Contrast
Onderstrepen

Klachtencommissie

De klachtencommissie die voor GGZ Noord-Holland-Noord de klachten op grond van de Wvggz en Jeugdwet behandelt, bestaat uit personen die niet in dienst zijn van de instelling. Hierdoor is een onafhankelijke klachtbehandeling gewaarborgd.

Met een beperkt aantal klachten kunt u terecht bij de klachtencommissie:

  • een klacht over de behandeling door GGZ NHN in het kader van de Jeugdwet of
  • indien u gedwongen zorg ontvangt in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) 

Procedure Wet Verplichte GGZ

Uw klacht zal zo snel mogelijk behandeld worden op een hoorzitting. De commissie bestaat uit een voorzitter, jurist en psychiater. Na de hoorzitting ontvangt u de mondelinge en later de schriftelijke uitspraak van de commissie. Voor meer informatie over de procedure zie het reglement van de klachtencommissie en het Stappenplan Klachtenregeling.

Procedure Jeugd 

Uw klacht zal zo snel mogelijk behandeld worden op een hoorzitting. Hierbij is altijd een voorzitter, jurist en derde lid aanwezig. Voor meer informatie over de procedure zie het reglement van de klachtencommissie.

Klachtenformulier

Een officiële klacht moet schriftelijk worden ingediend. U kunt hier het klachtenformulier downloaden. Stuur het ingevulde formulier vervolgens per post of e-mail kunt naar de klachtencommissie. Met vragen kunt u terecht bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie.

Uitspraken klachten

Uitspraken van de klachtencommissie in het kader van de Wvggz zullen anoniem worden gepubliceerd op de pagina Uitspraken klachtencommissie.

Contactgegevens klachtencommissie

Postadres
Postbus 18
1850 BA Heiloo

Telefoonnummer
Telefonisch is de klachtencommissie iedere werkdag tussen 9.00 en 12.30 uur bereikbaar.

06 10 14 61 47 

06 20 64 80 93

Email
klachtencommissie@ggz-nhn.nl

Formulier
U kunt ook het Klachtenformulier voor cliënten gebruiken om uw klacht in te dienen. 

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: