Klachtencommissie

U bevindt zich hier: Homepage > Over ons > Klachten > Klachtencommissie  

Klachtencommissie

De klachtencommissie GGZ NHN bestaat uit personen die niet in dienst zijn van GGZ Noord-Holland-Noord. De gedachte daarachter is dat hierdoor een onafhankelijke klachtbehandeling beter gewaarborgd is.

Met een beperkt aantal klachten kunt u terecht bij de klachtencommissie: 
- een klacht over de behandeling door GGZ NHN in het kader van de Jeugdwet of
- indien u gedwongen zorg ontvangt in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

De commissie probeert klachten altijd zo snel mogelijk te plannen voor behandeling. U kunt aangeven of u voorkeur hebt voor bemiddeling of een hoorzitting. Bij een hoorzitting zit er altijd een psychiater en een jurist in de commissie en een derde lid. Voor meer informatie over de procedure zie het reglement van de klachtencommissie.

Wanneer u bij GGZ NHN verblijft op basis van een rechterlijke machtiging en u een klacht heeft in het kader van de Wet BOPZ kunt u dit reglement raadplegen. 

Een officiële klacht moet schriftelijk worden ingediend. U kunt hier het klachtenformulier downloaden, welke u vervolgens per post of e-mail kunt opsturen naar de klachtencommissie. Met vragen kunt u terecht bij de secretaris van de klachtencommissie.

Contactgegevens Klachtencommissie

Klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord
Postbus 18
1850 BA Heiloo
Telefoon 072-5312340 of 072-5312361 (bereikbaar iedere werkdag tussen 9.00 en 12.30 uur).
E-mail: klachtencommissie@ggz-nhn.nl

Meer informatie over waar u terecht kunt met een klacht

Uitspraken van de klachtencie in het kader van de WvGGZ zullen worden gepubliceerd op de pagina Uitspraken klachtencie