Contrast
Onderstrepen

Jeugdkliniek - Alkmaar

De Jeugdkliniek biedt klinische behandeling en diagnostiek aan jongeren (12 tot 18-21 jaar) met psychiatrische problematiek waarbij een ambulante behandeling tijdelijk niet toereikend is.

De problematiek van de jongeren varieert van:

  • eetstoornissen
  • persoonlijkheidsstoornissen
  • autisme
  • tot aan angstproblematiek.

De jongeren verblijven voor max. drie maanden op de kliniek waar ze deel uitmaken van één van de twee huiskamers. De Jeugdkliniek heeft een open structuur en vraagt van de jongeren een zekere mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Vanuit het therapeutisch team wordt er, samen met de jongeren en ouders, binnen een op maat gemaakt behandeltraject continue aan hun herstel om zo snel mogelijk weer verder te gaan met het ambulante traject. Binnen de kliniek werken wij multidisciplinair. We voorzien gedurende de behahandeling, diverse vormen van individuele behandeling, groepsbehandeling, gezinsbehandeling als ouderbegeleiding.

De jeugdkliniek heeft één huiskamer waar plaats is voor 20 jongeren. Huiskamer Zee is gespecialiseerd in diagnostiek, maar er wordt ook behandeling geboden voor jongeren met uiteenlopende zorgvragen.

Plan route

Jeugdkliniek - Alkmaar

Kees Boekestraat 5

1817 EZ Alkmaar

072 535 76 40

Secr.JeugdenGezinAlkmaarJeugdkliniekZee@ggz-nhn.nl

Jeugd en gezin

Naar alle locaties

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: