Vriendschap in beweging

U bevindt zich hier: Homepage > De Herstelwerkplaatsen > Vriendschap in beweging  

Vriendschap in beweging

Waarom een cursus over vriendschap? Steeds meer mensen ervaren in deze tijd gevoelens van afzondering en eenzaamheid.
Dit geldt voor veel ouderen en voor mensen die niet (meer) deelnemen aan het arbeidsproces, maar het gaat des te meer op voor mensen met psychische kwetsbaarheid.
Schaamte, gevoelens van onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen en het missen van aansluiting met mensen met een baan kunnen er toe leiden dat men zich steeds meer terugtrekt uit het sociale leven of zich afsluit voor intimiteit en vriendschappen. Het gevaar bestaat zo dat iemand in een geheel of gedeeltelijk isolement geraakt. Het is daarom dat RCO De Hoofdzaak speciaal voor deze mensen de cursus Vriendschap in beweging heeft ontwikkeld. Een laagdrempelige cursus waarin de cursisten zich gaan bezighouden met veranderingen in henzelf en in de samenleving die er toe hebben geleid dat er tegenwoordig anders met vriendschappen wordt omgegaan dan vroeger.
In deze cursus zoek je ook naar manieren waarop je doeltreffender en zelfbewuster jouw rol als vriend of vriendin kunt innemen. Je leert genuanceerder naar menselijke relaties kijken en inventariseert je huidige sociale contacten. Je wordt je ervan bewust wat je zelf als vriend of vriendin kunt en wilt bijdragen aan een relatie en wat je wel en niet kunt verwachten als je een ander mens ‘vriend’ noemt. Een cursus voor mensen die er zin in hebben om hun vaardigheden voor het aangaan van vriendschappen te vergroten.
Waar bewustwording het doel is, worden luchtigheid, speelsheid en creativiteit als middel ingezet om je te inspireren. Je zult worden aangespoord om bevredigender menselijke relaties aan te gaan en bestaande contacten te verdiepen of uit te bouwen.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Gezamenlijk gemaakte afspraken over hoe met elkaar om te gaan in de groep.
 • Wat versta je onder vriendschap en wanneer is het een ‘relatie’?
 • Inventarisatie van voor- en nadelen van alleen zijn en van vriendschap
 • Afstemming tussen persoonlijke verwachtingen en doelstellingen van deze cursus.
 • Onderzoeken van wat je als individu nodig hebt om het leven naar tevredenheid te kunnen invullen.
 • Bepalen van wat je zelf nodig hebt om een vriendschap te kunnen aangaan.
 • Onderkennen en verwoorden van de oorzaken waarom vriendschappen tot nu toe onvoldoende uit de verf kwamen.
 • Nadenken over manieren waarop je vriendschappen kan sluiten.
 • Bewustwording van criteria waaraan vriendschap voor je moet voldoen en wat je daarin zelf te bieden hebt.
 • Verkennen van eigen grenzen binnen vriendschap.
 • Een symbolische afronding om een nieuwe of hernieuwde start te kunnen maken.

Praktische zaken
Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden. De groep zal niet groter zijn dan 10 deelnemers.