Aanbod Herstelacademie op een locatie

Naast ons digitaal aanbod bieden wij ook mogelijkheden op onze Herstelacademie locaties aan. 

Klik hieronder op de activiteit van uw keuze om de informatie en aanmeldmogelijkheden te zien.

Voor volwassenen

Wanneer en waar?

Dag Tijd Locatie Aanmelden

Dinsdag 13 september
10 bijeenkomsten

15.30 - 17.00 uur 

 Alkmaar Meld u hier aan 

Dinsdag 12 juli
10 bijeenkomsten

09.30 - 16.00 uur Schagen Meld u hier aan

Inhoud

Wandelen in de natuur: ontspant, verbetert de stemming, maakt fitter, geeft rust, vermindert stress én inspireert tot nieuwe ideeën.

Samen wandelen en delen

Delen kan veel helderheid, opluchting en een gevoel van her- en erkenning geven. Ook kan het gevoelens van angst, schuld en schaamte doorbreken. Door te delen wat je hebt meegemaakt, waar je tegenaan loopt en wat jou helpt bij jouw herstel kunnen gevoelens en ervaringen een andere betekenis krijgen.

Eigen verantwoordelijkheid

In deze groep ga je zelf met je herstelproces aan de gang, maar niet alleen! Om de beurt bepaalt een tweetal welk thema er aan de orde komt en welke wandelroute we gaan doen. De wandelroute is voor iedereen bereikbaar. We starten de eerste bijeenkomsten vanuit de herstelacademie waar we gezamenlijk eerst een kopje thee/koffie gaan drinken voordat we gaan wandelen.

Ervaringsdeskundigheid en hoop

Wij als ervaringsdeskundigen faciliteren deze groep en doen mee. Dat wil zeggen dat wij ervaring hebben met een herstelproces. Vanuit onze ervaringskennis bieden wij hoop, perspectief en inspiratie. Herstel is mogelijk!

Dag Tijd Locatie  Aanmelden
Maandag 12 september
10 bijeenkomsten
 13.00 - 14.00 uur Alkmaar Meld u hier aan

Wanneer en waar?

 

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Start 16 mei (8 bijeenkomsten) 10:00 - 11:30 uur Alkmaar VOL
Start 13 september (8 bijeenkomsten op dinsdag)  15:00 - 16:30 uur Hoorn Meld u hier aan

 

Voor wie? 

De training Terugvalpreventie is bedoeld voor mensen, die zijn gestopt met middelengebruik (incl alcohol) of zeer gemotiveerd zijn om bij aanvang van de groep te stoppen en niet willen terugvallen.

Inhoud

Terugvalpreventie wordt gegeven in groepsverband. De deelnemers delen hetzelfde probleem en hebben een gemeenschappelijk doel. Vanuit die er- en herkenning vindt er steun en herstel plaats en heeft men het gevoel er niet alleen voor te staan. Bij terugvalpreventie staat het delen en leren van elkaars ervaringen voorop, maar er wordt ook gewerkt met inzicht gevende opdrachten.

Praktisch

Het is een gesloten groep van 6 bijeenkomsten, waarin kennis over verslaving middels psycho-educatie wordt verkregen en we een aantal thema’s in volgorde bespreken.

Voorwaarden

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van terugvalpreventie:

 • Het middelengebruik is gestopt, of je hebt het verlangen om helemaal te stoppen
 • Je beseft dat het risico op terugval nog heel lange tijd blijft bestaan
 • Je wil actief meedoen aan de cursus en (huiswerk)opdrachten uitvoeren
 • Je hebt respect voor de groepsgenoten en bent bereid ook je eigen ervaringen te delen

Wanneer en waar?

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Woensdag 10.00 - 11.30 uur Alkmaar Meld u hier aan 
Dinsdag 15.30 - 17.00 uur  Alkmaar Meld u hier aan

Wil je graag op een opbouwende manier in gesprek met lotgenoten? Bij Delen is Helen komen we samen om herstel te vinden, herstel te delen en herstel uit te dragen. Daarbij maken we onder andere gebruik van de kernbegrippen van herstel; Hoop, eigen ontwikkeling, persoonlijke verantwoordelijkheid, opkomen voor jezelf en steun. Contact met lotgenoten werkt herstel bevorderend en verbetert zo de kwaliteit van leven. Tijdens de bijeenkomsten leggen we de focus niet zozeer op waar je allemaal tegenaan loopt, maar vooral op hoe je daar mee om kunt gaan. Bij de Herstelacademie denken we in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Samen staan we stil bij kleine overwinningen én grote successen. Op deze manier inspireren we elkaar en groeit ons gevoel van eigenwaarde.

