Contrast
Onderstrepen

Klachtenfunctionaris

GGZ NHN beschikt over een klachtenfunctionaris waar je terecht kunt met jouw onvrede of klacht. Deze functionaris is bij GGZ NHN in dienst, alleen doet het zijn werk zonder dat GGZ NHN zich ermee bemoeit.

Een klachtenfunctionaris helpt bij het vinden van een zo goed mogelijke oplossing van de klacht voor jou, maar óók voor GGZ NHN.

Wat de klachtenfunctionaris precies voor je kan betekenen, verschilt per klacht. Soms maakt deze jou alleen wegwijs binnen GGZ NHN of geeft jou informatie. Soms heeft de klachtenfunctionaris een actievere rol. De functionaris regelt dan een gesprek met jou en de medewerker waarover je klaagt en kan de klachtenfunctionaris mediaten. Samen zoeken jullie dan naar een oplossing. 

Mocht het niet lukken om een passende of bevredigende oplossing te vinden, dan kan de klachtenfunctionaris jouw klacht doorgeven aan de raad van bestuur van GGZ NHN. De raad van bestuur zal vervolgens - na onderzoek door bijvoorbeeld de juridisch adviseur of geneesheer-directeur - een schriftelijke beslissing nemen of oordeel geven over de klacht. Soms kiest de Raad van Bestuur ervoor zich te laten adviseren door de 'Wvggz klachtencommissie' voordat zij het besluit neemt.

Lees het klachtenreglement GGZ Noord-Holland-Noord.

Let op: wegens onderbezetting door ziekte, kan het langer duren voordat we contact met u opnemen.


Geschillencommissie

Wanneer je het niet eens bent met de uitspraak van de raad van bestuur, dan kun je een officiële klacht bij de onafhankelijke geschillencommissie GGZ indienen.

LET OP: houd rekening met het volgende als je een klacht bij de geschillencommissie GGZ indient:

  • Als de stap naar de geschillencommissie GGZ is gemaakt, dan kun je niet meer naar de rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is bindend. Zowel jij als GGZ NHN moet zich aan die bindende uitspraak houden.Je kunt ook niet meer in hoger beroep gaan.
  • Je moet een bijdrage ('klachtgeld') betalen. Als je gelijk krijgt, ontvang je dit geld meestal terug.
  • Binnen twaalf maanden na het ontstaan van de klacht door de GGZ-instelling moet de klacht bij de geschillencommissie GGZ zijn voorgelegd.

De uitspraken van de Geschillencommissie GGZ staan op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/uitsprakenoverzicht.

Uitgebreide informatie over de werkwijze van de Geschillencommissie GGZ en hoe een klacht moet worden ingediend, is te vinden op de website https://www.degeschillencommissiezorg.nl.

Klacht indienen

Bij voorkeur ontvangen wij de klacht via het formulier dat u via onderstaande knop kunt downloaden. Als u aangeeft dat u contact wilt, streven we ernaar binnen een week te reageren.

Emailadres

Per mail is de klachtenfunctionaris bereikbaar op:

Email klachtenbureau@ggz-nhn.nl

Telefoonnummer

Telefonisch is de klachtenfunctionaris iedere werkdag tussen 9.00 en 12.30 uur bereikbaar. 

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: