Klachten

U bevindt zich hier: Homepage > Over ons > Klachten  

Waar kan ik terecht met een klacht?

GGZ NHN zet zich in u zo goed mogelijk te helpen. Iedere medewerker levert daar een bijdrage aan. Toch kunnen er situaties ontstaan waar u het niet mee eens bent.

Bent u ontevreden? Klachten en kritische opmerkingen kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de verbetering van onze dienstverlening. Aarzel dus niet om het ons te laten weten als u niet tevreden bent.

Een klacht bespreken
Bespreek uw ontevredenheid zo snel mogelijk met de direct betrokkene(n), een gesprek lost vaak veel op. Mocht u samen niet tot een oplossing komen of vindt u het lastig om die persoon er rechtstreeks op aan te spreken, dan kunt u hulp vragen aan bijvoorbeeld uw behandelaar of begeleider, de leidinggevende van de afdeling of de patiëntvertrouwenspersoon.

Een klacht indienen
Vanaf 1 januari 2018 zal GGZ NHN beschikken over een klachtenfunctionaris waar u terecht kunt met uw klacht. De klachtenfunctionaris kan u adviseren over hoe uw ontevredenheid of klacht het beste kan worden opgelost. Tot 31 december 2017 zal de klachtencommissie de rol van de klachtenfunctionaris vervullen. U kunt uw onvrede of klacht melden via dit formulier. Voor meer informatie zie het klachtenreglement van GGZ NHN.

Ook na 1 januari 2018 kunt u terecht bij de klachtencommissie als u:
- een klacht hebt over een jobcoach,
- een klacht over de behandeling door GGZ NHN in het kader van de Jeugdwet of
- indien u bij GGZ NHN verblijft op basis van een rechterlijke machtiging of in bewaringstelling en u een klacht heeft in het kader van de Wet Bopz.

Een klacht kan door uzelf, maar ook door een familielid, vriend of bijvoorbeeld voogd (namens u) ingediend worden. U moet dan wel schriftelijk akkoord gaan dat een familielid of naaste de klacht indient.

U kunt zich bij het indienen van de klacht laten bijstaan door iemand van uw keuze. Dit kan bijvoorbeeld de patiëntvertrouwenspersoon zijn, een familielid of advocaat zijn. U kunt uw klacht altijd intrekken en de procedure kan worden opgeschort. Ook de medewerker mag zich laten bijstaan door iemand van diens keuze.

Een officiële klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend. Op de afdelingen van GGZ NHN is hiervoor een klachtenformulier te verkrijgen. Met vragen kunt u terecht bij de secretaris van de klachtencommissie. Stuur uw klachtenformulier naar:

Klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord
Postbus 18
1850 BA Heiloo
Telefoon 06 10 14 61 47

Klachtrecht voor familie en naastbetrokkenen
Niet alleen cliënten kunnen ons verbeteringen aanreiken. Wij nodigen ook familie en  naastbetrokkenen uit ons te informeren als de behandeling niet naar wens verloopt. U kunt als familielid of naastbetrokkene een klacht indienen over uw eigen bejegening.

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop wij met u omgaan. Wellicht loopt u met vragen of ongenoegens rond. Bespreek uw ontevredenheid zo snel mogelijk met de direct betrokkene(n), een gesprek lost vaak veel op. Mocht u samen niet tot een oplossing komen of vindt u het lastig om die persoon er rechtstreeks op aan te spreken, dan kunt u hulp vragen aan bijvoorbeeld uw behandelaar of begeleider, de leidinggevende van de afdeling of de familievertrouwenspersoon of (tot 31-12-2017) een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.
Gebruik hiervoor het: Klachtenformulier voor familieleden en/of naastbetrokkenen.


 

Deel dit artikel via:

  •   Bel 088 65 65 010

       klantenservice bereikbaar op
       ma t/m vrij van 08:30 - 17:00

  • Spoed
  • Stel een vraag
  • Bel mij terug