Wil je graag je verhaal delen, of liever alleen luisteren? Iedereen is welkom!

Leuk als je ook komt!

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Dinsdag 7 december
9 bijeenkomsten
 15.30-17.00 uur Alkmaar Meld u hier aan 

Tijdens deze cursus wordt aan de hand van zelfgemaakte foto’s gefocust op hoe de deelnemers het leven ervaren en hoe anderen dat doen. De nadruk ligt op het maken van foto’s met als onderwerp diverse herstelthema’s, het delen van ervaringen en ontspannen bezig zijn.

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Het zelfportret / wie ben ik?
 • De wereld om je heen
 • Persoonlijke ontwikkeling, wie/wat wil ik zijn?
 • Hoogte- en dieptepunt in je leven
 • Hoop en opkomen voor jezelf
 • Wat heeft je verder geholpen? / steun
 • Je grootste kracht
Wanneer? Tijd Waar? Aanmelden

Woensdag 13 juli
5 bijeenkomsten

14.30 - 16.30 uur Hoorn

VOL

Donderdag 15 september
6 bijeenkomsten

13.30 - 15.30 uur Alkmaar

Meld u hier aan

Mensen zullen altijd emoties hebben en emoties zijn ook nuttig. Het gaat erom dat we zo om kunnen gaan met onze emoties, dat we er meer plezier van hebben en er minder onder lijden. Er bestaan vier primaire emoties: boosheid, verdriet, blijdschap en angst. Mensen worden geboren met het potentieel of de biologische toerusting voor deze emoties. Alle andere emoties zijn aangeleerd en bestaan doorgaans uit combinaties van de basisemoties.

Sommige emotionele ervaringen zijn in de eerste plaats reacties op gebeurtenissen in je omgeving. Je bent bijvoorbeeld boos op iemand omdat hij of zij kritiek heeft. Of je voelt je gelukkig omdat iemand van wie je houdt op bezoek komt of je bent blij omdat het mooi weer is, terwijl er regen voorspeld was.

Andere emotionele ervaringen zijn in de eerste plaats reacties op je eigen gedachten, handelingen en gevoelens. Je voelt je bijvoorbeeld schuldig omdat je eigenlijk heel boos bent op iemand. Je bent boos op jezelf, omdat je iets bent vergeten, je schaamt je omdat je je opdracht niet hebt uitgevoerd of je bent trots op jezelf, omdat je iets gedaan hebt waar je tegenop zag.

Emoties komen en gaan, als de golven van de zee. De meeste emoties duren slechts enkele seconden tot minuten. Wat wij vinden van emoties en van emotioneel zijn, komt voort uit de overtuigingen en veronderstellingen, die we gaandeweg van anderen en onszelf geleerd hebben.

Zo leren sommige mensen van hun opvoeders dat het slecht is om kwaad te zijn en haatgevoelens te hebben. Een dergelijke gedachtegang brengt met zich mee dat schuldgevoel aangewakkerd wordt als we ons boos voelen. Dit maakt het moeilijker om met onze emotionaliteit om te gaan.

Doelstelling van de training

Aandacht hebben voor je emoties, om kunnen gaan met wat je voelt, vindt en hoe je reageert is belangrijk. Niet meer bang zijn voor je emoties en jezelf niet veroordelen om wat je voelt is een eerste stap. Je leert voldoende afstand te nemen om je emoties te onderzoeken en na te denken over wat je er mee wilt doen. Onderkennen wat de functie is van je emoties helpt om beter met jezelf om te kunnen gaan. Emoties leren gebruiken, bijvoorbeeld om je doorzettingsvermogen te versterken en je energie geven. Tegelijkertijd is het belangrijk naar anderen uit te kunnen spreken wat je voelt en wat je nodig hebt, waarbij je ook leert je grenzen te kunnen stellen.

Deze training is opgezet om de volgende doelen te bereiken:

 • Je leert aandacht te hebben voor je emoties
 • Je leert emoties te herkennen en benoemen
 • Je onderzoekt je emotie en leert functioneel gedrag hier op af te stemmen
 • Je leert om te gaan met moeilijke emoties zoals boosheid, agressie, schuld en schaamte
 • zodat emoties niet negatief naar binnen of naar buiten doorslaan
 • Je leert je emotionele kwetsbaarheid te verminderen
 • Je oefent in de groep rollenspelen met eigen leerdoelen

De groep

De werkwijze is een afwisseling van onderlinge gesprekken, blokjes theorie, korte oefeningen.
De begeleiding, die bestaat uit een GGZ hulpverlener en een ervaringsdeskundige, streven naar een werksfeer die veilig, vertrouwd en respectvol is.

