KOPP/KOV: kinderen met een ouder met psychiatrische of verslavingsproblemen

Voor kinderen is het een grote belasting wanneer een ouder psychiatrische of verslavingsproblemen heeft. Kinderen weten vaak al op jonge leeftijd dat er iets met hun vader of moeder aan de hand is. Pas op latere leeftijd wordt duidelijk wat de reden voor het onvoorspelbare gedrag van de ouders is. Kinderen denken al gauw dat het hun schuld is als vader of moeder plotseling heel kwaad wordt of zich juist terug trekt.

Afkorting KOPP en KOV

In deze cursus wordt ook wel gesproken over de afkorting KOPP. Dit staat voor: Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen. De afkorting KOV staat voor: Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen.

 

Doel van de KOPP/KOV groep

Het doel van de groep is de kinderen een veilige plek te bieden, waar ze met andere kinderen over de situatie thuis kunnen praten en:

  • Gevoelens leren herkennen en te uiten;
  • Schuld-, schaamte- en verantwoordelijkheidsgevoel te verminderen;
  • Informatie te verstrekken over psychiatrische ziektebeelden en medicijnen, over verslaving en verslavende middelen;
  • Na te gaan welke personen buiten het gezin de kinderen kunnen steunen;
  • Vaardigheden leren om beter voor zichzelf op te komen;
  • Zelfvertrouwen vergroten.

Voor wie is deze groep?

De groep is bedoeld voor kinderen die een vader en/of moeder hebben met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Deze kinderen vinden het moeilijk om over thuis te vertellen. De schaamte is groot en de ervaring leert dat buitenstaanders hen daarop veroordelen en afwijzen. Zij hebben daardoor vaak weinig contact met leeftijdgenoten en staan er geregeld alleen voor. Thuis dragen zij doorgaans meer verantwoordelijkheid dan andere kinderen van hun leeftijd.

De groepen worden op leeftijd samengesteld. De kindergroep is voor kinderen van 8 - 12 jaar, de jongerengroep voor kinderen van 12 - 16 jaar of van 17+ jaar. Per groep zijn er maximaal tien deelnemers.

Voor jongeren van 16 tot 25 jaar is het mogelijk de cursus online te volgen. Zij kunnen zichzelf opgeven via de website: www.kopstoring.nl. Het gaat om 8 bijeenkomsten, in een gesloten chatbox. Het online-programma biedt hetzelfde als de groepsbijeenkomsten.

Wat komt er aan de orde?

De groep staat onder leiding van twee begeleiders. Voorafgaand aan de cursus vindt een kennimakingsgesprek met ouder(s) en kind plaats. Elke bijeenkomst heeft een ander onderwerp. De kinderen praten niet alleen, maar maken ook gebruik van creatieve opdrachten, toneelspel en groepsopdrachten.

Ook aandacht voor de ouders

Voor de ouders worden er twee ouderbijeenkomsten georganiseerd en na afloop van de acht bijeenkomsten evalueren we samen met het kind en de ouder(s) de deelname aan de groep.

Samenwerkende organisaties

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de problemen waar kinderen en jongeren tegenaan lopen werken GGZ Noord-Holland-Noord, Brijder Jeugd al jaren samen. Verschillende medewerkers van deze organisaties begeleiden gezamenlijk de doe- en praatgroepen. Hierdoor bundelen wij onze kennis over verslaving en psychiatrische problematiek en helpen kinderen op de best mogelijk manier grip te krijgen op de situatie thuis. Ouders of verzorgers worden altijd goed geïnformeerd en betrokken.

Praktische informatie 

Duur

1,5 uur per bijeenkomst
Frequentie 8 wekelijkse bijeenkomsten
Aanmelding

In West-Friesland: Marsja Steltenpool, via dit formulier of via 088 65 65 010

In Noord-Kennemerland: Petra Poland, via 088 65 65 010, of via dit formulier

In Kop van Noord-Holland: Petra Poland, via 088 65 65 010 of via dit formulier

Bij voldoende aanmeldingen start de groep twee maal per jaar (in het voor- en najaar), waarbij rekening wordt gehouden met de vakantieperiodes.

Startdatum

Er starten regelmatig nieuwe cursussen gedurende het jaar. Neem voor meer informatie contact met Petra Poland (06-23116109) op of kijk in onze agenda.

Voor meer informatie over KOPP en KOV zie ook www.kopstoring.nl  of www.drankjewel.nl.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: