Delen van informatie met toezichthouder NZa

vrijdag 22 juli 2022 16:41 uur

Media berichten dat persoonlijke cliëntgegevens per 1 juli aan de NZa worden aangeleverd. Dit is niet juist. Wij leveren op dit moment geen gegevens over het type zorg aan bij de Nza.

In diverse media verschenen deze week berichten dat ggz-instellingen persoonlijke gegevens van cliënten verzamelen en aan de Nederlandse Zorgautoriteit aanleveren. Sommige cliënten maken zich zorgen over de privacy hun gegevens.

De media berichten dat deze gegevens per 1 juli aan de NZa worden aangeleverd. Dit is niet juist. De verplichting voor het aanleveren van gegevens over het type zorg is verschoven naar 1 oktober 2022. Vanaf dat moment vermelden we op de declaratie aan de zorgverzekeraar alleen het gekozen zorgvraagtype.

Op dit moment leveren wij dus geen gegevens die zijn verzameld voor het type zorg aan bij de Nza.

Wij begrijpen de mogelijke zorgen, kennen de standpunten en volgen de discussie op de voet. Mogelijk vloeien daar nog veranderingen uit voort. Als dat het geval is, informeren we daarover.

Privacyverklaring

Als een cliënt bezwaar heeft tegen het aanleveren van gegevens aan de NZa en aan de zorgverzekeraar voor declaratie, kan de cliënt dit bij aanmelding aangeven bij de (regie)behandelaar. Die neemt het bezwaar op in het behandeldossier. De gegevens over de zorgvraagtypering en over de diagnose komen dan niet op de factuur terecht en worden niet aan de NZa aangeleverd.