“Ik schrijf omdat ik niet weet wat ik denk totdat ik lees wat ik wil zeggen.”

In dit programmaonderdeel gaan wij – door middel van opdrachten – schrijven over onderwerpen die de acht levensgebieden ondersteunen. Schrijven geeft inzicht; stelt je in staat om anders te kijken. Als je je verhaal met anderen deelt en daarover in gesprek gaat, kan dat helend werken.

Martijn: “Pas laat in mijn leven ben ik in contact gekomen met schrijven en dat ervaar ik als een gemiste kans. Schrijven heeft mij geholpen om mijn gedachten te ordenen, maar ook om zaken uit mijn verleden te verwerken.”

Friso: “Schrijven is voor mij stilstaan bij mijn gevoel; het helpt me om af te dalen in mezelf en om in alle vrijheid te luisteren naar wat mijn innerlijke stilte te melden heeft. Het geeft me inzichten en als ik schrijf mag alles er zijn.”

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Er zijn momenteel geen groepen gepland.     
Dag Tijd Locatie Aanmelden
Donderdag 11 augustus
5 bijeenkomsten
15.00 - 17.00 uur Hoorn VOL
Maandag 5 september
6 bijeenkomsten
09.30 - 11.30 uur Schagen Meld u hier aan 
Dinsdag 13 september
6 bijeenkomsten
13.30 - 15.30 uur Alkmaar Meld u hier aan

Omgaan met mensen doe je iedere dag. Thuis, op je werk of op school, in je vrije tijd, altijd heb je met anderen te maken. Je kijkt naar mensen, luistert naar hen en reageert op wat er gebeurt, meestal zonder er bij na te denken. Iedereen heeft daarin zijn eigen manier ontwikkeld, met eigen voorkeuren en eigenaardigheden. Daarom verloopt de omgang met de één vaak soepeler dan met de ander. Er zijn mensen met wie je beter kunt praten, die je beter begrijpen en door wie je ook beter begrepen wordt.

Wanneer je een tijdje te maken hebt met psychische klachten, kan het zijn dat je meer spanning ervaart tijdens sociaal contact dan voorheen. Misschien ben je sociale contacten niet meer gewend omdat je ze zo lang uit de weg bent gegaan. Het kan zijn dat je daardoor niet meer goed weet hoe je jezelf moet gedragen om prettig contact te hebben. Andere mensen kunnen ook minder positief op je reageren.

Welke vaardigheden zijn er zoal:   

 • Actief luisteren
 • Contact maken
 • Een gesprek aangaan
 • Rol oppakken  
 • Onderhandelen

en de meer assertieve vaardigheden:

 • Je gevoelens uiten
 • Hulp vragen
 • Nee zeggen
 • Je grens aangeven aan jezelf
 • Je grens
 • Het geven en ontvangen van complimenten aangeven aan een ander
 • Het geven en ontvangen van kritiek

Doelstelling van de training

Vertrouwen hebben in je eigen sociale vaardigheden is erg belangrijk. Sociale vaardigheden stellen je in staat goede relaties met anderen op te bouwen en andere sociale contacten positief te laten verlopen. Ze helpen je om je gedachten en gevoelens te uiten en voor jezelf op te komen. Het delen van je gedachten en gevoelens is een voorwaarde voor het hebben van relaties met anderen.

In de cursus wordt aandacht besteed aan het analyseren van problemen tussen mensen en het vervolgens oplossen ervan. Het doel is te leren op een effectieve wijze met relaties om te gaan en op een sociale manier je wensen te uiten, grenzen aan te geven en op een redelijke manier in te gaan op verzoeken.

Deze training is opgezet om de volgende doelen te bereiken:

 • Je krijgt inzicht in je sterke en minder sterke sociale vaardigheden
 • Je oefent in de groep rollenspelen met eigen leerdoelen
 • Je past je aangeleerde vaardigheden toe in omgang met betekenisvolle anderen
 • Je leert gedachten, gevoelens en wensen te delen

De groep

De werkwijze is een afwisseling van onderlinge gesprekken, blokjes theorie, korte oefeningen.
De begeleiding, die bestaat uit een GGZ hulpverlener en een ervaringsdeskundige, streven naar een werksfeer die veilig, vertrouwd en respectvol is.
De training bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. De eerste bijeenkomst is om verwachtingen uit te wisselen, informatie te delen, werkboek te bekijken, elkaar te leren kennen en definitief te besluiten tot deelname.

