Alkmaar (forensische polikliniek)

U bevindt zich hier: Homepage > Waar word ik behandeld? > Alkmaar (forensische polikliniek)  

Locatie GGZ NHN Oude Hoeverweg in Alkmaar

Alkmaar (forensische polikliniek)

Forensische polikliniek
Oude Hoeverweg 10
1816 BT Alkmaar
072 535 22 57

Wanneer iemand in aanraking is gekomen met justitie én psychiatrische problemen heeft, bieden wij professionele hulp. Met elkaar kijken we wat nodig is om weer goed te kunnen functioneren, niet terug te vallen in grensoverschrijdend gedrag en gezonde keuzes voor de toekomst te maken. Dit is waar we goed in zijn. Het kan anders!

Om goed met elkaar te kunnen samenleven, gelden er regels. Het kan zijn dat uw gedrag in strijd is met deze regels of met de gangbare normen. Dat u om welke redenen of omstandigheden dan ook (de neiging tot) grensoverschrijdend of strafbaar gedrag vertoont, waardoor u met politie of justitie te maken kunt krijgen of al te maken heeft gehad. In deze situaties biedt de polikliniek passende behandelingen aan. Behandelingen worden hier zowel als onderdeel van een opgelegde strafmaatregel gevolgd als op basis van vrijwilligheid.

Behandeling op de polikliniek in Alkmaar is mogelijk voor mannen en vrouwen vanaf 16 jaar.

De polikliniek kent vele behandelmogelijkheden. Vanuit een jarenlange ervaring hebben de behandelaren doelgerichte en wetenschappelijk ondersteunde methoden ontwikkeld. Voor de volgende problemen kunt u een behandeling krijgen:

  • seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • huiselijk geweld
  • agressie- en emotieregulatieproblemen
  • andere soorten probleemgedrag (bijvoorbeeld kleptomanie en pyromanie).

De genoemde behandelingen worden individueel en/of in groepsverband aangeboden. Ook bieden wij behandelingen via internet.

De behandelaar stelt samen met u doelen vast, die aansluiten bij uw problematiek.

Hoe verloopt de aanmelding?

Er zijn verschillende manieren om u aan te melden bij de polikliniek. Als de behandeling in het kader van een strafrechtelijke maatregel geboden wordt, dan wordt u verwezen door de reclassering of de psycholoog van de Penitentiaire Inrichting. Als de behandeling vrijwillig is, dan is een verwijzing van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts nodig. Dit is ook nodig als een behandeling eerst in een strafrechtelijk kader is gestart en vervolgens vrijwillig wordt voortgezet. In alle gevallen gaan wij er van uit dat u instemt met de verwijzing.


Aangemeld en dan?

Na de aanmelding wordt u uitgenodigd voor kennismaking en intake. Tijdens de intake worden uw problemen in kaart gebracht door middel van gesprekken en soms door het invullen van een aantal vragenlijsten. De intake vindt doorgaans in twee gesprekken plaats, op één van onze locaties. Als u niet in staat bent om naar de polikliniek te komen (bijvoorbeeld bij detentie), dan wordt de intake op een andere wijze georganiseerd. Vervolgens wordt in een adviesgesprek een voorstel voor behandeling met u besproken. Wanneer u en uw behandelaar het eens zijn over de behandeldoelen, dan wordt dit in een behandelplan vastgelegd. Is de verwijzer bovendien de reclassering, dan zal er daarnaast een driepartijenovereenkomst worden opgesteld. In uw elektronisch patiëntendossier wordt vervolgens alles vastgelegd wat met uw behandeling te maken heeft. Hoe lang u bij ons in behandeling zult zijn, hangt af van de reden van uw behandeling en de voortgang.


Privacy

GGZ NHN gaat zorgvuldig om met privacy. We verstrekken geen gegevens aan derden zonder uw toestemming.


Wie betaalt mijn behandeling?

Als de behandeling plaatsvindt in het kader van een strafrechtelijke maatregel, dan wordt de behandeling bekostigd door justitie. Een vrijwillige behandeling op de polikliniek valt onder de basisverzekering voor ziektekosten. De kosten worden daaruit vergoed. Wel kan een eigen risico in rekening worden gebracht. In uw verzekeringspolis vindt u hierover meer informatie.

Meer praktische informatie vindt u bij Veelgestelde vragen

In het algemeen is het zo dat u een hoofdbehandelaar toegewezen krijgt en dat u soms nog andere behandelaren krijgt toegewezen voor een deelbehandeling.

In de polikliniek werken verschillende behandelaren: orthopedagogen, psychiaters, psychologen, systeemtherapeuten, sociaal psychiatrische verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die goed op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen.