Klachten

U bevindt zich hier: Homepage > Over ons > Klachten  

Waar kan ik terecht met een verbeterpunt, mijn onvrede of klacht?

GGZ Noord-Holland-Noord zet zich altijd in u zo goed mogelijk te helpen. Ondanks onze inspanningen kunnen er situaties ontstaan waar u het niet mee eens bent. Uw wensen en mening nemen wij zeer serieus. Verbeterpunten, onvrede of klachten zijn dan ook een waardevolle bijdrage aan de verbetering van onze dienstverlening.

Maak het bespreekbaar

Merkt u onvrede of heeft u een klacht? Bespreek dit dan eerst met de direct betrokkene(n), een gesprek lost vaak veel op. Mocht u samen niet tot een oplossing komen of vindt u het lastig om die persoon er rechtstreeks op aan te spreken, dan kunt u terecht bij bijvoorbeeld uw behandelaar, de leidinggevende van de afdeling, patiëntenvertrouwenspersoon, familievertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris.

Een verbeterpunt, de onvrede of klacht kan altijd door uzelf, maar ook door een familielid, vriend of bijvoorbeeld voogd namens u worden ingediend. Als een naaste namens u de klacht indient, moet u hiermee schriftelijk akkoord gaan.

U kunt zich bij het indienen van het verbeterpunt, de onvrede of klacht altijd laten bijstaan door iemand van uw eigen keuze. U kunt uw klacht op ieder moment intrekken.

Bij wie kunt u terecht met uw verbeterpunt, onvrede of klacht?

Komt u er niet uit met de betrokkenen, behandelaar of leidinggevende van de afdeling? U kunt dan terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon, familievertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris.

• Patiëntenvertrouwenspersoon
De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) helpt clienten die zijn opgenomen of met verplichte zorg bij vragen en klachten over je rechten in de geestelijke gezondheidszorg. Heb je vragen of klachten waar je met de behandelaar niet uitkomt, dan kun je terecht bij de pvp. Die ondersteunt je met het vinden van een oplossing en komt op voor de belangen van de cliënt zoals de cliënt die zelf ziet. De pvp is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. Als u geen verplichte zorg krijgt (ambulant of vrijwillig), kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

• Familievertrouwenspersoon

Familievertrouwenspersoon ondersteunt familieleden en naastbetrokkenen van cliënten die bij GGZ NHN in behandeling zijn. De familievertrouwenspersoon geeft u advies en is voor u een luisterend oor. Zo nodig kan zij bemiddelen bij knelpunten tussen u en de betrokken partij(en).

• Klachtenfunctionaris
GGZ NHN beschikt over een klachtenfunctionaris waar u terecht kunt met uw onvrede of klacht. De klachtenfunctionaris is er voor cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers en voor familie en naasten. De klachtenfunctionaris zorgt voor opvang, ondersteuning en advies aan degene die de klacht indient. De klachtenfunctionaris probeert tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

Klik hier voor het klachtenreglement GGZ Noord-Holland-Noord >>

Wij streven er naar om binnen zes weken uw klacht te behandelen. Zo nodig kan deze termijn verlengd worden met vier weken. Tot slot heeft u nog de mogelijkheid om de geschillencommissie te benaderen.

• Klachtencommissie
Heeft uw klacht betrekking op de BOPZ, Wet verplichte GGZ (WvGGZ) of jeugdwet? Neemt u dan gerust contact op met de klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit personen die niet in dienst zijn van GGZ NHN en is hierdoor een volledig onafhankelijke partij. De leden van de commissie hebben een geheimhoudingsplicht.