De training is practice based, het gaat hierbij om de ervaring van individuele cliënten en van de zorgverlener die aangeven dat de interventie werkt. Tegelijkertijd wordt er gebruik gemaakt van Minddistrict, ons internet behandel platform, gericht op het aanleren van specifieke sociale vaardigheden. Dit zijn evidence based behandel onderdelen.

Dag Tijd Locatie  Aanmelden
Start woensdag 27 juli
6 bijeenkomsten
 14.30-16.00 uur Alkmaar Meld u hier aan

Trans en Verwanten bestaat uit een groep deelnemers (vanaf 18 jaar), welke samen komt om aan herstel te werken, herstel te delen en herstel uit te dragen. Bij deze groep maken we gebruik van onder andere de kernbegrippen van herstel. Het in transitie zijn van iemand is een ingrijpend proces. In deze lotgenotengroep komen we bij elkaar om ervaringen te delen en her- en erkenning bij elkaar te vinden.

Doel van deze training is om op een positieve manier met herstel bezig te zijn vanuit de kernbegrippen van herstel, zoals wij dit in de Wellness Recovery Action Plan training (WRAP) faciliteren, te weten: Hoop, Persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. De vijf kernbegrippen zijn verweven en versterken elkaar. Ze zijn het fundament van Herstel.

Aantal en duur van de bijeenkomsten: De totale duur per bijeenkomst is anderhalf uur, met een totaal van 6 bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is ter kennismaking en duurt een uur, vervolgens 5 bijeenkomsten waarin bij elke bijeenkomst een kernbegrip besproken wordt en er ruimte is voor een herstel onderwerp. Halverwege de bijeenkomst is er een pauze van ongeveer 10 minuten.

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Maandag (Verwaching eind 2022 / begin 2023)      

Je hebt een grotere kans op eenzaamheid wanneer je een psychische kwetsbaarheid hebt. Voor iedereen die hiermee te maken heeft is deze cursus ontwikkeld. De cursus is luchtig van opzet en maakt gebruik van creativiteit en speelsheid. Laat je inspireren en stimuleren om nieuwe contacten te leggen en om bestaande contacten te verdiepen.

In deze cursus over vriendschap

 • Houd je je bezig met het beeld en de verwachtingen die je hebt van vriendschap;
 • Leer je genuanceerder kijken naar intermenselijke relaties en maak je een inventarisatie van je huidige contacten;
 • Ga je oefenen met het maken van contact, van een eerste kennismaking tot het verdiepen van een contact;
 • Ga je aan de slag met het verkennen van je eigen grenzen binnen vriendschap;
 • Krijg je inzicht in wat je zelf bijdraagt aan een relatie en wat je kunt verwachten als je een ander mens ‘vriend’ noemt

Doordat je bewust nadenkt over vriendschap en daarover in gesprek gaat met anderen, krijg je handvatten aangereikt waardoor je doeltreffender en zelfbewuster je rol als vriend of vriendin kunt innemen.

Praktische informatie

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van 2,5 uur. De groep bestaat ten hoogste uit tien deelnemers. Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus.

Dag Tijd Locatie Aanmelden

Hoorn

     

Dinsdag 14 juni
4 wekelijkse bijeenkomsten

10.00 - 16.00 uur Hoorn VOL

Maandag 25 juli
8 wekelijkse bijeenkomsten

09.30 - 12.00 uur Hoorn  VOL

Vrijdag 19 augustus t/m 14 oktober
8 wekelijkse bijeenkomsten
(16 of 23 september geen bijeenkomst)

13.30 - 16.00 uur Hoorn  Meld u hier aan

Donderdag 15 september
4 wekelijkse bijeenkomsten

10.00 - 16.00 uur Medemblik Meld u hier aan
Woensdag 5 oktober
8 wekelijkse bijeenkomsten
13.30 - 16.00 uur Hoorn Meld u hier aan
Dinsdag 8 november
7 wekelijkse bijeenkomsten
09.30 - 12.30 uur Hoorn VOL

