Groepstraining Cognitieve therapie (CT)

Het doel van de groepstraining cognitieve gedragstherapie bij Amici is bekend te raken met cognitieve (gedrags)therapie en het vergroten van inzichten over je eigen denken en doen. 

De cognitieve therapie gaat in op de cognities (gedachten) van een persoon. Deze gedachten veroorzaken gevoelens en daarmee gedrag, welke psychische klachten in de hand werken. 

Doel groepstraining CT

Je gaat leren registreren volgens een g-schema.  In de training zullen de g-schema’s uitgebreid besproken worden en zal worden geoefend met het leren formuleren van helpende gedachtes. Vervolgens kun je de inzichten verkregen in de training gebruiken als opstap in je verdere (individuele/internet) therapie. 

De groep is interactief van aard, dit betekent zoveel mogelijk leren van de voorbeelden van anderen (omdat de groep tevens dient als erkenning/lotgenotencontact), als ook het stellen van vragen over onduidelijkheden. 

Wat komt er aan de orde in de groepstraining CT?

  • Problematische denkpatronen herkennen
  • Negatieve, automatische gedachten en problematische gedragingen opsporen
  • Eigen valkuilen in denkpatronen en gedragingen leren herkennen
  • Meer evenwichtige gedachten leren formuleren

Planning groepstraining CT 

     
Online Woensdag 15:.00 - 17.00 uur
  Donderdag 09.00 - 11.00 uur
  Donderdag

19.00 - 21.00 uur

  Vrijdag

09.00 - 11.00 uur