Contrast
Onderstrepen

HIC Jeugd

Soms zijn psychische problemen zo ernstig dat er sprake is van een crisissituatie. Een korte opname op de High en Intensive Care (HIC) kan dan nodig zijn.

Waar staat HIC precies voor?

HIC staat voor High en Intensive Care-kliniek. De HIC is een gesloten afdeling waar jongeren vanaf 12 jaar kunnen verblijven. De HIC bestaat uit een high care gedeelte en intensive care gedeelte; waar iemand verblijft hangt af van de zorgvraag. Op de intensive care wordt intensievere zorg geleverd dan op de high care.

Wanneer wordt iemand opgenomen bij de HIC?

Soms zijn psychische problemen zo ernstig, dat er sprake is van een crisissituatie. Als iemand ernstige psychische problemen ervaart of als familie en naasten zich zorgen maken, kan iemand worden opgenomen op de HIC.

In een crisissituatie willen we iemand, samen met de ouders en de eigen hulpverleners, steun bieden. Bij een opname bespreken we welk persoonlijke doel de jongere heeft. Bijvoorbeeld het stabiliseren van de crisis of het weer grip krijgen op het eigen leven en gedachten zodat iemand weer terug naar zijn eigen omgeving kan.

Hoe lang duurt een opname op de HIC?

Een opname duurt zo kort als mogelijk en zo lang als (strikt) noodzakelijk. Hoe lang iemand op de HIC verblijft is afhankelijk van de situatie en het herstel. Binnen de kliniek stabiliseert jouw situatie en herstellen doe je (bij voorkeur) thuis.

Wie besluit of iemand opgenomen moet worden?

In overleg met de behandelaar, de spoedeisende hulp of een arts kan besloten worden dat een opname helpend zou kunnen zijn. Uiteraard gaat dit in nauwe samenwerking met de cliënt en de ouders of naasten. Soms kan iemand echter tegen zijn wil in worden opgenomen, dit verloopt dan via de Wet verplichte GGZ. Deze wet zorgt ervoor dat er goed gekeken wordt of vrijwillige zorg een mogelijkheid is en wanneer onvrijwillige zorg noodzakelijk is.

Wat gebeurt er tijdens een opname?

Voor iedereen is een opname anders. Er vindt namelijk altijd een opnamegesprek plaats, waarin de doelen van de opname worden besproken en verwachtingen worden uitgesproken. Afspraken over de behandeling leggen we vast in een behandelplan. Onderdeel van de behandeling is het volgen van een (individueel) dagprogramma.

Een (individueel) dagprogramma draagt bij aan het opbouwen van een dagritme. Elke dag start met een ochtendgesprek, waarbij de doelen worden besproken. Daarnaast bieden we diverse activiteiten aan die helpend kunnen zijn voor iemands herstel.

De focus van verblijf bij ons ligt in het herstelgericht werken; het versterken van autonomie, het terugwinnen en versterken van de eigen regie en het aanleren van (crisis)vaardigheden. Wij werken hierbij volgens gestandaardiseerde HIC-richtlijnen.

Plan route

HIC Jeugd

Kees Boekestraat 5

1817 EZ Alkmaar

072 535 77 33

Secr.JeugdenGezinAlkmaarHIC@ggz-nhn.nl

Jeugd en gezin

Naar alle locaties
Card image cap

Informatie over je verblijf bij de HIC

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: