Forensische polikliniek Den Helder

Wanneer iemand in aanraking dreigt te komen of is gekomen met justitie én psychiatrische problemen heeft, bieden wij professionele hulp. Met elkaar kijken we wat nodig is om weer goed te kunnen functioneren, niet terug te vallen in grensoverschrijdend gedrag en gezonde keuzes voor de toekomst te maken. Dit is waar we goed in zijn. Het kan anders!

Voor wie?

Om goed met elkaar te kunnen samenleven, gelden er regels. Het kan zijn dat uw gedrag in strijd is met deze regels of met de gangbare normen. Dat u om welke redenen of omstandigheden dan ook (de neiging tot) grensoverschrijdend of strafbaar gedrag vertoont, waardoor u met politie of justitie te maken kunt krijgen of al te maken heeft gehad. In deze situaties biedt de polikliniek passende behandelingen aan. Behandelingen worden hier zowel als onderdeel van een opgelegde strafmaatregel gevolgd als op basis van vrijwilligheid.

Behandeling op de polikliniek in Den Helder is mogelijk voor mannen en vrouwen vanaf 16 jaar.

Welke zorg?

De polikliniek kent vele behandelmogelijkheden. Vanuit een jarenlange ervaring hebben de behandelaren doelgerichte en wetenschappelijk ondersteunde methoden ontwikkeld. Voor de volgende problemen kunt u een behandeling krijgen:

  • seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • huiselijk geweld
  • agressie- en emotieregulatieproblemen
  • andere soorten probleemgedrag (bijvoorbeeld kleptomanie en pyromanie).

De genoemde behandelingen worden individueel en/of in groepsverband aangeboden. Ook bieden wij behandelingen via internet.

De behandelaar stelt samen met u doelen vast, die aansluiten bij uw problematiek.

Hoe verloopt de aanmelding?

Forensische zorg kan verplicht en vrijwillig zijn. De aanmelding voor forensische zorg gebeurt dan ook op 2 manieren. Lees meer over aanmelden.

Het team

In het algemeen is het zo dat u een hoofdbehandelaar toegewezen krijgt en dat u soms nog andere behandelaren krijgt toegewezen voor een deelbehandeling.

In de polikliniek werken verschillende behandelaren: orthopedagogen, psychiaters, psychologen, systeemtherapeuten, sociaal psychiatrische verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die goed op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen.

Forensische polikliniek Den Helder

Middenweg 159 b

1782 BE Den Helder

072 535 22 57

Naar alle locaties
Card image cap