Personeel en ontwikkeling

De komende periode ligt de focus op het behoud van onze huidige collega’s en op de instroom van nieuwe medewerkers. 

We weten dat voor het behouden van personeel een goed samenwerkend team belangrijk is. Van onze leidinggevenden verwachten we dat ze hierin investeren en een goede samenwerking faciliteren. Daarnaast hebben we de bereikbare en concrete ambitie om in de uitstroom van personeel ‘de lekken te dichten’.

Dit doen we door:

 • Stagiaires en opleidelingen te binden aan de organisatie.
 • Interne mobiliteit te organiseren waardoor mensen langer bij GGZ NHN blijven.
 • Meer aandacht voor jonge mensen door het bieden van een aantrekkelijk programma waardoor ze minimaal 3 tot 4 jaar bij ons blijven werken.

Om nieuwe medewerkers te werven zetten wij de komende jaren in op:

 • Het optimaliseren van het werving & selectie-proces, met inzet van de vacaturehouder, collega’s en breed netwerk.
 • Inclusief werven, om de organisatie te laten profiteren van de voordelen van een divers personeelsbestand.
 • In huis opgeleid = werkplek bij GGZ NHN.
 • Het bieden van een collegiale werkplek aan stagiaires en opleidelingen, hoe kort ze hier ook zijn.
 • We onderzoeken de inzet van zij-instromers en de haalbaarheid van taakdifferentiatie.

Resultaten

 • Personeelsverloop (vertrek uit de organisatie) is gedaald van 11% naar 9%.
 • Medewerkers vertrekken niet vanwege een gebrek aan ontwikkelmogelijkheden of het gesprek hierover.
 • Het resultaat van het medewerkersonderzoek is minimaal gelijk aan het onderzoek uit 2020.
 • Verzuim is 4,5%.
 • Elke divisie werkt met een structurele strategische personeelsplanning.
 • Werving voor cruciale beroepen levert meer kandidaten dan nu op.
 • 90% van de in-huis-opgeleiden (met name GZ- en klinisch psychologen) blijft voor GGZ NHN werken.