:30 uur Online Meld u hier aan
14 december 15:30 - 16:30 uur Online Meld u hier aan

Kunstworkshops

Dag Tijd Locatie Aanmelden
U kunt elk moment instromen   Heerhugowaard Meld u hier aan

Elke donderdag een cursus van surrealistische creaties op doek onder begeleiding van Moniek Bliek. Met behulp van instructies, aanwijzingen en beeldmateriaal van al of niet bekende kunstenaars zal Moniek de cursisten begeleiden naar symboliek en fantasie. Een leuke combi met papier en verf.

Dag Tijd Locatie Aanmelden
 Vrijdag 10:00 - 12:00 uur  Heerhugowaard Meld u hier aan

Deze fantastische schilder legt je alle technieken uit over olieverf schilderen zoals de oude meesters deden. Tekenervaring is een vereiste en een aantal materialen moeten zelf worden aangeschaft.

Voor Jeugd

SPOT is een samenwerking tussen Artiance-centrum voor de kunsten, RCO de Hoofdzaak en GGZ NHN divisie Triversum, kinder- en jeugdpsychiatrie. Jongeren kunnen onder leiding van o.a. ervaringsdeskundigen en kunstdocenten iedere vrijdagavond bij SPOT werken aan het ontdekken van talenten met behulp van kunst & creativiteit. Zo kan jij ontdekken wat je leuk vindt.

Lees hier meer informatie >>

Dag

Tijd Locatie Aanmelden
Woensdag 15:00 - 16:00 uur Alkmaar, Triversum Meld u aan

Wil je graag op een opbouwende manier in gesprek met lotgenoten? Bij Delen is Helen komen we samen om herstel te vinden, herstel te delen en herstel uit te dragen. Daarbij maken we onder andere gebruik van de kernbegrippen van herstel; Hoop, eigen ontwikkeling, persoonlijke verantwoordelijkheid, opkomen voor jezelf en steun. Contact met lotgenoten werkt herstel bevorderend en verbetert zo de kwaliteit van leven. Tijdens de bijeenkomsten leggen we de focus niet zozeer op waar je allemaal tegenaan loopt, maar vooral op hoe je daar mee om kunt gaan. Bij de Herstelwerkplaats denken we in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Samen staan we stil bij kleine overwinningen én grote successen. Op deze manier inspireren we elkaar en groeit ons gevoel van eigenwaarde.

Wil je graag je verhaal delen, of liever alleen luisteren? Iedereen is welkom!

Leuk als je ook komt!

Waar vind ik de Herstelacademie?

Herstelacademie regio Alkmaar

Oude Hoeverweg 10
Alkmaar
072 53 52 444

Herstelacademie regio West-friesland

Wilhelminalaan 2
Hoorn
06 12 15 01 97

Herstelacademie regio De Kop - locatie Den Helder

Middenweg 159 b
Den Helder
06 12 55 89 90

Herstelacademie regio de Kop - locatie Schagen

Piet Ottstraat 2
Schagen
06 12 55 89 90

Ook bij u in de buurt

Vul de 4 getallen van uw postcode in en ontdek welke Herstelacademie er bij u in buurt is.

Liever online meedoen met een groep?

Ons digitaal aanbod

Ook online bieden wij voor volwassenen verschillende mogelijkheden om te werken aan uw herstel.