Sociale vaardigheden

U bevindt zich hier: Homepage > De Herstelwerkplaatsen > Sociale vaardigheden  

Sociale vaardigheden

Omgaan met mensen doe je iedere dag. Thuis, op je werk of op school, in je vrije tijd, altijd heb je met anderen te maken. Je kijkt naar mensen, luistert naar hen en reageert op wat er gebeurt, meestal zonder er bij na te denken. Iedereen heeft daarin zijn eigen manier ontwikkeld, met eigen voorkeuren en eigenaardigheden. Daarom verloopt de omgang met de één vaak soepeler dan met de ander. Er zijn mensen met wie je beter kunt praten, die je beter begrijpen en door wie je ook beter begrepen wordt.

Wanneer je een tijdje te maken hebt met psychische klachten, kan het zijn dat je meer spanning ervaart tijdens sociaal contact dan voorheen. Misschien ben je sociale contacten niet meer gewend omdat je ze zo lang uit de weg bent gegaan. Het kan zijn dat je daardoor niet meer goed weet hoe je jezelf moet gedragen om prettig contact te hebben. Andere mensen kunnen ook minder positief op je reageren.

Welke vaardigheden zijn er zoal:   

 • Actief luisteren
 • Contact maken
 • Een gesprek aangaan
 • Rol oppakken  
 • Onderhandelen     

en de meer assertieve vaardigheden:

 • Je gevoelens uiten
 • Hulp vragen
 • Nee zeggen
 • Je grens aangeven aan jezelf
 • Je grens
 • Het geven en ontvangen van complimenten aangeven aan een ander
 • Het geven en ontvangen van kritiek

Doelstelling van de training

Vertrouwen hebben in je eigen sociale vaardigheden is erg belangrijk. Sociale vaardigheden stellen je in staat goede relaties met anderen op te bouwen en andere sociale contacten positief te laten verlopen. Ze helpen je om je gedachten en gevoelens te uiten en voor jezelf op te komen. Het delen van je gedachten en gevoelens is een voorwaarde voor het hebben van relaties met anderen.

In de cursus wordt aandacht besteed aan het analyseren van problemen tussen mensen en het vervolgens oplossen ervan. Het doel is te leren op een effectieve wijze met relaties om te gaan en op een sociale manier je wensen te uiten, grenzen aan te geven en op een redelijke manier in te gaan op verzoeken.

Deze training is opgezet om de volgende doelen te bereiken:

 • Je krijgt inzicht in je sterke en minder sterke sociale vaardigheden
 • Je oefent in de groep rollenspelen met eigen leerdoelen
 • Je past je aangeleerde vaardigheden toe in omgang met betekenisvolle anderen
 • Je leert gedachten, gevoelens en wensen te delen

De groep

De werkwijze is een afwisseling van onderlinge gesprekken, blokjes theorie, korte oefeningen.
De begeleiding, die bestaat uit een GGZ hulpverlener en een ervaringsdeskundige, streven naar een werksfeer die veilig, vertrouwd en respectvol is.
De training bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. De eerste bijeenkomst is om verwachtingen uit te wisselen, informatie te delen, werkboek te bekijken, elkaar te leren kennen en definitief te besluiten tot deelname.

De training is practice based, het gaat hierbij om de ervaring van individuele cliënten en van de zorgverlener die aangeven dat de interventie werkt. Tegelijkertijd wordt er gebruik gemaakt van Minddistrict, ons internet behandel platform, gericht op het aanleren van specifieke sociale vaardigheden. Dit zijn evidence based behandel onderdelen.

Kosten

€ 5,00 voor het werkboek.