Contrast
Onderstrepen

Forensisch ACT

U kunt thuis behandeld worden door een team van medewerkers: het Forensisch Assertive Community Treatment team (ForACT). U wordt door dit team behandeld en begeleid daar waar u woont en werkt. Ons doel is om herhaling van het delictgedrag te voorkomen door middel van behandeling en begeleiding bij uw problemen op het gebied van gezondheid, wonen, werk en op sociaal gebied. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de reclassering als deze erbij betrokken is. U heeft een dossierhouder en een behandelaar. U kunt echter door alle teamleden ondersteund en bezocht worden.

Als het minder goed gaat of dreigt te gaan, zien wij u vaker en richten wij onze behandeling op crisismanagement. In een enkele situatie is een opname in de forensische kliniek mogelijk.

Voor wie is het ForACT team?

Om in aanmerking te komen voor behandeling en begeleiding van het ForACT team is er in ieder geval sprake van een combinatie van (ernstig) delictgedrag in relatie tot psychiatrische problematiek. Ook is er vaak sprake van verslaving. Vaak komt u als cliënt problemen tegen met financiën, wonen, werk, relaties en justitie.

Wat doet het forensisch ACT team?

Het ForACT team bestaat uit diverse teamleden: (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, sociaal pedagogisch hulpverleners, een maatschappelijk werker, een psychiater, gz-psychologen, verpleegkundig specialisten ggz, een trajectbegeleider en een ervaringsdeskundige.

Het team biedt praktische begeleiding bij problemen met huisvesting, schulden en financiën, procedures bij allerlei instanties. Daarnaast begeleiden wij u bij dingen waar u dagelijks tegen aan kunt lopen, zoals omgang met buren, problemen in relaties, omgaan met heftige emoties en het volhouden van een dagstructuur.

De behandeling die het ForACT team biedt, is gebaseerd op de diagnose van uw psychiatrische problemen en op de risico analyse van het delictgedrag. Dat kan betekenen dat u bijvoorbeeld traumabehandeling krijgt of cognitieve gedragstherapie, maar ook medicijnen of agressieregulatietrainingen behoren tot de mogelijkheden. Zodra u in contact bent met uw behandelaar kunt u de mogelijkheden bespreken.

Hoe verloopt de aanmelding?

Als er sprake is van een strafrechtelijke titel verloopt de aanmelding via justitie. Daar is vaak sprake van indien u verblijft in een Penitentiaire Inrichting of een forensische kliniek. Ook als u verplicht reclasseringstoezicht heeft, is daarvan sprake. Vanuit justitie hebben wij een officiële aanmelding nodig. Indien er geen sprake is van een strafrechtelijke titel is er een officiële verwijzing nodig van uw huisarts. Indien u de aanmelding lastig vindt, kunnen wij u daarbij van advies voorzien. De officiële aanmelding of verwijzing is nodig om te voorkomen dat u een rekening ontvangt.

Aangemeld voor forensiche zorg en dan?

Zodra u bent aangemeld, wordt besproken of u in aanmerking komt voor forensische zorg thuis en of het ForACT team daarvoor het meest geschikt is. Na aanmelding ontvangt uw verwijzer binnen een week bericht daarover. Als u bij het ForACT team bent aangemeld, neemt het ForACT team contact met u en/of uw verwijzer op. Er wordt dan een intakegesprek gepland met een teamlid van het ForACT team. De bevindingen uit dit gesprek worden vervolgens eerst in het ForACT team besproken, daarna ontvangt u bericht of u bij het ForACT team in zorg wordt genomen en per wanneer. Indien het ForACT team u niet in zorg neemt, ontvangt u een advies waar u terecht kunt. Indien dat binnen onze mogelijkheden ligt, bemiddelen wij daarin.

Hoe vindt behandeling plaats?

Zodra u bij ons in behandeling bent, krijgt u een behandelaar en dossierhouder toegewezen. Zij nemen met u vragenlijsten door die de basis vormen voor het behandelplan en maken vervolgens samen met u uw eerste behandelplan. Uw behandelplan wordt daarna samen met u besproken in de behandelplanbespreking waar meerdere teamleden bij aanwezig zijn. Voor deze behandelplanbespreking wordt u altijd uitgenodigd, evenals een eventuele toezichthouder. Ook wordt u van harte uitgenodigd om belangrijke naasten mee te nemen. Dit kan een partner zijn, maar ook familieleden of vrienden. Tijdens de behandelplanbespreking stellen we samen vast hoe de begeleiding en behandeling vorm krijgt. Nadat u bij ons in behandeling bent, heeft u elke week contact met teamleden van het ForACT team. Hoe vaak en de manier waarop, bespreken wij uiteraard met u.

Wij stimuleren dat u zoveel mogelijk mee kunt doen in de maatschappij. Dat betekent dat wij u zoveel mogelijk ondersteunen in het vinden en behouden van (betaald) werk of deelnemen aan sportclubs of andere vrijetijdsbesteding.

Plan route

Forensisch ACT

De Olvendijk 76

1851 VN Heiloo

072 535 22 69

Naar alle locaties

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: