Psychotische stoornis

U bevindt zich hier: Homepage > Cliënten > Psychische stoornissen > Psychotische stoornis  

Psychotische stoornis

In een psychose verliest iemand gedeeltelijk het contact met de realiteit.

Een psychose is een toestand van ernstige verwardheid, waarbij iemand het contact met de dagelijkse werkelijkheid gedeeltelijk of bijna geheel, kwijt is. Iemand die een psychose doormaakt ervaart gevoelens, indrukken en waarnemingen die niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Zo kan men zich bedreigd of bespied door de omgeving voelen en kan men stemmen horen. Deze ervaringen maken grote indruk op degene die een psychose doormaakt en beheersen zijn of haar denken. Soms is men zo verward dat iemand nauwelijks meer geordend kan denken en praten. Meestal ontstaat een psychose niet plotseling maar is er een aanlooptijd waarin het gedrag verandert. Een psychose kan gevaar opleveren door onverantwoordelijk gedrag, agressie en zelfverwaarlozing.

Ruim 1 op de 100 mensen heeft ooit een psychose doorgemaakt. De aandoening komt overal ter wereld voor. Meestal doet zich een eerste psychose voor rond het twintigste levensjaar.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie - Copyright 2015 – www.nvvp.net

 

 

Wilt u meer weten over psychotische stoornissen?

De website van de Nederlandse vereniging voor psychiatrie (NvVp) biedt u meer informatie over psychose: oorzaken, symptomen, behandeling, tips etc.

Ook op Psychosenet vindt u meer informatie, filmpjes en een blog over psychose.