Wat wij bieden

U bevindt zich hier: Homepage > Over ons > Wat wij bieden  

Wat wij bieden

Kennismaking en Inloop
Tijdens de inloop kan iedereen laagdrempelig binnenlopen bij onze ervaringsdeskundigen voor vragen rondom cursusaanbod, herstel en ervaringsdeskundigheid.

WRAP training
WRAP is een praktische cursus om aan uw welbevinden te werken, door een persoonlijk ‘levensplan’ te maken.

Herstelverhaal
Mensen vertellen hoe zij de kracht vonden om de weg naar herstel te bewandelen. Lees op onze website ook  ervaringsverhalen van anderen en waar en wanneer er herstelverhalen worden verteld.

Herstelgroep / Herstel werk(t) groep / De weg naar herstel
Mensen komen bij elkaar om ervaringen te delen en ideeën op te doen voor hun herstel aan de hand van thema’s.

Lotgenotengroep
We beoordelen met elkaar welke thema’s we met elkaar willen bespreken en organiseren hier zelf gesprekken over. Soms nodigen we daar behandelaren bij uit voor nadere uitleg. We gebruiken ook filmmateriaal en artikelen die we met elkaar bekijken, lezen en bespreken en maken gebruik van oefeningen uit het boek: De weg naar herstel. Onze eigen ervaringen delen we met elkaar in gesprek. We leren van en met elkaar. 

Levenskunst / Zingeving en spiritualiteit
Ontmoetingen om inspiratie op te doen en tips & tricks om toe te passen in het leven van alledag.
Mensen zijn heel verschillend in hun houding ten opzichte van het leven en ze hebben ook allemaal een andere geschiedenis. Wat helpt jou om je leven te leven? Waar haal je kracht vandaan? En hoe doen anderen dat? Iedere bijeenkomst een verhaal of gedicht, snuffelen aan aandachts-oefeningen, een gesprek met elkaar en iets om te kunnen uitproberen in de week daarna.

Mijn leven door de lens
Tijdens de bijeenkomsten wordt gefocust op hoe de deelnemers het leven ervaren en hoe anderen dit doen. De nadruk ligt op het maken van foto’s, het delen van de ervaringen en ontspannen bezig zijn. Dit wordt aangevuld met de thema's over herstel. Over techniek en compositie zal uitleg gegeven worden.

Getting to know you
Wij willen je graag leren kennen!  Je verhaal vertellen helpt bij herstellen. Wanneer we ons verhaal delen met anderen, kunnen we contact maken en steun ontvangen die ons helpt om nog sterker te worden. En anderen kunnen hoop putten uit wat ze horen over wat wij hebben overwonnen. Dus wij nodigen je uit om jouw ervaringen met ons te delen.

Sociale Vaardigheidstraining
Als je te maken hebt of hebt gehad met psychische klachten kan het zijn dat je meer spanning ervaart in contact met anderen of dat je onzekerder bent geworden. De training Sociale vaardigheid vergroot je zelfkennis en zelfvertrouwen.

Schrijfgroep
Elkaar door het schrijven ontmoeten. Plezier in het schrijven staat voorop. We schrijven aan de hand van zelfgekozen thema's. Kom langs als je zin hebt om mee te schrijven.

Themalunch
Elke maand worden er sprekers uitgenodigd om informatie te geven over een herstelthema of andere interessante onderwerpen. Zo zijn bijvoorbeeld de clienten en familie medezeggenschapsraad langsgeweest, hebben de IPS'ers verteld over werk en RCO de Hoofdzaak over de crisiskaart. Het volgende thema word op de herstelwerkplaats middels flyers aangekondigd, evenals op de website in de Agenda.

Themafilm
Er word een film gekozen met als thema de psychiatrie, hierover word na afloop een dialoog gevoerd ond begeleiding van een ervaringsdeskundige. Het volgende thema van de film word op de herstelwerkplaats middels flyers aangekondigd, evenals op de website in de Agenda.

Thuisadministratie en leren budgetteren
Tijdens de cursus leer je inzicht te krijgen in je ontwikkelpunten, valkuilen en krachten als het gaat om hun thuisadministratie. Je krijgt inzicht in je inkomsten en uitgaven en tips om te bezuinigen om je uitgaven. Je stelt jouw eigen doelen vast zodat je ook na de cursus handvatten heb om je administratie op orde te houden. Het hoofddoel is dan ook om een solide basis te creëren waarop je verder kan blijven groeien.

Workshop Leefstijl en samen bewegen
Wil je je fitter en vitaler voelen? O.l.v. Louise Kok ga je een aantal weken aan de slag en leer je je leefstijl te verbeteren. Met aandacht voor voeding, beweging etc. 

Zicht op Herstel
Herstel gaat van de cliënt zelf uit. De situatie van voor de ziekte is vaak anders dan die van na de ziekte. Rollen die voorheen vanzelfsprekend waren zijn nu veel minder of kunnen helemaal niet meer opgenomen worden. Een gevoel van leegte en gemis en vervolgens een rouw-proces is bijna onvermijdelijk.
Herstellen is een zoektocht naar hoe je, ondanks de psychische handicaps, weer een leven kunt opbouwen dat je als zinvol ervaart. Daarbij gaat het er o.a. om hoe je weer grip kunt krijgen op je ziekte en daardoor ook weer op je leven. Herstellen is iets anders dan genezen. Je herstelt niet van je ziekte, maar met je ziekte.

De cursus Zicht Op Herstel kan een waardevolle aanvulling zijn op jouw zoektocht naar herstel. Aan de hand van verschillende thema’s o.a. steun, hoop en geloof in jezelf wordt bekeken wat iemand heeft geholpen op weg naar herstel.


En nog veel meer…

Daarnaast zijn er nog heel veel andere activiteiten als: wandelen, sporten, 'hoe word ik een ervaringswerker?', koken, workshop lichaamsverzorging, Workshop Verhalen vertellen etc.