Stemmingsstoornissen (bipolair)

U bevindt zich hier: Homepage > Verwijzers > Welke psychiatrische problemen behandelt Triversum > Stemmingsstoornissen (bipolair)  

Stemmingsstoornissen (bipolair)

Als de stemmingen wisselen van depressief tot uitgelaten en deze wisselingen houden enkele dagen tot weken aan, dan kan er sprake zijn van een bipolaire (stemmings)stoornis.

De bipolaire stoornis is moeilijk vast te stellen, andere stoornissen kunnen ook stemmingswisselingen geven. Een (eerste) depressie op jonge leeftijd kan vooraf gaan aan latere verschijnselen van een bipolaire stoornis. Verder kan een familiaire belasting met bipolaire stoornissen de doorslag geven in de diagnose.