Minder piekeren (Alkmaar)

U bevindt zich hier: Homepage > De Herstelwerkplaatsen > Minder piekeren (Alkmaar)  

Minder piekeren (Alkmaar)

Wil je meer zicht op je belemmerende gedachten en de mogelijkheid krijgen om anders te leren denken? In deze training kun je direct aan de slag met het onderzoeken van je eigen gedachten, de rol van je gedachten op je gevoelens en de manier waarop je gevoelens met bepaalde gedachten samenhangen.

Ons denken bepaalt voor een groot deel ons voelen. Dat is voor iedereen zo. Voorbeeld: twee kinderen spelen op het strand als er een hoge golf aankomt. Het ene kind denkt: ‘help, daar komt een golf’ en rent angstig weg. Het andere kind denkt: ‘lekker spannend, een hoge golf om in te springen’ en geniet van het spel in de golven. Dit voorbeeld laat zien dat wat iemand denkt, bepaalt hoe hij zich voelt.

Ander voorbeeld is de uitspraak: ‘ik voel me verschrikkelijk opgelaten, omdat ik te laat ben voor die afspraak’. Dat hier de gedachte tussen zit: ‘als ik te laat kom, is hij vreselijk boos op mij’ of ‘ik mag niet te laat komen’, vergeten we vaak.

Onze gedachten bepalen vaak onbewust onze (negatieve) gevoelens, waardoor we ons in bepaalde situaties gespannen, angstig of somber voelen. En dit kan weer invloed hebben op ons gedrag.

In deze training staat de vraag centraal: Hoe staan het denken en voelen met elkaar in verband en hoe kan ik mijn gedachten veranderen, zodat ik psychische klachten kan verminderen?

Doelstelling van de training

De training richt zich op het verkrijgen van inzicht in het verband tussen denken en voelen. Ook ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden om je eigen gedachten te onderzoeken en zodanig te veranderen dat deze gedachten helpend voor je worden. Hierbij wordt ter ondersteuning gebruik gemaakt van een werkboek met opdrachten en theorie.
Deze training is opgezet om de volgende doelen te bereiken:

  • Je krijgt zicht op de rol van gedachten;
  • Je leert denkpatronen te doorbreken;
  • Je krijgt handvatten om anders te denken;
  • Je gaat je gedachten uitdagen;
  • Je ontwikkelt helpende gedachten die een bijdrage leveren aan het verminderen van negatieve gevoelens en je klachten kunnen verminderen.

De groep

De werkwijze is een afwisseling van onderlinge gesprekken, blokjes theorie en korte oefeningen. De begeleiding bestaat uit een GGZ hulpverlener en een ervaringsdeskundige van de Herstelwerkplaats. De begeleiders streven naar een werksfeer die veilig, vertrouwd en respectvol is. De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur. De eerste bijeenkomst is om verwachtingen uit te wisselen, informatie te delen, het werkboek te bekijken, elkaar te leren kennen en definitief te besluiten tot deelname.

De training is een klachtgerichte mini-interventie ontwikkeld door het Trimbos Instituut.  Onderzoek heeft de effectiviteit van de interventie aangetoond: het is ‘evidence based’.

Kosten

€12,50 voor het werkboek.