Alkmaar

     
Maandag 1 augustus
8 wekelijkse bijeenkomsten
10.00 - 12.30 uur Alkmaar VOL

Maandag 17 oktober
8 wekelijkse bijeenkomten

14.00 - 16.30 uur Alkmaar Meld u hier aan
WRAP 4-daagse
27 juni t/m 1 juli (29 juni rustdag)
10.00 - 16.00 uur Alkmaar VOL
WRAP 3-daagse
13 juli t/m 15 juli
09.30 - 16.30 uur Alkmaar Meld u hier aan

Schagen

     

Dinsdag 21 juni 
9 wekelijkse bijeenkomsten

13.30 - 16.30 uur Schagen VOL

Vrijdag 8 juli
9 wekelijkse bijeenkomsten

13.30 - 16.00 uur Schagen Meld u hier aan

Dinsdag 27 september
9 wekelijkse bijeenkomsten

13.30 16.00 uur Schagen Meld u hier aan

Vrijdag 7 oktober
9 wekelijkse bijeenkomsten

13.30 uur Schagen Meld u hier aan

Den Helder

     

Woensdag 12 oktober
9 wekelijkse bijeenkomsten

09.30 - 12.00 uur Den Helder Meld u hier aan

WRAP-3-daagse
23, 25 en 26 augustus

09.00 - 17.00 uur Den Helder Meld u hier aan

Hoe werkt WRAP en wat kan WRAP voor je betekenen?

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is in feite een groot plan, dat je in stappen gaat samenstellen en dat je leert toepassen in jouw eigen leven. Het biedt een manier om meer grip op jouw leven te krijgen. Daarmee word je (weer) de baas over je eigen bestaan. Je krijgt een steuntje om jouw eigen welbevinden te ontwikkelen en te behouden. Je doet dat op basis van die ervaringen, waarvan jij hebt gemerkt dat ze een goed effect hebben.

Het maken van zo'n plan is niet een klusje dat je even doet. We trekken er tijd voor uit om bij elke stap stil te staan, ideeën uit te wisselen en een eerste versie te maken. Hiermee ga jij verder aan de slag. Hoe langer je met jouw WRAP leeft, des te beter het gaat passen.

We werken vanuit vijf kernbegrippen van herstel: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Ze helpen ons om de blik te verleggen van 'klacht naar kracht'.

Om mensen te ondersteunen die een WRAP willen maken, worden WRAP-groepen opgezet. Met ondersteuning door ervaringsdeskundigen, die het proces bewaken. Een ervaringsdeskundige is dus niet ‘iemand die het beter weet’! We leren allemaal van elkaar.

Inmiddels leven wereldwijd duizenden mensen met hun WRAP en is ook uit onderzoek gebleken dat het mensen echt helpt bij het realiseren van hun wensen.
Heb je vragen over WRAP of wil je je aanmelden? De ervaringsdeskundige van jouw team weet meer!

Dag Tijd Locatie  Aanmelden
Woensdag

14:15 - 15:45 uur (groep 1) en
15:45 - 17:15 uur (groep 2)

Hoorn Meld u hier aan

In yoga kun je non-verbaal veel herstelthema’s voor jezelf onderzoeken. Wil je bijvoorbeeld werken aan je zelfvertrouwen of zelfbeeld? Wil je leren beter je grenzen te bewaken of aan te geven? Of wil je leren ondersteuning te vragen of accepteren?

Door yoga te doen, kun je hierin krachtiger worden en situaties vanaf yogamat vertalen naar je eigen leven buiten de yogastudio. Ook helpt yoga om uit je hoofd, in je lijf te komen. Dus zit je veel in je hoofd of heb je bijvoorbeeld last van piekeren, slecht slapen of moeilijk kunnen ontspannen? Dan zou yoga je hierin mogelijk kunnen ondersteunen.

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Donderdag 9 juni
6 bijeenkomsten
13.30 - 15.30 uur Alkmaar VOL
Maandag 18 juli
6 bijeenkomsten
14.00 - 16.00 uur Alkmaar Meld u hier aan
Vrijdag 17 juni
5 bijeenkomsten
14.00 uur Den Helder VOL
Donderdag 11 augustus
5 bijeenkomsten
13.30 - 15.30 uur Den Helder Meld u hier aan
Woensdag 31 augustus
4 bijeenkomsten
13.30 - 16.00 uur Hoorn Meld u hier aan 
Dinsdag 13 september
4 bijeenkomsten
10.00 - 12.30 uur Hoorn VOL
Dinsdag 13 september
4 bijeenkomsten
13.30 - 16.00 uur Hoorn Meld u hier aan 
Dinsdag 13 september
6 bijeenkomsten
09.30 - 11.30 uur Schagen Meld u hier aan
Dinsdag 20 september
6 bijeenkomsten 
13.30 - 15.30 uur Alkmaar Meld u hier aan

