Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad)

U bevindt zich hier: Homepage > Cliënten > Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad)  

Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad)

De cliëntenraad en het familieplatform vormen samen de Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad) van GGZ Noord-Holland-Noord.

Zet jouw ervaring in en word lid van de CFM-raad!

 

Wie zijn we

De Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad) behartigt de gemeenschappelijke belangen van (ex-)cliënten, familie en naastbetrokkenen op het gebied van de kwaliteit van de zorg. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan directie en bestuur over algemene en beleidszaken.
Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Medezeggenschap

Medezeggenschapsniveaus CFM-raad

Basismedezeggenschap: De CFM-raad hoort graag wat er leeft en speelt en bezoekt daarom regelmatig locaties van GGZ NHN. Ook is er een inloopspreekuur. Wij luisteren naar alle cliënten van GGZ NHN en hun familieleden.

Thematische medezeggenschap bestaat uit zoveel mogelijk doelgroepen van GGZ NHN, zoals familie, autisme, jeugd, etc. Ook zijn er diverse werkgroepen over bijvoorbeeld voeding, gastvrijheid en e-health. Themagroepen met een tijdelijk karakter worden gevormd bij adviesaanvragen en als de CFM-raad meedenkt in en over diverse GGZ-projecten.

In Beleidsmedezeggenschap vormen afgevaardigden van alle cliëntgroepen en familieleden het bestuur van de CFM-raad. Hier worden de grote lijnen van de CFM-raad uitgezet en leggen zij contact met de raad van bestuur van GGZ NHN.

Wat doen wij

Wij houden ons bezig met veel onderwerpen van behandeling tot beleid zoals:

  • Contact met de achterban (ex-cliënten, familie en naastbetrokkenen);
  • De kwaliteit van zorg en behandeling;
  • Regelmatig overleg met diverse teams en behandelgroepen;
  • Adviesaanvragen vanuit GGZ NHN;
  • Nauwe contacten met de klachtencommissie, de familie- en de patiëntvertrouwenspersoon.

In het jaarverslag 2018 van de CFM-raad leest u meer over onze werkzaamheden.

Ondersteuning

Binnen de CFM-raad zijn ondersteuners beschikbaar. Zij faciliteren, coachen en adviseren de CFM-raad en de afzonderlijke leden.

Spreekt dit je aan?

  • Helpen met het organiseren van activiteiten voor de achterban;
  • Familieavonden bezoeken;
  • Werken op de gebieden die je aanspreken;
  • Overleg in de organisatie op diverse niveaus, variërend van de werkvloer tot de Raad van Bestuur;
  • De mogelijkheid tot het volgen van cursussen/ trainingen.

Nieuwe leden zijn welkom!

Wij zien ons ledental graag groeien met betrokken en enthousiaste mensen. Ook jouw inbreng is waardevol.
Wil je je ervaringen inzetten om de zorg en behandeling van cliënten en familie te verbeteren, neem dan contact op met de CFM om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Zet jouw ervaring in en word lid!

Contact

Voor vragen, opmerkingen en aanmelding kunt u dit formulier gebruiken of bellen via: 072 5312 717.
Postadres: Stationsplein 138, 1703 WC Heerhugowaard

Klik hieronder op de afbeelding voor de pdf-versie onze flyer