Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad)

U bevindt zich hier: Homepage > Cliënten > Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad)  

Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad)

Zet jouw ervaring in en word lid van de CFM-raad!

 

Wie zijn wij

Wij zijn de Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad) van de GGZ-NHN. Betrokken, kritisch en enthousiast zetten wij ons in voor de kwaliteit van de zorg. Zorg waarbij de cliënt centraal staat. In de CFM-raad zitten mensen die uit eigen ervaring weten wat een behandeling bij GGZ NHN kan betekenen: cliënten, ex-cliënten, familieleden en andere naastbetrokkenen met elkaar. Dat is uniek en blijkt goed te werken. Door deze eigen ervaringen voelen wij ons extra betrokken bij de belangen van cliënten van GGZ NHN.

Flyers CFM-raad

Klik hieronder op de afbeeldingen voor de pdf-versies de algemene flyer, de flyer over Themagroep Familie en Themagroep Kind en jeugd

Flyer algemeen Flyer themagroep Familie Flyer themagroep Kind en jeugd
 

Wat doen wij

De leden van de CFM-raad praten namens alle cliënten mee over onderwerpen die voor hen allemaal belangrijk zijn. We bezoeken klinieken en houden spreekuren op verschillende locaties van GGZ-NHN. Ook nemen we deel aan overleggen en bijeenkomsten. Wij horen wensen en behoeftes en kunnen signalen aan de orde stellen. Wij spreken ook met de medewerkers in GGZ-teams, met expertnetwerken, directie en bestuur. We geven de organisatie advies, bijvoorbeeld over zorgprogramma's, het eten, de huisvesting of de veiligheid. De CFM-raad onderhoudt ook nauwe contacten met de klachtencommissie en de familie- en patiënt vertrouwenspersoon. Zo zorgen wij dat belangen van cliënten, familie en naastbetrokkenen goed behartigd zijn.

Waar en hoe doen we dat

De CFM-raad doet haar werk in het hele werkgebied van GGZ-NHN. Wij werken met 3 niveaus van medezeggenschap.

Medezeggenschapsniveaus CFM-raad

Basismedezeggenschap  Op lokaal en regionaal niveau wil de CFM-raad graag horen wat er leeft en speelt. Raadsleden gaan zoveel mogelijk in gesprek met cliënten.

  • Klinieken, woonvormen, activiteitencentra en andere locaties bezoeken;
  • Inloopspreekuren organiseren;
  • Vergaderen op regionaal niveau om elkaar goed te informeren.

Thematische medezeggenschap  Hier richten wij ons speciaal op doelgroepen en actuele thema’s. Denk hier bijvoorbeeld aan autisme, ouderen, forensisch, jeugd, ambulante hulpverlening, familie, acute zorg, herstel, etc.

  • Deelnemen aan werk- of projectgroepen rondom een thema;
  • Kennis vergaren van en informatie delen over het thema;
  • Deelnemen aan bijeenkomsten en vergaderingen namens de CFM-raad;
  • Bezoeken locaties en bijeenkomsten om inbreng van cliënten op te halen;

Bij Beleidsmedezeggenschap  worden de grote lijnen van de CFM-raad uitgezet. Er is regelmatig overleg met divisie directies en met de raad van bestuur van GGZ-NHN. Op regionaal en ook landelijk niveau houden we het laatste nieuws en de ontwikkelingen in de gaten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

  • Overleg met medewerkers en bestuur over het beleid binnen GGZ NHN;
  • Regionale en landelijke bijeenkomsten bijwonen die relevant zijn voor het werk van de CFM-raad en GGZ NHN;
  • Advies uitbrengen aan de organisatie.

Algemeen

De CFM-raad en GGZ NHN werken samen in het kader van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Onafhankelijke ondersteuners faciliteren, coachen en adviseren de CFM-raad en haar afzonderlijke leden bij hun werk als raadslid. Raadsleden hebben de mogelijkheid om cursussen en trainingen te volgen.

Ook meedoen? Zet jouw kennis en ervaring in!

Wil jij het algemeen belang van cliënten van GGZ NHN behartigen? Meld je aan via dit formulier.

Veelgestelde vragen over de CFM-raad

Contact

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt via info@cfm-ggznhn.nl. Of spreek een boodschap in via telefoonnummer 072 5312 717, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Postadres: Stationsplein 138, 1703 WC Heerhugowaard