Bijna de helft van mensen met een psychische aandoening lijdt onder zelfstigma. Je vindt zelf dat je geen knip voor de neus waard bent vanwege je aandoening. Of je vindt vooroordelen van anderen over jou terecht. Deze module levert vooral bewustwording op over hoe je jezelf ziet en je zult er achter komen hoe een ander jou ziet. Als je, je bewust bent van je eigen stigma’s kun je hieraan werken om dat te verbeteren en er minder last van te hebben. Het kan je zelfbeeld in gunstige zin bevorderen.

De groep

De werkwijze is een afwisseling van onderlinge gesprekken, blokjes theorie, korte oefeningen. De begeleiding, die bestaat uit een GGZ-psycholoog en een ervaringsdeskundige, streven naar een werksfeer die veilig, vertrouwd en respectvol is. 

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Woensdag 09:30 - 11:30 uur Heerhugowaard  Meld u hier aan
Eerste woensdag van de maand
Start op 7 september 2022
13:00 - 14:30 uur Alkmaar Meld u hier aan

In de zelfhulpgroep Bipolaire Stoornis komen wij bij elkaar om ervaringen te delen, herkenning bij elkaar te vinden om ‘het niet alleen te hoeven doen’. In deze veilige omgeving, waar iedereen zichzelf mag zijn, leren van we van elkaar en werken we samen aan verschillende herstelthema’s. Je kan dan denken aan structuur, invullen van je dag, (zelf)acceptatie, sociale contacten en alles wat op dat moment in je leven speelt. De ervaring leert dat het fijn is te ervaren dat je niet de enige bent.

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Dinsdag (om de week, start op 1 februari 2022, oneven weken) 13.00 -14.30 uur Alkmaar VOL
Donderdag 15 september
8 bijeenkomsten
13.30 - 15.30 uur Schagen Meld u hier aan 
Dinsdag (Om de 4 weken)  15.00 - 16.30 uur Heerhugowaard Meld u hier aan  
Donderdag (Om de week, start op 9 juni tm 18 augustus) 10.00 - 12.00 uur  Hoorn VOL

Mensen zijn heel verschillend in hun houding ten opzichte van het leven en zij hebben ook allemaal een andere geschiedenis.

 • Wat helpt jou om je leven te leven?
 • Waar haal je kracht vandaan?
 • Hoe bewaar je de kalmte?
 • En hoe doen anderen dat?

Over krachtbronnen, verhalen en tips & tricks om toe te passen in het leven van alledag

Voorlichtingen

Dag Tijd Locatie Aanmelden
Nog niet bekend   Online  

Kunstworkshops

Dag Tijd Locatie Aanmelden
U kunt elk moment instromen   Heerhugowaard Meld u hier aan

Elke donderdag een cursus van surrealistische creaties op doek onder begeleiding van Moniek Bliek. Met behulp van instructies, aanwijzingen en beeldmateriaal van al of niet bekende kunstenaars zal Moniek de cursisten begeleiden naar symboliek en fantasie. Een leuke combi met papier en verf.

Dag Tijd Locatie Aanmelden
 Vrijdag 10:00 - 12:00 uur  Heerhugowaard Meld u hier aan

Deze fantastische schilder legt je alle technieken uit over olieverf schilderen zoals de oude meesters deden. Tekenervaring is een vereiste en een aantal materialen moeten zelf worden aangeschaft.

Waar vind ik de Herstelacademie?

Herstelacademie regio Alkmaar

Oude Hoeverweg 10
Alkmaar
072 53 52 444

Herstelacademie regio West-friesland

Wilhelminalaan 2
Hoorn
06 12 15 01 97

Herstelacademie regio De Kop - locatie Den Helder

Middenweg 159 b
Den Helder
06 12 55 89 90

Herstelacademie regio De Kop - locatie Schagen

Piet Ottstraat 2
Schagen
06 12 55 89 90

Ook bij u in de buurt

Vul de 4 getallen van uw postcode in en ontdek welke Herstelacademie er bij u in buurt is.

Liever online meedoen met een groep?

Ons digitaal aanbod

Ook online bieden wij voor volwassenen verschillende mogelijkheden om te werken aan uw herstel.