Kindcentrum De Klim

In Kindcentrum De Klim in Alkmaar bieden we kinderen van 4 tot 12 jaar met een (vermoeden van een) psychiatrische kwetsbaarheid diagnostiek en (kortdurende) behandeling.

Wij behandelen complexe hulpvragen zoals:

  • emotieregulatieproblemen
  • problemen binnen het autisme spectrum
  • ADHD
  • hechtingsproblematiek

Hulpvraag

De eerste stap is inzicht krijgen in de hulpvraag van het kind en de ouders (diagnostiek). Het functioneren van het kind staat hierbij centraal. Wat gaat goed en wat gaat niet goed? Ook kijken we naar de gezins- en omgevingsfactoren (zoals school). Aan het eind van het diagnostisch traject geven we antwoord op de vraag óf er sprake is van een psychiatrische kwetsbaarheid en zo ja van welke aandoening, welke behandeling hiervoor geschikt is en waar de behandeling het beste kan plaatsvinden.

De behandeling is erop gericht om:

  • de symptomen van de psychiatrische problemen bij het kind te verminderen,
  • om vaardigheden van het kind en ouders te vergroten en
  • een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen.

Doel hierbij is om ervoor te zorgen dat het kind beter kan functioneren in het leven van alle dag.

Opnameafdeling

Kinderen van 6-12 jaar kunnen op de afdeling Petteflet klinisch worden opgenomen. Afhankelijk van de hulpvraag en in overleg met de ambulante verwijzer plaatsen we kinderen die bij ons worden aangemeld naar de Petteflet.

Onze insteek is dat de opname niet langer duurt dan nodig en dat er afgeschaald wordt naar dagklinische, dan wel ambulante zorg zodra dit weer mogelijk is. Op Petteflet vindt er elke 10 weken een evaluatie plaats. De maximale opnameduur is 3 tot 6 maanden.

Kindcentrum De Klim

Kees Boekestraat 5

1817 EZ Alkmaar

072 535 7647

Secr.JeugdenGezinAlkmaarDeKlim@ggz-nhn.nl

Jeugd en gezin

Naar alle locaties

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: