Wat zijn herstelverhalen?

U bevindt zich hier: Homepage > De Herstelwerkplaatsen > Wat zijn herstelverhalen?  

Wat zijn herstelverhalen?

Wanneer je worstelt met gevoelens als onzekerheid, depressie, woede, angst en wanhoop, bestaat er een kans dat de kernbegrippen van herstel je even ontgaan. Waar is de hoop, het vertrouwen, de steun en hoe kom je op voor jezelf, je dromen en toekomst? Hoe pakken anderen dit aan en wat kan jij uit deze gedeelde ervaringen meenemen, in jouw eigen weg van herstel?

We merken dat er door de openheid in deze verhalen, en de mooie reacties hierop, hoop en vertrouwen wordt doorgegeven. Mensen kunnen zien en horen dat herstel wel degelijk mogelijk is! Door ervaringen te delen creëren we een kettingreactie. “Wat jij kan, kan ik ook!”

De herstelverhalen zijn indrukwekkende verhalen van mensen die hebben geleerd na het vallen weer op te staan. Het verhaal is bedoeld voor geïnteresseerden, hulpverleners, familie en vrienden. Entree is kosteloos (eventuele bijdrage is geheel vrijwillig) en belangstellenden zijn van harte welkom. Zeker ook informatief voor hulpverleners: je hoort vanuit eigen ervaringen wat wel en wat niet herstel bevorderend werkt.